Sử dụng Skype với Outlook để hiển thị thông tin hiện diện của một liên hệ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Outlook có thể dùng với một số dịch vụ nhắn tin tức thời. Các dịch vụ cho phép bạn xem sự sẵn sàng hiện tại của người khác và bắt đầu hội thoại trực tuyến, thời gian thực với họ.

Lưu ý: Trạng thái trực tuyến sẵn dùng cho bất kỳ người nào có nhắn tin tức địa chỉ email bạn đã thêm vào danh sách liên hệ nhắn tin tức thời của bạn. Ngoài ra, trạng thái trực tuyến được hiển thị cho những người dùng Microsoft Skype for Lync, bất kể việc họ đang trên danh sách liên hệ nhắn tin tức thời của bạn.

Làm thế nào tôi có thể biết nếu liên hệ của tôi sẵn dùng?

Một biểu diễn trực quan Biểu tượng hiện diện sẵn dùng Biểu tượng bận hiện diện Không làm phiền biểu tượng hiện diện Biểu tượng hiện diện đi vắng của liên hệ của bạn sẵn sàng, được gọi là hiện diện trực tuyến hoặc trạng thái, cho biết nếu một người đang trực tuyến và sẵn dùng cho một hội thoại thời gian thực.

Chỉ báo sau đây sẽ xuất hiện cho bất kỳ ai trong liên hệ Outlook của bạn đã có một địa chỉ nhắn tin tức thời trong hộp văn bản địa chỉ IM .

Biểu tượng hiện diện sẵn dùng Sẵn dùng

Biểu tượng bận hiện diện Bận rộn

Không làm phiền biểu tượng hiện diện Không làm phiền

Biểu tượng hiện diện đi vắng Đi vắng

Khi bạn mở thư trong Outlook 2016 hoặc 2013, hoặc khi nó xuất hiện trong Ngăn đọc, trạng thái trực tuyến của một liên hệ được hiển thị:

 • bên cạnh tên của người gửi

 • bên cạnh mỗi tên trên tới và Cc dòng

 • trong liên hệ

Gửi tin nhắn tức thời

Bạn có thể gửi tin nhắn tức thời đến bất kỳ người nào có trạng thái trực tuyến cho biết mọi thứ ngoại trừ ngoại tuyến.

 1. Bên cạnh tên của người đó, hãy bấm vào chỉ báo trạng thái trực tuyến.

 2. Trên thẻ liên hệ, bấm chuột vào biểu tượng Tin nhắn tức thời hoặc gửi IM , làm đại diện bởi một bong bóng lời nói.

  Thẻ liên hệ với biểu tượng IM được tô sáng

 3. Nhập tin nhắn trong phần dưới của cửa sổ, và sau đó nhấn Enter để gửi.

  Nếu bạn có một thông điệp email mở, bạn có thể trả lời bằng tin nhắn tức thời đến người gửi hoặc người gửi và tất cả người nhận thư. Trên tab thư , trong nhóm phản hồi , hãy bấm IM. Trong danh sách thả xuống, bấm trả lời với IM hoặc Trả lời tất cả với IM.

Trả lời nhóm với danh sách thả xuống IM mở và trả lời bằng IM được tô sáng

Chuyển trạng thái trực tuyến hoặc tắt trong Outlook

Bạn kiểm soát cách hiển thị trạng thái trực tuyến của bạn để người khác. Ví dụ, nếu bạn không sẵn dùng, bạn có thể thay đổi trạng thái trực tuyến của bạn để Biểu tượng bận hiện diện bận.

 1. Bấm vào tab tệp để mở dạng xem Backstage , sau đó bấm tùy chọn.

 2. Trên tab mọi người , bên dưới ảnh và trạng thái trực tuyến, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị trạng thái trực tuyến bên cạnh tên .

 3. Bấm OK.

Tab mọi người trong hộp thoại tùy chọn có hiển thị trạng thái trực tuyến được tô sáng

Làm thế nào tôi có thể biết nếu liên hệ của tôi sẵn dùng?

Một biểu diễn trực quan Ảnh Nút Ảnh Nút Ảnh Nút của liên hệ của bạn sẵn sàng, được gọi là hiện diện trực tuyến hoặc trạng thái, cho biết nếu một người đang trực tuyến và sẵn dùng cho một hội thoại thời gian thực.

Chỉ báo sau đây sẽ xuất hiện cho bất kỳ ai trong liên hệ Outlook của bạn đã có một địa chỉ nhắn tin tức thời trong hộp văn bản địa chỉ IM .

Ảnh Nút Sẵn dùng

Ảnh Nút Bận rộn

Ảnh Nút Đi vắng

Khi bạn mở thư trong Outlook 2010 hoặc khi nó xuất hiện trong Ngăn đọc, trạng thái trực tuyến của một liên hệ được hiển thị:

 • bên cạnh tên của người gửi

 • bên cạnh mỗi tên trên tới và Cc dòng

 • trong liên hệ nhanh

Gửi tin nhắn tức thời

Bạn có thể gửi tin nhắn tức thời đến bất kỳ người nào có trạng thái trực tuyến cho biết mọi thứ ngoại trừ ngoại tuyến.

