Sử dụng PivotTable để làm cho dữ liệu bên ngoài bảng sẵn dùng trong Excel Services

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Nếu bạn muốn làm việc với bảng dữ liệu dựa trên kết nối dữ liệu ngoài trong Excel Services, bạn không thể sử dụng một phạm vi dữ liệu bên ngoài (còn được gọi là bảng truy vấn). Bạn phải tạo một PivotTable flattens đa chiều, phân cấp dữ liệu vào bảng, hoặc hai chiều. Đây là cách thực hiện việc này.

So sánh dữ liệu đa chiều và hai chiều

1. chuyển đổi một PivotTable đa chiều...

2... .để PivotTable hai chiều...

3... nên mà bạn có thể nhìn thấy San bằng bảng dữ liệu trong Excel Services.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu cách Excel dịch vụ hỗ trợ kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài

Tìm hiểu về sự khác biệt giữa báo cáo PivotTable được kết nối với dữ liệu ngoài và phạm vi dữ liệu ngoài

Báo cáo PivotTable hai chiều, dạng bảng

Tạo báo cáo PivotTable và kết nối với nguồn dữ liệu ngoài

Thêm, bố trí, và sắp xếp các trường trong khu vực nhãn hàng

Thay đổi tùy chọn PivotTable và trường thiết đặt

Bố trí báo cáo PivotTable dưới dạng bảng hai chiều

Tùy chỉnh thiết kế báo cáo PivotTable

Phát hành sổ làm việc tới Excel Services

Tìm hiểu cách Excel dịch vụ hỗ trợ kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài

Pivottable được thiết kế để tổng hợp nhiều dữ liệu số vào tổng và tổng cộng, và để làm việc với dữ liệu đa chiều được sắp xếp thành một cấu trúc phân cấp. Mặt khác, phạm vi dữ liệu ngoài là hai chiều bảng có cấu trúc như hàng và cột, Hiển thị các bản ghi nonaggregated của nguồn dữ liệu.

Khi bạn sử dụng hướng dẫn kết nối dữ liệu hoặc Microsoft Query để kết nối với dữ liệu ngoài, bạn thường là tạo một phạm vi dữ liệu ngoài. Ngoại lệ chỉ này là khi bạn tạo một PivotTable vốn được kết nối với dữ liệu ngoài. PivotTable không tạo một phạm vi dữ liệu ngoài. Sự khác biệt này theo cách kết nối được tạo ra là quan trọng để hiểu khi bạn phát hành sổ làm việc tới Excel Services, vì Excel Services chỉ hỗ trợ kết nối dữ liệu bên ngoài dựa trên Pivottable và không hỗ trợ phạm vi dữ liệu ngoài.

Đầu trang

Tìm hiểu về sự khác biệt giữa Pivottable được kết nối với dữ liệu ngoài và phạm vi dữ liệu ngoài

Khi bạn làm việc với một PivotTable vốn được kết nối với dữ liệu ngoài, có sự khác biệt giữa hành vi của PivotTable và một phạm vi dữ liệu bên ngoài mà bạn nên biết, bao gồm các thao tác sau:

Nhóm PivotTable, dữ liệu phân nhóm theo một thứ tự từ trái sang phải

Nói chung, dữ liệu đã nhóm dựa trên một sắp xếp dữ liệu theo một hoặc nhiều cột. Ví dụ, nếu bạn muốn xem tất cả nhân viên được nhóm theo bộ phận của họ, bạn có thể thực hiện một chính loại dữ liệu bằng bộ phận và sắp xếp phụ theo nhân viên. Bạn cũng có thể lồng các nhóm, chẳng hạn như dòng sản phẩm, thể loại, và sản phẩm, hoặc địa lý, quốc gia/vùng, bang/tỉnh và thành phố. Theo mặc định, Pivottable sẽ tự động được sắp xếp thành các nhóm và các nhóm con theo thứ tự từ trái sang phải để giúp dễ dàng để xem dữ liệu liên quan, để hiển thị thông tin nhóm và tóm tắt, và để bung rộng hoặc thu gọn mục liên quan.

