Sử dụng tài khoản lưu trữ với Outlook.com

Ngoài các tệp từ máy tính của bạn và OneDrive, Outlook.com cho phép bạn đính kèm tệp từ bên thứ ba dung lượng lưu trữ các tài khoản chẳng hạn như Box hoặc Dropbox vào thư của bạn. Để đính kèm tệp từ một tài khoản bên thứ ba dung lượng lưu trữ, bạn sẽ cần kết nối với tài khoản Outlook.com của bạn.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com mới hay cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook.com mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com mới

Kết nối tài khoản lưu trữ

 1. Chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

 2. Trong Cài đặt, hãy chọn Thư > Đính kèm.

 3. Trong mụcCác tài khoản lưu trữ, hãy chọn tài khoản lưu trữ mà bạn muốn kết nối.

 4. Cung cấp một tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản lưu trữ.

Loại bỏ tài khoản lưu trữ

 1. Chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

 2. Trong Thiết đặt, hãy chọn thư > Đính kèm.

 3. Trong mụcCác tài khoản lưu trữ, chọn Loại bỏ bên dưới tài khoản mà bạn muốn loại bỏ.

  Ảnh chụp màn hình nút Xóa

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

Kết nối tài khoản lưu trữ

 1. Chọn Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn.

 2. Trong ngăn Tùy chọn, bên dưới mục Thư > Tùy chọn phần đính kèm, chọn Các tài khoản lưu trữ.

 3. Chọn tài khoản lưu trữ mà bạn muốn kết nối.

 4. Cung cấp một tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản lưu trữ.

Loại bỏ tài khoản lưu trữ

 1. Trong Outlook.com, chọn Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn.

 2. Trong ngăn Tùy chọn, trong mụcThư > Tùy chọn phần đính kèm, chọn Các tài khoản lưu trữ.

 3. Chọn Loại bỏ bên cạnh tài khoản mà bạn muốn loại bỏ.

  Loại bỏ tài khoản lưu trữ bằng cách đi tới Tùy chọn > Thư > Tài khoản lưu trữ

Làm thế nào để các tài khoản lưu trữ làm việc ở phía sau?

Outlook.com sử dụng API công cộng để liên lạc với tài khoản lưu trữ của bạn. Liên lạc này cho phép Outlook hiển thị danh sách các tệp và chia sẻ tệp từ danh sách đó với người nhận email của bạn. Để bật chia sẻ, Outlook cần thông tin tài khoản lưu trữ cơ bản và quyền truy nhập nó của bạn.

Bạn có thể loại bỏ tài khoản lưu trữ bất kỳ lúc nào. Sau khi tài khoản lưu trữ bị loại bỏ, Outlook không lưu trữ bất kỳ thông tin nào được liên kết với nó. Tất cả các tệp bạn đã chia sẻ từ tài khoản lưu trữ đó vẫn sẽ được chia sẻ với những người nhận email của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem Thêm

Đính kèm tệp vào email và sự kiện lịch trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft

Điều khoản về quyền riêng tư Dropbox và

Hộp chính sách về quyền riêng tư

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×