Sử dụng sổ ghi chép lớp học trong Microsoft Teams để cộng tác trong các học viên nhóm

Sử dụng sổ ghi chép lớp học trong Microsoft Teams để cộng tác trong các học viên nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sổ ghi chép lớp học cho phép bạn cộng tác với các học viên khác trong một kênh. Danh sách các kênh nhóm lớp học của bạn xuất hiện bên dưới tên lớp học của bạn.

Sử dụng sổ ghi chép lớp học để cộng tác

  1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn Sổ ghi chép lớp học.

  2. Một workspace sẽ xuất hiện nơi bạn có thể viết hoặc vẽ cùng nhau trên bất kỳ trang ghi chú hoặc thêm nối kết và đa phương tiện. Làm việc của bạn và chú thích sẽ cập nhật theo thời gian thực.

  3. Mỗi kênh trong nhóm lớp học của bạn tương ứng với một phần trong không gian cộng tác trên sổ ghi chép lớp học của bạn để bạn có thể xem làm việc của bạn ở đó, quá — chỉ cần chọn mở trong máy tính bàn.

Tất cả học viên trong lớp học này có thể xem các ghi chú của bạn.

Sổ ghi chép lớp học trong Microsoft nhóm để cộng tác

Tìm hiểu thêm

Sử dụng sổ ghi chép lớp học trong Microsoft nhóm

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×