Sử dụng Siri với Microsoft để làm trên iOS11 và iOS12

Để sử dụng Siri với Microsoft To Do, bạn có thể kết nối tài khoản Outlook.com hoặc Exchange của mình. Chỉ cần truy nhập cài đặt iPhone, chọn Tài khoản & mật khẩu, rồi Thêm tài khoản. Sau đó, chọn Exchange hoặc Outlook.com và chỉ cần làm theo lời nhắc để thêm tài khoản.

Sau khi đã thêm tài khoản, bạn cũng sẽ cần bật Lời nhắc cho tài khoản đó. Chỉ cần chọn Tài khoản & mật khẩu một lần nữa, rồi chọn Exchange hoặc Outlook.com. Sau đó, hãy đảm bảo đã bật Lời nhắc cho tài khoản đó.

Sau khi tài khoản Microsoft của bạn đã được kết nối, bạn sẽ cần đặt một danh sách trên tài khoản Outlook hoặc Exchange làm danh sách Lời nhắc mặc định. Chỉ cần mở cài đặt iPhone, nhấn vào Lời nhắc > Danh sách mặc định, rồi chọn danh sách mong muốn. 

Giờ đây, bạn chỉ cần nói: 'Hey Siri, remind me to...' (Chào Siri, hãy nhắc tôi...) và thiết bị sẽ được đồng bộ với Microsoft To Do. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng Siri hiện không hoạt động với khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng InTune.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×