Dữ liệu được nhóm theo Dòng sản phẩmvà subgrouped trong mỗi Dòng sản phẩm theo thể loại

Dòng sản phẩm

Loại

Product

Bộ máy

Máy bay

Núi cánh

Đuôi-núi

Tăng cường

Xe hơi

269 HP

454 HP

Lỏng

Hành

Nhiệt cực

Tiêu chuẩn

SUV

NHỎ

Bằng cách đặt cột có giá trị duy nhất vào vùng nhãn hàng ở bên trái, bạn có thể tự động phẳng dữ liệu.

Sản phẩm dòng cùng dữ liệu phẳng bằng cách thêm cột ID-Num

ID-Num

Dòng sản phẩm

Loại

Product

WM-345

Bộ máy

Máy bay

Núi cánh

TM-231

Bộ máy

Máy bay

Đuôi-núi

BSTR-567

Bộ máy

Máy bay

Tăng cường

6C-734

Bộ máy

Xe hơi

269 HP

8C-121

Bộ máy

Xe hơi

454 HP

MF-202

Lỏng

Hành

Nhiệt cực

MF-321

Lỏng

Hành

Tiêu chuẩn

MF-211

Lỏng

SUV

NHỎ

Nếu bạn không muốn hiển thị cột, sau khi thêm cột vào pivottable, bạn có thể ẩn cột. (Chọn cột, và sau đó trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm vào mũi tên bên cạnh định dạng, trỏ đến ẩn & hiện, sau đó bấm Ẩn cột.)

Quan trọng: Nếu PivotTable sẽ phát hiện hai hoặc nhiều hàng trùng nhau của dữ liệu từ nguồn dữ liệu, PivotTable sẽ hiển thị chỉ một hàng. Nếu bạn muốn tất cả các hàng, thậm chí trùng lặp hàng, được hiển thị trong PivotTable, bạn phải thêm một cột chứa các giá trị duy nhất vào bảng, truy vấn hoặc dạng xem mà bạn nhập từ nguồn dữ liệu. Nếu nguồn dữ liệu không có cột đơn nhất, bạn có thể thêm một người tại nguồn dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể thêm một cột có AutoNum kiểu dữ liệu vào bảng Microsoft Office Access, hoặc một cột có định danh kiểu dữ liệu vào bảng Microsoft SQL Server hoặc một cột được tính toán Hiển thị một số duy nhất cho từng bản ghi vào truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc tranh giành w.

Sửa dữ liệu ô và thêm các cột tính toán

Trước khi bạn phát hành sổ làm việc tới Excel Services, bạn có thể sửa dữ liệu trong một phạm vi dữ liệu ngoài, nhưng dữ liệu PivotTable luôn là chỉ đọc.

Nếu bạn bấm đúp vào một ô trong một phạm vi dữ liệu ngoài, bạn hãy chế độ chỉnh sửa, và bạn có thể thay đổi giá trị hoặc thậm chí có thể nhập một công thức. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn đang không thay đổi giá trị gốc tại nguồn dữ liệu, và lần sau khi bạn làm mới dữ liệu, giá trị mới có thể ghi đè, tùy thuộc vào thiết đặt thuộc tính phạm vi dữ liệu ngoài Nếu số lượng hàng thay đổi trên dữ liệu làm mới .

Nếu bạn bấm đúp vào ô nhãn hàng trong PivotTable, ô đó sẽ mở rộng hoặc thu gọn các mục trong nhãn hàng đó. Khi bạn làm phẳng một PivotTable vào một bảng hai chiều, các phẳng có ảnh hưởng của việc thực hiện tất cả các giá trị hàng trong một nhóm ở bên trái của ô biến mất hoặc xuất hiện.

