Sử dụng Sway bằng bộ đọc màn hình

Sử dụng Sway bằng bộ đọc màn hình

Với bàn phím, bộ đọc màn hình và tài khoản tổ chức (như tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học), bạn có thể sử dụng Sway để tạo các báo cáo, bản trình bày, câu chuyện cá nhân và nhiều nội dung khác mang tính tương tác. Sway hoạt động với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows và các bộ đọc màn hình của bên thứ ba, như JAWS.

Lưu ý: 

 • Khi bạn sử dụng Sway Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt và Trình tường thuật làm bộ đọc màn hình.

 • Khi tạo Sway bằng Trình tường thuật, hãy tắt chế độ Quét.

 • Khi tạo Sway bằng JAWS, hãy đảm bảo Con trỏ Ảo đã tắt. Thường thì JAWS sẽ tự động tắt Con trỏ Ảo. Nếu Con trỏ Ảo đang bật, hãy nhấn Insert+Z để tắt.

Trong chủ đề này

Bắt đầu Sway

Sway sẵn có dưới dạng ứng dụng web, ứng dụng Phổ biến và ứng dụng iOS. Tùy thuộc vào phiên bản bạn đang sử dụng, bạn sẽ mở Sway theo các cách khác nhau.

Bắt đầu Sway trực tuyến

 1. Trỏ trình duyệt của bạn tới www.sway.com. Bạn sẽ nghe thấy “Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more. Get started button” (Office Sway. Gạch nối. Tạo và chia sẻ những câu chuyện, bản trình bày cùng nhiều nội dung thú vị khác. Nút Bắt đầu). Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Office Sway. Create and share amazing stories, presentations, and more” (Office Sway. Tạo và chia sẻ những câu chuyện, bản trình bày cùng nhiều nội dung thú vị khác). Tiêu điểm nằm trên nút Bắt Đầu.

 2. Nhấn Enter.

  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, hộp thoại Chào mừng bạn đến với Sway sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy “Sign in dialog. Email address edit. Type in text.” (Hộp thoại đăng nhập. Chỉnh sửa địa chỉ email. Nhập văn bản.) Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Dialog sign in. Focus on email address editing.” (Hộp thoại đăng nhập. Tập trung vào chỉnh sửa địa chỉ email.)

   a. Nhập địa chỉ email từ tài khoản Office 365 của tổ chức hoặc trường học hay tài khoản Microsoft miễn phí của bạn.

   b. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more. Looking for account. Sign in to your Microsoft account. Password. Password edit” (Office Sway. Gạch nối. Tạo và chia sẻ những câu chuyện, bản trình bày cùng nhiều nội dung thú vị khác. Đang tìm tài khoản. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Mật khẩu. Chỉnh sửa mật khẩu).

   c. Nhập mật khẩu của bạn.

   d. Nhấn Enter. Tiêu điểm nằm trên nút Tạo Mới.

  • Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, tiêu điểm sẽ nằm trên nút Tạo Mới.

Bắt đầu Sway Universal với Windows 10

 1. Mở menu Bắt đầu, rồi nhập “Sway”.

 2. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “Leaving menus. Sway.” (Đang rời khỏi các menu. Sway.) Tiêu điểm nằm trên nút Tạo Mới của Sway.

Bắt đầu Sway từ một ứng dụng trực tuyến khác của Microsoft

Nếu bạn đã đăng nhập vào Office 365, bạn có thể nhanh chóng mở Sway.

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy “Office App Switcher button” (nút Bộ chuyển đổi Ứng dụng Office) hoặc “List of Microsoft Services button.” (nút Danh sách Dịch vụ của Microsoft.)

 2. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Go to Sway link. Sway.” (Truy nhập liên kết Sway. Sway.)

 3. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy cái tên đầu tiên trong danh sách các ứng dụng của Microsoft. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Sway”.

 4. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more” (Office Sway. Gạch nối. Tạo và chia sẻ những câu chuyện, bản trình bày cùng nhiều nội dung thú vị khác). Tiêu điểm nằm trên nút Tạo Mới.

Các phím tắt trong Sway

Để biết các phím tắt, xem mục Phím tắt của Sway.

Khám phá giao diện người dùng của Sway

Với Sway, bạn có thể tạo các báo cáo, bản trình bày, câu chuyện cá nhân và nhiều nội dung khác mang tính tương tác. Bạn cung cấp nội dung, như văn bản, hình ảnh, video và mục nhúng. Sway sẽ thực hiện những việc còn lại, đảm bảo rằng bố trí hoàn thiện của bạn sẽ có giao diện tuyệt đẹp trên hầu hết mọi thiết bị.

Sway là một ứng dụng web bao gồm các trang ở cấp cao nhất sau:

 • Trang chủ (http://www.sway.com), nơi bạn có thể xem các hướng dẫn, ví dụ và liên kết liên quan. Bạn không cần phải đăng nhập vào Sway để xem trang chủ.

 • Sway của Tôi, nơi liệt kê toàn bộ các Sway được liên kết với tài khoản bạn đã sử dụng để đăng nhập. Mục này bao gồm những Sway bạn đã tạo và tất cả Sway đã được chia sẻ với bạn.

 • Tác giả, chế độ xem cho phép bạn tạo hoặc chỉnh sửa một Sway đã chọn.

 • Phát, nơi bạn có thể xem Sway của mình dưới dạng trình chiếu.

Khi tạo nội dung trong Sway, bạn sẽ làm việc ở bốn khu vực chính:

 • Thanh dẫn hướng trên cùng bao gồm các lệnh tác giả và các tùy chọn ở mức ứng dụng.

 • Thanh menu hiển thị tab Dòng nội dung, tab Thiết kế và nút Chèn.

