Sử dụng Skype để họp trực tuyến với các học sinh hoặc nhân viên trong Microsoft Teams

Sử dụng Skype để họp trực tuyến với các học sinh hoặc nhân viên trong Microsoft Teams

Sử dụng cuộc họp Skype trong Teams để kết nối ảo với học sinh hoặc nhân viên. Tạo cuộc họp mà toàn thể nhóm lớp có thể tham gia hoặc gọi nhóm nhỏ hơn hoặc cá nhân.

Kết nối với toàn thể nhóm lớp

Bất cứ ai trong nhóm lớp của bạn đều có thể tham gia cuộc họp nhóm. Các cuộc họp nhóm gồm có tùy chọn âm thanh, video và chia sẻ màn hình.

Để bắt đầucuộc họp, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện mới trong kênh và sau đó chọn biểu tượng Camera. Các thành viên nhóm lớp sẽ được thông báo tham gia cuộc gọi từ kênh thích hợp.

Chọn Biểu tượng Video

Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc họp từ cuộc trò chuyện hiện có bằng cách chọn biểu tượng Camera.

Bắt đầu cuộc họp từ cuộc trò chuyện sẵn có bằng cách chọn

Lên lịch cuộc họp nhóm sau

Đặt thời gian và ngày tháng cho cuộc họp cả lớp trong tương lai bằng cách chọn biểu tượng Camerasau đó Lên lịchcuộc họp. Từ đó, chọn chi tiết cuộc họp của bạn và lên lịch.

Sử dụng Skype để họp trực tuyến với các học sinh và nhân viên

Kết nối với từng học sinh hoặc nhóm nhỏ

Để kết nối qua âm thanh hoặc video với một học sinh hoặc nhóm học sinh, hãy họp trong chat riêng tư. Điều này có nghĩa là phần còn lại của nhóm lớp sẽ không thể tham gia hoặc xem cuộc họp.

Chọn biểu tượng Notepad để bắt đầu chat mới và nhập tên học sinh bạn đang mời tham gia. Sau đó, chọn biểu tượng Camera hoặc Điện thoại để bắt đầu cuộc gọi video hoặc âm thanh.

Để lên lịch cuộc họp sau với một hoặc nhiều học sinh, chọn Cuộc họp, sau đó Lên lịch cuộc họp. Nhập các học sinh bạn muốn mời, đặt chi tiết, và sau đó lên lịch.

Lên lịch cuộc họp Nhập các học sinh bạn muốn mời, đặt chi tiết, và sau đó lên lịch.

Tìm hiểu thêm

Điều tiết các cuộc thảo luận của lớp trong Microsoft Teams

Tạo thông báo hoặc thông báo cho cả lớp

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×