Bạn có thể thêm cột được tính toán bất kỳ đâu trong bảng Microsoft Office Excel dựa trên một phạm vi dữ liệu ngoài, hoặc bạn có thể chèn cột và điền công thức trong một phạm vi dữ liệu ngoài. Bạn không thể chèn cột được tính toán bên trong một PivotTable (mặc dù bạn có thể chèn các trường được tính toán). Tuy nhiên, bạn có thể thêm một cột sẽ điền xuống dữ liệu hoặc công thức ngay lập tức trái hoặc bên phải của PivotTable, và bên trong một công thức xuống điền, bạn có thể dùng tham chiếu ô trong PivotTable.

Tạo biểu đồ

Nếu bạn muốn dùng để tạo biểu đồ dựa trên dữ liệu trong PivotTable, bạn có thể tạo ra một PivotChart, hành vi tương tự để biểu đồ tiêu chuẩn, nhưng có một số sự khác nhau, bao gồm các thao tác sau:

Tương tác     Với biểu đồ tiêu chuẩn, bạn tạo một biểu đồ cho mỗi dạng xem dữ liệu mà bạn muốn xem, nhưng không phải là các dạng xem tương tác. Với Pivotchart, bạn có thể tạo một biểu đồ đơn và theo cách tương tác xem dữ liệu theo cách khác nhau bằng cách thay đổi bố trí báo cáo hoặc chi tiết được hiển thị. Trong Excel Services, cả biểu đồ tiêu chuẩn và PivotChart có thể cập nhật dựa trên người dùng tương tác với sổ làm việc, nhưng cả hai biểu đồ được hiển thị dưới dạng ảnh tĩnh.

Các loại biểu đồ     Loại biểu đồ mặc định cho biểu đồ tiêu chuẩn là biểu đồ cột liên cụm, so sánh các giá trị trong các thể loại. Loại biểu đồ mặc định cho một PivotChart là biểu đồ cột xếp chồng, so sánh đóng góp của mỗi giá trị tổng số qua các thể loại. Bạn có thể thay đổi một PivotChart thành bất kỳ loại biểu đồ nào ngoại trừ xy (phân tán), chứng khoán hoặc bong bóng.

Thành phần biểu đồ     Pivotchart bao gồm các thành phần tương tự như biểu đồ tiêu chuẩn, nhưng chúng cũng bao gồm trường và mục mà có thể được thêm vào, xoay, hoặc loại bỏ, để hiển thị các dạng xem khác nhau của dữ liệu của bạn. Thể loại, Chuỗi và dữ liệu trong biểu đồ tiêu chuẩn là các trường thể loại, Chuỗi trường và giá trị trường trong Pivotchart. Pivotchart cũng có thể bao gồm bộ lọc báo cáo. Từng trường này chứa mục, mà trong biểu đồ tiêu chuẩn được hiển thị dưới dạng tên thể loại nhãn hoặc chuỗi trong chú giải.

Định dạng     Định dạng nhất, bao gồm các thành phần, bố trí và kiểu, được giữ nguyên khi bạn làm mới PivotChart. Tuy nhiên, đường xu hướng, nhãn dữ liệu, thanh lỗivà các thay đổi đối với chuỗi dữ liệu không được giữ lại. Biểu đồ tiêu chuẩn không mất này một lần áp dụng định dạng.

Di chuyển hoặc đổi kích cỡ mục     Trong PivotChart, bạn không thể di chuyển hoặc đổi kích cỡ vùng vẽ, chú giải, tiêu đề biểu đồ hoặc tiêu đề trục, mặc dù bạn có thể chọn một trong một vài vị trí cài sẵn cho chú giải, và bạn có thể thay đổi kích cỡ phông của tiêu đề. Trong biểu đồ tiêu chuẩn, bạn có thể di chuyển và đổi kích cỡ tất cả các thành phần.

Sau khi bạn tạo ra một PivotChart, nếu bạn thích, bạn có thể chuyển đổi nó thành biểu đồ tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết tạo PivotTable để anaylze dữ liệu trang tínhhoặc tạo một PivotChart.

