Sử dụng phiên bản web của Outlook trên điện thoại của bạn

Bạn sẽ sớm nhìn thấy một giao diện mới và các tính năng mới khi bạn sử dụngOutlook.com và Outlook trên web qua trình duyệt trên điện thoại của bạn.

Lưu ý: Hiện tại, trải nghiệm mới trên trình duyệt của bạn chỉ có thể sẵn dùng trong thư và lịch. Mọi người sẽ theo dõi sớm.

Thư

Xem lại và trả lời thư sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn, với tất cả các thư quan trọng của bạn ở một nơi. 

Thanh công cụ

Mục dẫn hướng trên cùng của Outlook Web App mini

Từ thanh công cụ, bạn có thể mở một danh sách chứa mọi thư mục thư Mở danh sách thư mục , tìm kiếm trong hộp thư Biểu tượng Tìm kiếm và soạn thư mới Tạo mục mới . Ở trên đầu danh sách có một con trượt dùng để chuyển đổi giữa các dạng xem Ưu tiên và Khác cho Hộp thư đến, cùng một tùy chọn để lọc thư.

Danh sách thư mục

Truy nhập danh sách thư mục và cài đặt

Danh sách thư mục bao gồm một nút bật tắt để chuyển đổi Outlook.com mới và Outlook trên web bật hoặc tắt, một danh sách các thư mục của bạn và một nối kết đến thiết đặt Biểu tượng Cài đặt . Ở cuối danh sách thư mục, bạn sẽ tìm thấy các nối kết để cung cấp phản hồi, nhận trợ giúp và đăng xuất.

Danh sách thư

Đầu danh sách thư

Danh sách thư chứa thư của bạn. Chạm và giữ một tin nhắn hoặc gõ nhẹ vào hình ảnh của người gửi để chọn nhiều thư.

Thanh dẫn hướng

Mục dẫn hướng dưới cùng đến thư, lịch và mọi người

Thanh dẫn hướng cho phép bạn chuyển đổi giữa Thư, Lịch và Mọi người.

Lịch

Sử dụng lịch để tạo sự kiện và lên kế hoạch ngày của bạn. 

Thanh công cụ

Thanh công cụ lịch

Từ thanh công cụ, bạn có thể mở một danh sách tất cả các lịch của bạn Mở danh sách thư mục , chọn một ngày Biểu tượng bộ chọn , thay đổi dạng xem lịch của bạn Biểu tượng chuyển đổi dạng xem lịch và tạo một sự kiện Tạo mục mới .

Dạng xem lịch công tác

Dạng xem lịch công tác

Dạng xem chương trình nghị sự là một danh sách cuộc họp và cuộc hẹn của bạn. Cuộn để di chuyển giữa các ngày.

Dạng xem Ngày

Dạng xem Ngày

Bạn có thể chuyển đổi giữa dạng xem chương trình và dạng xem ngày từ Biểu tượng chuyển đổi dạng xem lịch thanh công cụ. Dạng xem ngày là một đường thời gian của cuộc họp và cuộc hẹn của bạn.

Mọi người

Ngay sau đó, bạn sẽ có thể quản lý các liên hệ của mình từ một trình duyệt trên điện thoại của bạn.

Thanh công cụ

Thanh công cụ mọi người

Từ thanh công cụ, bạn có thể mở một danh sách các thư mục thư của bạn Mở danh sách thư mục , tìm kiếm một liên hệ Biểu tượng Tìm kiếm và tạo một liên hệ mới Tạo mục mới .

Lưu ý: Khả năng tạo liên hệ là một tính năng mới sẽ được thêm vào sớm.

Danh sách liên hệ

Danh sách liên hệ

Chọn một liên hệ để xem thêm chi tiết.

Làm thế nào để gửi phản hồi?

Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách mở danh sách thư mục Mở danh sách thư mục , cuộn xuống cuối danh sách, rồi chọn Phản hồi.  

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×