Sử dụng phần web Yammer trong SharePoint Online

Sử dụng phần web Yammer trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả các Yammer sẽ tô sáng và các hội thoại Yammer phần web có thể được dùng để cải thiện cộng tác trên của bạn hiện đại cho trang SharePoint Online.

Lưu ý: Phần web Yammer hội thoại được được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này nghĩa là gì mà bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này. Để khám phá các phần web Yammer nào sẵn dùng, trong trang SharePoint của bạn, hãy bấm Dấu cộng được khoanh tròn dùng để thêm phần web hiện đại vào trang và tìm kiếm danh sách phần web dành cho yammer.

 • Nếu bạn có cả phần web, bạn sẽ thấy chúng cả hai.

  Phần web danh sách hiển thị hai phần web Yammer: hội thoại và tô sáng

 • Nếu bạn chỉ có Yammer tô sáng các phần web, bạn sẽ thấy chỉ một phần web được liệt kê.

  Danh sách phần web hiển thị chỉ tô sáng các phần web Yammer

Đây là cách để chọn để sử dụng:

Lúc sử dụng

Tính năng

Giới hạn

Phần web hội thoại yammer

Sử dụng khi bạn muốn người dùng để tham dự cuộc hội thoại Yammer mà không cần rời khỏi trang SharePoint của bạn.

Cho người dùng trang:

 • Hiển thị hội thoại cho một nhóm Yammer cụ thể hoặc chủ đề, tất cả các hội thoại mà một người cụ thể có tham gia.

 • Người dự có thể xem toàn bộ hội thoại và trả lời từ trang SharePoint mà không cần mở Yammer.

 • Người dự có thể bắt đầu hội thoại mới từ SharePoint.

Đối với trang tác giả:

 • Chọn nội dung cần hiển thị dựa trên tìm kiếm.

 • Chọn số lượng hội thoại được hiển thị: 4, 8 hoặc 12.

 • Kế thừa chủ đề từ trang.

 • Bạn không thể chọn hội thoại cụ thể để hiển thị.

 • Chỉ hoạt động trên trang hiện đại.

Những nét chính của phần web yammer

Sử dụng nếu đó là Yammer web phần chỉ sẵn dùng cho bạn, hoặc để cung cấp tổng quan nhanh của hội thoại hiện hoạt và cổng thông tin mục tiêu cho nhóm cụ thể hoặc hội thoại trong Yammer.

Cho người dùng trang:

 • Xem thư gần đây nhất ở trên cùng hoặc các hội thoại gần đây nhất từ một nhóm.

 • Xem thư gần đây nhất trong hội thoại cụ thể.

 • Người dùng chỉ có thể xem thư đầu tiên trong hội thoại. Để trả lời, người dùng phải bấm vào nối kết để mở Yammer.

 • Bạn không thể hiển thị tất cả hội thoại cho chủ đề, hoặc tất cả chủ đề một người dùng tham gia, và bạn không thể hiển thị nguồn cấp trang chủ của bạn.

 • Để xác định một hội thoại, bạn cần URL của hội thoại.

 • Chỉ hoạt động trên trang hiện đại.

Nguồn cấp từ phần web Yammer sẽ tô sáng yammer

Dùng công cụ này chỉ khi phần web Yammer hội thoại không chưa sẵn có và bạn muốn người dùng có thể tham dự cuộc hội thoại Yammer mà không cần rời khỏi SharePoint.

Cho người dùng trang:

 • Hiển thị thư và phản hồi trong hội thoại.

 • Hiển thị nhiều kiểu nguồn cấp Yammer.

 • Không hoạt động cho người dùng người dùng một thiết bị di động để xem các trang hoặc những người có cookie bên thứ ba bị vô hiệu hóa.

 • Không kế thừa chủ đề của trang SharePoint.

 • Để thiết lập phần này, bạn phải sử dụng Yammer để tìm kiếm địa chỉ web của nhóm cụ thể, người hoặc chủ đề hoặc của nguồn cấp trang chủ Yammer của bạn.

 • Người dùng có thể cần đăng nhập vào Yammer ngay cả khi họ đã đăng nhập vào Office 365.