So sánh dữ liệu bên ngoài phạm vi thuộc tính và tùy chọn PivotTable

Phạm vi dữ liệu ngoài và Pivottable có các thuộc tính mà bạn có thể dùng để điều khiển định dạng dữ liệu và bố trí và hành vi làm mới dữ liệu.

Phạm vi dữ liệu ngoài và Pivottable cho phép bạn điều chỉnh độ rộng cột, Giữ nguyên cột sắp xếp, lọc, định dạng ô và bố trí dữ liệu nếu dữ liệu ngoài được làm mới.

Trong một phạm vi dữ liệu ngoài, bạn cũng có thể bao gồm hàng số là cột đầu tiên của dữ liệu. Trong PivotTable, bạn sẽ không có tùy chọn tương tự. Hãy xem phần, nhóm PivotTable, dữ liệu phân nhóm theo một thứ tự từ trái sang phải, cho một thảo luận về cách thêm một cột duy nhất tại nguồn dữ liệu.

Khi bạn làm mới một phạm vi dữ liệu ngoài, bạn có thể kiểm soát những gì sẽ xảy ra với dữ liệu hiện có, nếu số hàng trong dữ liệu phạm vi thay đổi, bằng cách thiết đặt một trong các tùy chọn sau:

 • Chèn các ô cho dữ liệu mới, hãy xóa ô không sử dụng (mặc định)

 • Chèn toàn bộ hàng cho dữ liệu mới, hãy bỏ chọn các ô chưa sử dụng

 • Ghi đè các ô đã có sẵn với dữ liệu mới, hãy bỏ chọn các ô chưa sử dụng

Khi bạn làm mới PivotTable, nó chỉ mang trong dữ liệu mới. Tuy nhiên, bạn có thể được nhắc và yêu cầu để quyết định nên ghi đè các ô đã có sẵn bên dưới báo cáo hiện tại.

Lọc dữ liệu

Lọc dữ liệu trong một nguồn dữ liệu bên ngoài phạm vi và PivotTable rất giống, nhưng có một số khác biệt, bao gồm các thao tác sau:

 • Phạm vi dữ liệu ngoài sử dụng Bộ lọc văn bản, Bộ lọc sốvà lệnh Bộ lọc ngày , trong khi Pivottable sử dụng các lệnh Bộ lọc nhãn, Bộ lọc giá trị, và Bộ lọc ngày .

 • Menu bộ lọc một phạm vi dữ liệu bên ngoài luôn sẽ loại bỏ các mục không hợp lệ, và menu bộ lọc không bao giờ bao gồm các mục mới với bộ lọc được áp dụng sau khi một thao tác làm mới, nhưng PivotTable có các tùy chọn để kiểm soát hành vi này. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần tùy chọn thay đổi PivotTable và thiết đặt trường.

 • PivotTable có một báo cáo lọc tính năng (không sẵn dùng cho một phạm vi dữ liệu ngoài) cho phép người dùng để làm việc với một tập con của dữ liệu trong PivotTable.

Sắp xếp dữ liệu

Trong một phạm vi dữ liệu ngoài, bạn có thể thực hiện một sắp xếp nhiều cột theo tối đa 64 cột, bạn có thể chọn bất kỳ cột nào là chính sắp xếp, và bạn có thể chọn bất kỳ cột nào khác như phụ sắp xếp. Tuy nhiên, các quy trình sắp xếp dữ liệu trong PivotTable và sắp xếp một phạm vi dữ liệu bên ngoài sẽ khác nhau. Không giống như một phạm vi dữ liệu ngoài, trong một PivotTable bạn có thể chỉ một chính sắp xếp trên cột ngoài cùng bên trái. Tất cả các cột khác thực hiện phụ sắp xếp dựa trên cột ngay lập tức sang trái. Nói tóm lại, bạn có thể chỉ một chính và phụ sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải.