 1. Bên cạnh tên của người đó, hãy bấm vào chỉ báo trạng thái trực tuyến.

 2. Trên thẻ liên hệ, bấm chuột vào biểu tượng Tin nhắn tức thời , làm đại diện bởi một bong bóng lời nói.

 3. Nhập tin nhắn trong phần dưới của cửa sổ, và sau đó nhấn Enter để gửi.

  Nếu bạn có một thông điệp email mở, bạn có thể trả lời bằng tin nhắn tức thời đến người gửi hoặc người gửi và tất cả người nhận thư. Trên tab thư , trong nhóm hành động , hãy bấm Hành động khác. Trong danh sách thả xuống, bấm trả lời với IM hoặc Trả lời tất cả với IM.

Chuyển trạng thái trực tuyến hoặc tắt trong Outlook

Bạn kiểm soát cách hiển thị trạng thái trực tuyến của bạn để người khác. Ví dụ, nếu bạn không sẵn dùng, bạn có thể thay đổi trạng thái trực tuyến của bạn để Ảnh Nút bận.

 1. Bấm vào tab tệp để mở dạng xem Backstage , sau đó bấm tùy chọn.

 2. Trên tab liên hệ , bên dưới Liên hệ chỉ mục, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị trạng thái trực tuyến bên cạnh tên .

 3. Bấm OK.

Lync cũng có thể được kết nối với hệ thống điện thoại của tổ chức, cho phép bạn nhận được trên màn hình cảnh báo cuộc gọi đến và định tuyến lại cuộc gọi đến điện thoại khác. Khi bạn đang ở trên điện thoại, trạng thái trực tuyến của bạn tự động có thể thay đổi để thông báo cho người khác mà bạn sẽ không sẵn dùng.

Về dịch vụ nhắn tin tức thời

Dịch vụ nhắn tin tức thời đã mở rộng ngoài thời gian thực vừa văn bản trò chuyện. Bây giờ bạn có thể sử dụng âm thanh và video với trò chuyện của bạn, chia sẻ ứng dụng, truyền tệp, và nhiều hơn nữa.

Kiểu biểu thị trực quan Ảnh Nút Ảnh Nút Ảnh Nút của trạng thái sẵn sàng của người khác, được gọi là hiện diện trực tuyến hoặc trạng thái, cho phép bạn ngay lập tức biết nếu một người đang trực tuyến và sẵn dùng cho một hội thoại thời gian thực. Chức năng khác nhau giữa trình nhắn tin tức máy khách, bao gồm văn bản trò chuyện, hội thảo âm thanh và video, chia sẻ tệp và cộng tác trợ giúp từ xa bằng cách cho phép người khác để tạm thời có quyền điều khiển của máy tính của bạn.

Bạn kiểm soát cách trạng thái trực tuyến của bạn hiển thị cho người khác. Ví dụ, nếu bạn đang bận và không thể nói chuyện, bạn có thể thay đổi trạng thái trực tuyến của bạn để Ảnh Nút bận. Bạn có thể kết nối của bạn nhắn tin tức Dịch vụ, chẳng hạn như Microsoft Lync, đến hệ thống điện thoại của tổ chức cho phép bạn tiếp cận trên màn hình cảnh báo cuộc gọi đến và định tuyến lại cuộc gọi tới điện thoại khác. Khi bạn đang ở trên điện thoại, trạng thái trực tuyến của bạn tự động có thể thay đổi để thông báo cho người khác mà bạn sẽ không sẵn dùng.

Lưu ý: Lựa chọn trạng thái trực tuyến sẵn có trong mỗi dịch vụ vary. Hãy xem trợ giúp bao gồm trong mỗi dịch vụ cho các lựa chọn khả dụng.

Khi bạn mở một thư trong Outlook hoặc khi nó được hiển thị trong Ngăn đọc, trạng thái trực tuyến của người gửi được hiển thị bên cạnh tên của người gửi. Ngoài ra, mỗi tên trên dòng tớiCc sẽ hiển thị trạng thái trực tuyến khi bạn đặt con trỏ trên tên.

Chuyển trạng thái trực tuyến hoặc tắt trong Outlook

Trong Outlook, bạn có thể thêm nhắn địa chỉ của mỗi liên hệ Outlook vào hộp văn bản địa chỉ IM cho liên hệ đó. Khi liên hệ này sẽ gửi gửi email từ địa chỉ email đã lưu trong liên hệcủa bạn, địa chỉ nhắn tin tức thời được dùng để xác định trạng thái trực tuyến của họ.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Khác.

