Sử dụng slicer để lọc dữ liệu

Slicer cung cấp các nút mà bạn có thể bấm vào để lọc dữ liệu bảng hoặc dữ liệu PivotTable. Ngoài việc lọc nhanh, slicer còn cho biết trạng thái lọc hiện tại, giúp bạn dễ dàng hiểu nội dung chính xác được hiển thị trong PivotTable đã lọc.

Hình ảnh Dải băng Excel

Khi bạn chọn một mục, mục đó được tích hợp trong bộ lọc và dữ liệu cho mục đó sẽ được hiển thị trong báo cáo. Ví dụ: khi bạn chọn Callahan trong trường Nhân viên bán hàng, chỉ những dữ liệu bao gồm Callahan trong trường đó mới hiển thị.

Bạn có thể sử dụng slicer để lọc dữ liệu trong một bảng một cách dễ dàng.

Sử dụng slicer để lọc dữ liệu

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Chọn Chèn > Slicer.

  Chèn Slicer
 3. Chọn các trường bạn muốn lọc.

 4. Chọn OK và điều chỉnh các tùy chọn slicer của bạn, chẳng hạn như Cột, trong mụcTùy chọn.

  Lưu ý: Để chọn nhiều mục, nhấn giữ Ctrl, sau đó chọn các mục mà bạn muốn hiển thị. Chọn và giữ góc của một slicer để điều chỉnh và đổi kích cỡ ảnh.

 5. Chọn Xóa bộ lọc Xóa để xóa bộ lọc slicer.

Chuyển dữ liệu thành bảng

 1. Có bốn cách chuyển đổi dữ liệu thành bảng:

  Lưu ý: Để sử dụng slicer, trước tiên bạn phải chuyển đổi dữ liệu của bạn thành bảng.

  • Nhấn Ctrl + T.

  • Nhấn Ctrl + l.

  • Chọn Trang chủ > Định dạng dưới dạng bảng.

  • Chọn Chèn > Bảng.

 2. Chọn OK.

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable mà bạn muốn tạo slicer.

  Thao tác này làm hiển thị tab Phân tích PivotTable.

 2. Trên tab Phân tích PivotTable, bấm vào Chèn Slicer.

 3. Trong hộp thoại Chèn Slicer, chọn hộp kiểm của các trường PivotTable bạn muốn tạo slicer.

 4. Bấm vào OK.

  Một slicer sẽ được hiển thị cho mỗi trường bạn chọn.

 5. Trong mỗi slicer, bấm vào mục bạn muốn lọc.

  Để chọn nhiều mục, hãy nhấn giữ Command, rồi bấm vào các mục bạn muốn lọc.

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng mà bạn muốn tạo slicer.

  Thao tác này sẽ làm hiển thị tab Bảng.

 2. Trên tab Bảng, bấm vào Chèn Slicer.

 3. Trong hộp thoại Chèn Slicer, chọn hộp kiểm của các trường (cột) mà bạn muốn tạo slicer.

 4. Bấm vào OK.

  Một slicer sẽ được hiển thị cho mỗi trường (cột) mà bạn chọn.

 5. Trong mỗi slicer, bấm vào mục bạn muốn lọc.

  Để chọn nhiều mục, hãy nhấn giữ Command, rồi bấm vào các mục bạn muốn lọc.

 1. Bấm vào slicer bạn muốn định dạng.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Slicer.

 2. Trên tab Slicer, bấm vào một kiểu tô màu mà bạn muốn.

Nếu bạn đã có slicer trên PivotTable, bạn có thể sử dụng chính slicer đó để lọc một PivotTable khác. Xin lưu ý rằng thao tác này chỉ hiệu quả khi hai PivotTable cùng sử dụng một nguồn dữ liệu.

 1. Trước tiên, tạo PivotTable dựa trên cùng một nguồn dữ liệu với PivotTable đã có slicer bạn muốn tái sử dụng.

 2. Bấm vào slicer mà bạn muốn chia sẻ trong một PivotTable khác.

  Thao tác này sẽ làm hiển thị tab Slicer.

 3. Trên tab Slicer, bấm vào Kết nối Báo cáo.

 4. Trong hộp thoại, chọn hộp kiểm của các PivotTable mà bạn muốn áp dụng slicer.

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable mà bạn muốn ngắt kết nối slicer.

  Thao tác này làm hiển thị tab Phân tích PivotTable.

 2. Bấm vào tab Phân tích PivotTable, rồi bấm vào Kết nối Bộ lọc.

 3. Trong hộp thoại, bỏ chọn hộp kiểm của tất cả trường PivotTable mà bạn muốn ngắt kết nối slicer.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Bấm vào slicer, rồi nhấn DELETE.

 • Nhấn Control đồng thời bấm chuột vào slicer, rồi bấm vào Loại bỏ <Tên của slicer>.

Slicer thường sẽ hiển thị các cấu phần sau đây:Các thành phần của slicer trong PivotTable

1. Tiêu đề slicer cho biết thể loại của các mục trong slicer.

2. Một nút lọc không được chọn cho biết mục không được tích hợp trong bộ lọc.

3. Một nút lọc được chọn cho biết mục được tích hợp trong bộ lọc.

4. Nút Xóa Bộ lọc sẽ loại bỏ bộ lọc bằng cách chọn tất cả các mục trong slicer.

5. Một thanh cuộn cho phép bạn cuộn khi có nhiều mục hơn số mục đang hiển thị trong slicer.

6. Điều khiển di chuyển và đổi kích cỡ ở viền cho phép bạn thay đổi kích cỡ và vị trí của slicer.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Lọc dữ liệu trong PivotTable

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×