Ngoài ra, khi bạn đặt cột có giá trị duy nhất là cột đầu tiên bên trái, bạn có thể chỉ sắp xếp theo cột đó, vì có hiệu lực, bạn đang tạo một nhóm chính cho mỗi hàng. Tùy theo nhu cầu của người dùng của bạn, bạn có thể muốn presort dữ liệu trong Excel, và sau khi phát hành sổ làm việc tới Excel Services, tắt tính năng sắp xếp bằng cách xóa hộp kiểm sắp xếp trong ngăn công cụ phần Web Microsoft Office Excel Web Access .

Dùng siêu kết nối

Không giống như phạm vi dữ liệu ngoài, siêu kết nối hoạt động không được hỗ trợ trong các PivotTable ô. Siêu kết nối được coi là văn bản, nhưng bạn không thể làm theo siêu kết nối đến một trang Web hoặc tài liệu, trong Excel hoặc Excel Services.

Đầu trang

Thực hiện một PivotTable hai chiều, dạng bảng

Không có một số bước yêu cầu để làm phẳng đa chiều dữ liệu vào một PivotTable hai chiều, dạng bảng. Để có kết quả tốt nhất, hãy thực hiện thủ tục sau đây theo trình tự.

Đầu trang

Tạo PivotTable và kết nối với nguồn dữ liệu ngoài

 1. Chọn một ô trống.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm bảng , bấm PivotTable, sau đó bấm PivotTable.

  Ảnh Ribbon Excel

  Hộp thoại Tạo PivotTable được hiển thị.

 3. Bấm dùng nguồn dữ liệu ngoài.

 4. Bấm Chọn Kết nối.

  Các Hộp thoại Kết nối hiện có được hiển thị.

 5. Trong danh sách Hiển thị ở trên cùng của hộp thoại, chọn thể loại kết nối mà bạn muốn chọn một kết nối hoặc chọn Tất cả kết nối hiện có (đây là mặc định).

 6. Chọn kết nối từ danh sách chọn một kết nối , sau đó bấm mở.

 7. Nhập vị trí. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt PivotTable vào trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy bấm Trang tính mới.

  • Để đặt PivotTable trong trang tính hiện có, chọn Trang tính hiện có, sau đó nhập vào ô đầu tiên của phạm vi ô mà bạn muốn đặt PivotTable.

   Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi bấm Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

 8. Bấm OK.

Một PivotTable trống, với danh sách trường PivotTable Hiển thị, được thêm vào vị trí mà bạn đã nhập.

Đầu trang

Thêm, bố trí, và sắp xếp các trường trong khu vực nhãn hàng

Dùng danh sách trường PivotTable để thêm, bố trí, và sắp xếp các trường và để bảo đảm bảo rằng tất cả các trường sẽ được thêm vào vùng nhãn hàng.

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thêm trường vào báo cáo, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi tên trường trong phần trường trong danh sách trường. Mỗi trường sẽ được đặt trong một vùng mặc định của phần bố trí, nhưng bạn có thể sắp xếp lại các trường.

    Theo mặc định, các trường không phải là số sẽ được thêm vào vùng nhãn hàng, trường số được thêm vào vùng giá trị và ngày/thời gian trường sẽ được thêm vào vùng nhãn cột.

   • Để di chuyển một trường vào vùng nhãn hàng, bấm chuột phải vào tên trường, sau đó chọn Thêm vào nhãn hàng trên menu lối tắt.

    Mẹo: Bạn có thể cũng bấm và giữ tên trường, và sau đó kéo trường từ phần trường vào một vùng trong phần bố trí.

  • Để sắp xếp lại các trường, hãy bấm vào tên trường ở một trong các vùng, rồi chọn một trong những lệnh sau đây:

Di chuyển Lên   

Di chuyển trường lên một vị trí trong khu vực.

Di chuyển Xuống   

Di chuyển trường xuống một vị trí trong khu vực.

