Sử dụng Skype họp hầu như với sinh viên hoặc nhân viên trong Microsoft Teams

Sử dụng Skype họp hầu như với sinh viên hoặc nhân viên trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng cuộc họp Skype trong nhóm kết nối với các học viên hoặc nhân viên hầu như. Tạo cuộc họp lớp học toàn bộ nhóm có thể gia nhập hoặc cuộc gọi nhóm nhỏ hơn hoặc cá nhân.

Kết nối với nhóm toàn bộ lớp học

Bất kỳ ai trong nhóm lớp học của bạn có thể gia nhập cuộc họp nhóm. Cuộc họp nhóm có âm thanh, video và màn hình tùy chọn chia sẻ.

Để bắt đầu một cuộc họp, bắt đầu một hội thoại mới trong một kênh, sau đó chọn biểu tượng camera . Các thành viên nhóm lớp học sẽ được thông báo để gia nhập cuộc gọi từ kênh phù hợp.

Chọn biểu tượng Video

Bạn cũng có thể bắt đầu một cuộc họp từ một hội thoại hiện có bằng cách chọn biểu tượng camera .

Bắt đầu một cuộc họp từ một hội thoại hiện có bằng cách chọn

Lên lịch một nhóm cuộc họp cho sau này

Đặt thời gian và ngày cho một cuộc họp trong tương lai toàn bộ class bằng cách chọn biểu tượng camera và sau đó lên lịch cuộc họp. Từ đây, chọn chi tiết cuộc họp và lịch biểu của bạn.

Sử dụng Skype hầu như họp với sinh viên và nhân viên

Kết nối với các học viên riêng lẻ hoặc nhóm nhỏ

Để kết nối thông qua âm thanh hoặc video với một học viên hoặc một nhóm các học viên, đáp ứng trong một cuộc trò chuyện riêng tư. Điều này có nghĩa là phần còn lại của lớp học nhóm không sẽ có thể gia nhập hoặc theo dõi cuộc họp.

Chọn biểu tượng notepad để bắt đầu một trò chuyện mới và nhập trong tên học viên bạn đang mời gia nhập. Sau đó chọn biểu tượng camera hoặc điện thoại để bắt đầu cuộc gọi âm thanh hoặc video.

Lên lịch cuộc họp cho sau này với một hoặc nhiều sinh viên, chọn cuộc họp, sau đó lên lịch cuộc họp. Nhập các học viên bạn muốn mời, đặt chi tiết, và sau đó lên lịch.

Lên lịch cuộc họp. Nhập các học viên bạn muốn mời, đặt chi tiết, và sau đó lên lịch.

Tìm hiểu thêm

Các lớp học trung bình luận trong Microsoft Teams

Thực hiện một thông báo hoặc thông báo cho toàn bộ lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×