 2. Bên dưới Tên người, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị trạng thái trực tuyến bên cạnh tên người .

 3. Hoặc bạn có thể chọn hộp kiểm Hiển thị trạng thái trực tuyến tới và Cc trường chỉ khi con trỏ dừng trên một tên người đó .

  Lưu ý: Tùy chọn này cho phép bạn vẫn nhìn thấy thông tin trạng thái trực tuyến, nhưng chỉ khi bạn đặt con trỏ trên một tên.

Gửi tin nhắn tức thời

Bạn có thể gửi tin nhắn tức thời đến bất kỳ người nào có trạng thái trực tuyến cho biết mọi thứ ngoại trừ một trạng thái ngoại tuyến .

 1. Bên cạnh tên của người đó, hãy bấm vào chỉ báo trạng thái trực tuyến.

 2. Bấm gửi tin nhắn tức thời.

 3. Soạn thư của bạn, rồi bấm Gửi.

  Nếu bạn có một thông điệp email mở, bạn có thể trả lời bằng tin nhắn tức thời đến người gửi hoặc người gửi và tất cả người nhận thư. Trên tab thư , trong nhóm phản hồi , bấm IM, sau đó bấm trả lời bằng tin nhắn hoặc Trả lời tất cả bằng tin nhắn.

  Trả lời người gửi bằng tin nhắn tức thời

Lưu ý: 

 • Trạng thái trực tuyến sẵn dùng cho bất kỳ người nào có nhắn tin tức địa chỉ email bạn đã thêm vào danh sách liên hệ nhắn tin tức thời của bạn. Ngoài ra, trạng thái trực tuyến được hiển thị cho những người dùng Lync, bất kể hay không chúng nằm trong danh sách liên hệ.

 • Khi bạn mở thư trong Microsoft Outlook, hoặc khi nó được hiển thị trong Ngăn đọc, trạng thái trực tuyến Ảnh Nút Ảnh Nút Ảnh Nút của một người được hiển thị bên cạnh tên của người gửi. Ngoài ra, nếu bạn bật tùy chọn này, mỗi tên trên dòng tớiCc sẽ hiển thị trạng thái trực tuyến khi bạn đặt con trỏ trên tên.

  Hãy xem phần "Tắt trạng thái trực tuyến hoặc tắt trong Outlook" Phiên bản cũ hơn để được hướng dẫn về cách thay đổi tùy chọn này.

Đầu trang

Dịch vụ tương thích với Outlook

Outlook có thể dùng với một vài nhắn tin tức thời dịch vụ nhắn tin, chẳng hạn như Microsoft Skype và Lync. Với những dịch vụ, bạn có thể liên lạc với liên hệ của bạn trong thời gian thực như bạn thường trong khi hội thoại trong người. Các tính năng cộng tác bổ sung có đi kèm với mỗi dịch vụ.

Đối với một liên hệ Outlook, trạng thái trực tuyến được hiển thị khi bạn đặt con trỏ trên địa chỉ email của người đó. Trong một yêu cầu họp mới, trạng thái trực tuyến được hiển thị khi bạn đặt con trỏ trên tên của người dự.

Trạng thái trực tuyến sẵn dùng cho bất kỳ người nào có nhắn tin tức địa chỉ email bạn đã thêm vào danh sách liên hệ nhắn tin tức thời của bạn. Ngoài ra, trạng thái trực tuyến được hiển thị cho những người dùng Lync, bất kể hay không chúng nằm trong danh sách liên hệ nhắn tin tức thời.

Microsoft Skype

Microsoft Skype   Thay thế cho Windows Messenger, bạn có thể sử dụng Skype để trò chuyện trực tuyến thông qua văn bản, thoại hoặc trò chuyện video — trong thời gian thực — với bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của bạn. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể giao tiếp với những người dùng các dịch vụ nhắn tin tức thời. 

Chủ đề trên bằng cách dùng Skype và Skype for Business trong Outlook

Bắt đầu với Skype for Business

Video: Đăng xuất khỏi Skype for Business

Nói chuyện với bạn bè và gia đình vào Skype trong Outlook.com

Thiết lập một cuộc họp Skype for Business trong Outlook

Microsoft Lync

Microsoft Lync     Thay thế cho Microsoft Office Communicator, các Lync là một liên lạc được tích hợp máy khách giúp nhân viên thông tin liên lạc trong thời gian thực. Lync hoạt động với các chương trình hệ thống Microsoft Office và cơ sở hạ tầng điện thoại doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể giao tiếp với những người dùng dịch vụ nhắn tin tức thời khác, bao gồm Skype, và từ công ty chẳng hạn như Yahoo! hoặc AOL.

Chủ đề trên bằng cách dùng Lync với Outlook

Bắt đầu nhanh: Dùng nhắn tin tức thời và sự hiện diện

Thay đổi trạng thái hiện diện của bạn trong Lync

Câu hỏi thường gặp về Lync cho Office 365 - Lync

Đăng nhập và thoát khỏi Lync

Thiết lập cuộc họp Lync trong Outlook

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×