Di chuyển đến Đầu   

Di chuyển trường đến đầu khu vực.

Di chuyển đến Cuối   

Di chuyển trường đến cuối của vùng.

Di chuyển đến Nhãn Hàng   

Di chuyển trường vào vùng nhãn hàng.

 • Để loại bỏ một trường, bấm vào trường tên trong một trong các khu vực bố trí, rồi bấm Loại bỏ trường, hoặc xóa hộp kiểm bên cạnh mỗi tên trường bạn muốn loại bỏ, trong phần trường.

  Mẹo: Bạn có thể cũng bấm và giữ tên trường trong phần bố trí, sau đó kéo trường tên ở bên ngoài danh sách trường PivotTable.

  Lưu ý: Cách xóa hộp kiểm trong phần trường loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của trường từ báo cáo.

Đầu trang

Thay đổi tùy chọn PivotTable và trường thiết đặt

Để đảm bảo rằng PivotTable hành vi tương tự thành một phạm vi bên ngoài, hãy làm như sau:

Thay đổi tùy chọn PivotTable   

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Trên tab Tùy chọn , trong nhóm PivotTable, bấm vào Tùy chọn.

  Hộp thoại Tùy chọn PivotTable được hiển thị.

 3. Để thực hiện một chiều rộng cột sẽ tự động điều chỉnh sau khi một thao tác làm mới, hãy bấm vào tab bố trí & định dạng , và sau đó dưới phần Hiển thị , chọn hộp kiểm tự động khớp chiều rộng cột khi Cập Nhật .

 4. Để giữ nguyên định dạng mỗi lần làm mới dữ liệu, hãy bấm vào tab bố trí & định dạng , và sau đó dưới phần Hiển thị , chọn hộp kiểm giữ nguyên định dạng ô trên Cập Nhật .

 5. Để bảo đảm bảo rằng menu bộ lọc sẽ loại bỏ các mục không hợp lệ, sau khi một thao tác làm mới, hãy bấm vào tab dữ liệu , và trong hộp số mục để giữ lại cho mỗi trường , chọn không có.

Thay đổi thiết đặt trường   

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Để bao gồm các mục mới trong một PivotTable với bộ lọc được áp dụng, cho mỗi trường, bấm chuột phải vào một ô và bấm Thiết đặt trường trên menu lối tắt, bấm vào tab tổng phụ & lọc và sau đó dưới phần bộ lọc , chọn Bao gồm các mục mới trong bộ lọc theo cách thủ công hộp kiểm.

Đầu trang

Bố trí PivotTable dưới dạng bảng hai chiều

Để bố trí PivotTable dưới dạng bảng hai chiều, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm bố trí , bấm tổng phụ, sau đó bấm Không hiện tổng phụ.

 3. Trên tab thiết kế , trong nhóm bố trí , bấm Tổng cộng, sau đó bấm tắt cho cả hàng và cột.

 4. Trên tab thiết kế , trong nhóm bố trí , bấm Bố trí báo cáo, sau đó bấm Hiển thị trong biểu mẫu dạng bảng.

 5. Trên tab tùy chọn , trong nhóm Hiện/ẩn , hãy bấm Tiêu đề trường.

Đầu trang

Tùy chỉnh thiết kế của PivotTable

Các kiểu PivotTable cài sẵn và tùy chọn kiểu được thiết kế cho dữ liệu đa chiều, không phải là một bảng hai chiều. Khi bạn phẳng báo cáo vào một bảng hai chiều, các kiểu không hiển thị viền ô, và các Hàng có dải băng và hộp kiểm Cột có dải băng trong nhóm Tùy chọn kiểu PivotTable trên tab thiết kế không ảnh hưởng đến định dạng ô. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh một kiểu PivotTable để mỗi ô có viền ô và PivotTable sử dụng định dạng có điều kiện để hiển thị các cột hoặc hàng có dải băng.