 • Dòng nội dung là nơi bạn thêm, nhập, chỉnh sửa, định dạng và sắp xếp nội dung của Sway được chọn. Để thêm một phần nội dung, hãy chèn một thẻ. Để hiển thị các thẻ nhất định cùng với nhau trong Sway hoàn thiện, hãy tạo nhóm.

 • Thiết kế sẽ cho bạn thấy giao diện hoàn thiện của Sway.

Các tác vụ thông thường trong Sway

Sway tạo cấu trúc nội dung dưới dạng các thẻ riêng lẻ. Mỗi thẻ sẽ đại diện cho một yếu tố trong tài liệu, ví dụ: tiêu đề, hình ảnh hoặc video. Khi bạn tạo Sway mới, nội dung đó sẽ có một thẻ tiêu đề—Bạn thêm phần còn lại.

Chèn thẻ

 1. Nhấn và giữ CAPS. Nhấn mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy “Insert Content. Button” (Nút Chèn Nội dung).

 2. Nhấn Phím cách (hoặc Enter). Bạn sẽ nghe thấy “Selected. Show Suggested card types tab item. One of four” (Đã chọn. Hiển thị mục tab loại thẻ được đề xuất. Một trên bốn).

 3. Nhấn và giữ CAPS. Nhấn mũi tên và bạn sẽ luân chuyển qua tất cả các tab. Bạn sẽ nghe thấy “Not selected. Show Text|Media|Group card types tab item. Two|Three|Four of four” (Không chọn.Hiển thị văn bản|Phương tiện|Mục tab loại thẻ nhóm. Hai|Ba|Bốn trên bốn).

 4. Nhấn Phím cách (hoặc Enter) để chuyển tab, nếu cần. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng chuông.

 5. Để biết nội dung trong mỗi tab, trước tiên hãy chọn tab đó, rồi nhấn và giữ CAPS. Nhấn mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy “Insert <type> card. Button” (Nút Chèn thẻ <loại>). (Ví dụ: “Insert Heading 1 card. Button” (Nút Chèn thẻ Đầu đề 1).)

 6. Nhấn Phím cách (hoặc Enter) để chèn thẻ bên dưới thẻ trước đó. Thẻ sẽ được thêm.

Lưu một Sway

Sway tự động lưu nội dung của bạn khi bạn đang thực hiện.

Chia sẻ một Sway

Bạn có thể chia sẻ Sway bằng cách sử dụng menu tùy chọn hoặc bằng cách sao chép URL từ trình duyệt, rồi gửi cho một ai đó.

 1. Nhấn Alt+Shift+S. Bạn sẽ nghe thấy “Share” (Chia sẻ) tiếp theo sau là “The Share button is checked” (Đã chọn nút Chia sẻ) hoặc “Share. Share the Sway button. To activate, press space.” (Chia sẻ. Nút Chia sẻ Sway. Để kích hoạt, nhấn phím cách.) Trong Trình tường thuật, tiếp sau “Share” (Chia sẻ) là “Share this toggle. Sway button pressed. Controls whether your Sway is visible to other people.” (Nút chuyển đổi Chia sẻ nội dung này. Đã nhấn nút Sway. Kiểm soát xem người khác có thể nhìn thấy Sway hay không.) hoặc “On. Share. Share this Sway button. Controls whether your Sway is visible to other people.” (Bật. Chia sẻ. Nút Chia sẻ Sway này. Kiểm soát xem người khác có thể nhìn thấy Sway hay không.)

 2. Nếu chưa chọn nút Chia sẻ, hãy nhấn Phím cách.

 3. Bạn có thể chọn “Chia sẻ với thế giới” bằng cách phát hành lên docs.com hoặc bạn cũng có thể “Chia sẻ với bạn bè” qua Facebook, Twitter hoặc mã nhúng. Nhấn Tab để chuyển tới lựa chọn của bạn, rồi nhấn Enter.

Tìm nội dung trong một Sway

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy “Open search button. To activate, press Spacebar.” (Nút Mở tìm kiếm. Để kích hoạt, nhấn Phím cách.)

 2. Nhấn Phím cách, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

 3. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “Searching dot-dot-dot” (Đang tìm kiếm chấm, chấm, chấm) tiếp theo sau là số kết quả được tìm thấy cho từ tìm kiếm của bạn. Tiêu điểm nằm trên kết quả đầu tiên.

 4. Để di chuyển tới kết quả tiếp theo, nhấn Enter.

Đã đọc một Sway

Chuyển trước sang chế độ xem Trợ năng là một cách dễ dàng để đọc Sway bằng bộ đọc màn hình.

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy “Office App Switcher button menu.” (Menu nút Bộ chuyển đổi Ứng dụng Office.) Tiêu điểm di chuyển tới thanh công cụ.

 2. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “More Options button menu.” (Menu nút Xem thêm Tùy chọn.)

 3. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “More Sway Options link.” (Liên kết Xem thêm Tùy chọn Sway) Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “More Options button.” (Nút Xem thêm Tùy chọn.)

 4. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy “Displays this Sway in a high-contrast design with full keyboard functionality and screen reader access to all content button.” (Nút Hiển thị Sway này ở thiết kế có độ tương phản cao với đầy đủ chức năng bàn phím và bộ đọc màn hình có quyền truy nhập vào mọi nội dung.) Nhấn Enter.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Ở JAWS, bật tính năng Con trỏ Ảo bằng cách nhấn Insert+Z. Cuộn qua Sway bằng phím Mũi tên Lên hoặc phím Mũi tên Xuống.

  • Trong Trình tường thuật, cuộn qua Sway bằng cách nhấn Caps Lock+Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái.

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×