Sử dụng tài khoản của bạn trên máy tính khác trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm tài khoản của bạn vào máy tính khác và đồng bộ hóa Workspace Groove của bạn trên các máy tính của bạn. Đối với mục đích thực tế, chúng tôi khuyên bạn thêm tài khoản của bạn để tối đa năm máy tính.

Lưu ý: Người quản trị của bạn có thể có thiết đặt chính sách cho tài khoản của bạn mà chỉ cho bạn cách thêm nó vào máy tính khác. Ngoài ra, SharePoint Workspace thực hiện không được đồng bộ hóa trên nhiều máy tính mà bạn có tài khoản của bạn.

Để thêm tài khoản của bạn vào máy tính khác, bạn phải thực hiện các tác vụ sau đây:

 1. Lưu tệp tài khoản của bạn và trở nên sẵn dùng trên máy tính khác.

  Để làm cho tài khoản tệp sẵn dùng trên máy tính khác, bạn có thể gửi nó cho chính bạn dưới dạng phần đính kèm tệp hoặc lưu vào ổ đĩa mạng mà bạn có quyền truy nhập.

 2. Chạy trình hướng dẫn cấu hình tài khoản trên máy tính khác, và chọn tài khoản đã lưu tệp.

Lưu tệp tài khoản của bạn

 1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn, hãy bấm vào tab tài khoản .

 3. Bấm lưu để mở cửa sổ tài khoản lưu dưới dạng … .

 4. Chọn một vị trí để lưu tệp tài khoản của bạn, sau đó bấm lưu.

  Không gian làm việc SharePoint sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu cho mục đích bảo mật. Bạn sẽ cần phải biết mật khẩu này khi bạn thêm tài khoản của bạn vào máy tính khác.

 5. Nhập mật khẩu và bấm OK.

Thêm tài khoản của bạn trên máy tính khác

Một khi bạn đã lưu tệp tài khoản của bạn và thực hiện tệp sẵn dùng trên máy tính khác, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn cấu hình tài khoản để thêm tài khoản của bạn trên máy tính khác.

 1. Cài đặt và khởi động SharePoint Workspace.

 2. Trong Trình hướng dẫn cấu hình tài khoản, bấm khôi phục tài khoản hiện có.

 3. Bấm duyệt, chọn tài khoản đã lưu tệp mà bạn đã lưu trữ nó trên ổ đĩa và bấm mở.

 4. Nhập mật khẩu bạn thiết lập cho tài khoản tệp khi bạn lưu tài liệu, rồi bấm OK.

Thanh khởi động sẽ mở. Bạn có thể tiếp tục để tải xuống dữ liệu workspace của bạn.

Tùy thuộc vào cài đặt không gian làm việc SharePoint của bạn, bạn có thể được nhắc để đặt lại tài khoản của bạn trước khi có thể thêm vào máy tính. Nếu bạn nhận được lời nhắc này, đặt lại mã sẽ được gửi đến địa chỉ email được thiết lập cho tài khoản khi nó đã được tạo ra.

Lưu ý: Tài khoản đặt lại tính năng hoạt động chỉ khi bật khôi phục tài khoản đã được kiểm nhập tùy chọn tài khoản của bạn trên máy tính mà bạn đã lưu tệp tài khoản của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×