Tùy chỉnh kiểu PivotTable   

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu PivotTable , hãy chọn kiểu bạn muốn, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm chuột phải vào một kiểu Hiển thị, cuộn qua bộ sưu tập, hoặc để xem tất cả các kiểu sẵn dùng, hãy bấm Thêm ở dưới cùng của thanh cuộn.

  2. Bấm tạo bản sao.

   Hộp thoại Sửa đổi Pivot nhanh kiểu bảng được hiển thị.

  3. Hoặc bạn có thể nhập tên mới trong hộp tên .

  4. Trong hộp bảng thành phần , hãy chọn Toàn bộ bảng, sau đó bấm định dạng.

   Hộp thoại Định dạng ô Hiển thị.

  5. Bấm tab viền , sau đó tạo viền ô.

  6. Hoặc bạn có thể bấm vào tab phông chữ và thực hiện các thay đổi.

  7. Bấm vào OK hai lần.

  8. Bấm nút xem thêm ở dưới cùng của thanh cuộn, và sau đó dưới thể loại tùy chỉnh , bấm kiểu PivotTable mà bạn vừa tạo.

Hiển thị các hàng có dải băng hoặc cột có dải băng bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện   

 1. Chọn tất cả các cột trong PivotTable.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Kiểu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng Có điều kiện rồi bấm Quản lý Quy tắc.

  Ảnh Ribbon Excel

  Hộp thoại Trình quản lý Quy tắc Định dạng Có điều kiện sẽ được hiển thị.

 3. Để thêm định dạng có điều kiện, hãy bấm vào Quy tắc Mới.

  Hộp thoại Quy tắc Định dạng Mới sẽ được hiển thị.

 4. Trong phần Chọn Kiểu Quy tắc, hãy bấm Dùng công thức để xác định những ô nào cần định dạng.

  1. Dưới sửa mô tả quy tắc, trong hộp định dạng giá trị khi công thức này đúng , nhập công thức.

  2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Nhạc hàng, hãy nhập công thức sau đây:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Nhạc cột, hãy nhập công thức sau đây:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Nhạc hàng và cột, hãy nhập công thức sau đây:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Hãy bấm vào Định dạng để hiển thị hộp thoại Định dạng Ô.

 2. Chọn định dạng số, phông chữ, viền hoặc màu tô mà bạn muốn áp dụng khi giá trị ô thỏa mãn điều kiện, rồi bấm vào OK.

  Bạn có thể chọn nhiều định dạng. Các định dạng bạn chọn sẽ được hiển thị trong hộp Xem trước.

Đầu Trang

Phát hành sổ làm việc tới Excel Services

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm vào mũi tên bên cạnh phát hành, sau đó bấm Excel Services trong phần phân phối tài liệu để người khác.

 2. Trong hộp tên tệp , nhập đường dẫn đến máy chủ, và chấp nhận tên gợi ý cho sổ làm việc hoặc nhập tên mới nếu cần thiết.

  Trên máy tính chạy Windows Vista    

  • Trong thanh địa chỉ, hãy chọn một vị trí mạng mà có thể truy nhập cho người dùng chủ định, sau đó bấm lưu.

   Trên máy tính chạy Microsoft Windows XP    

  • Trong hộp lưu trong , chọn một vị trí mạng mà có thể truy nhập cho người dùng chủ định, sau đó bấm lưu.

   Ví dụ, nhập http://máy chủ/site/tên tệp

   Lưu ý: Excel có thể phát hành sổ làm việc với máy chủ trong chỉ định dạng tệp dựa trên XML Microsoft Office Excel 2007 (.xlsx) hoặc Office Excel 2007 định dạng tệp nhị phân (.xlsb).

 3. Bấm OK.

 4. Để xác nhận rằng các khu vực thể xem sổ làm việc được hiển thị chính xác trong trình duyệt, hãy chọn hộp kiểm mở sổ làm việc này trong trình duyệt của tôi sau khi tôi lưu .

 5. Bấm Lưu.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×