Nguồn cấp Yammer được nhúng trong một phần web trình soạn nội dung

Sử dụng điều này chỉ cho trang của trang web cổ điển.

Cho người dùng trang:

 • Hiển thị thư và phản hồi trong hội thoại.

 • Hiển thị nhiều kiểu nguồn cấp Yammer.

 • Không hoạt động cho người dùng người dùng một thiết bị di động để xem các trang hoặc những người có cookie bên thứ ba bị vô hiệu hóa.

 • Không kế thừa chủ đề của trang SharePoint.

 • Để thiết lập phần này, bạn phải sử dụng Yammer để tìm kiếm địa chỉ web của nhóm cụ thể, người hoặc chủ đề hoặc của nguồn cấp trang chủ Yammer của bạn.

 • Người dùng có thể cần đăng nhập vào Yammer ngay cả khi họ đã đăng nhập vào Office 365.

Thêm phần web hội thoại Yammer vào trang SharePoint Online hiện đại

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Dấu cộng được khoanh tròn dùng để thêm phần web hiện đại vào trang , tìm kiếm Yammer, sau đó chọn phần web hội thoại .

 3. Trong chọn hội thoại nguồn, hãy chọn một trong các thao tác sau

  • Nhóm: Hiển thị hội thoại gần đây nhất được đăng trên trong nhóm đã chọn.

  • Người dùng: Hiển thị hội thoại gần đây nhất mà người dùng này có tham gia.

  • Chủ đề: Hiển thị hội thoại gần đây nhất gắn thẻ với chủ đề này.

  • Nguồn cấp dữ liệu: Hiển thị các hội thoại gần đây nhất Hiển thị cho người dùng trong Yammer khi họ hãy bấm vào nút trang đầu.

 4. Trong Tìm kiếm một nguồn, hãy nhập tên của nhóm, người dùng hoặc chủ đề.

 5. Trong số các hội thoại để hiển thị, chọn 4, 6, hoặc 8, dựa trên số lượng phòng bạn muốn phần web này để đưa lên trên trang của bạn.

Sau khi bạn đã phát hành trang, người dùng có thể trả lời và làm theo hội thoại từ bên trong trang của bạn.

Thêm phần web Yammer sẽ tô sáng vào một trang SharePoint Online hiện đại

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Di chuột ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Dấu cộng được khoanh tròn dùng để thêm phần web hiện đại vào trang , tìm kiếm Yammer, sau đó chọn biểu tượng Yammer có nhãn hoặc Yammer hoặc tô sáng.

 3. Nếu bạn muốn thêm phần web Yammer vào trang có một nhóm Yammer được liên kết, nhóm Yammer được phát hiện và được thêm tự động. Nếu không, hãy bấm Thêm một nhóm và dùng thanh tìm kiếm để tìm thấy nhóm.

  Thanh tìm kiếm phần web yammer

 4. Chọn một trong các tùy chọn hội thoại sau đây:

  • Đầu hội thoại: hội thoại của nhóm nhất hấp dẫn hơn.

  • Hội thoại mới nhất: hội thoại gần đây nhất của nhóm mới để người đọc.

  • Chỉ hội thoại bạn chọn: tùy chọn này yêu cầu bạn để đi đến Yammer để lấy URL cho tối đa bốn hội thoại bạn muốn hiển thị.

Sau khi bạn đã phát hành trang của bạn, người dùng có thể:

 • Tạo thư mới trong nhóm bằng cách bấm đăng lên Yammer.

 • Bấm vào bài đăng để đi đến đó trong nhóm Yammer

 • Bấm xem thêm ở phía trên cùng bên phải của phần web để đi đến tất cả các bài đăng trong đó nhóm Yammer.

 • Thích bài đăng.

 • Thêm chú thích bên dưới bài đăng. Chú thích xuất hiện chỉ trên trang, và sẽ không được thêm vào hội thoại Yammer.

Sử dụng một Yammer được nhúng nguồn cấp dữ liệu từ bên trong phần web Yammer sẽ tô sáng

Lưu ý: Phương pháp này không được đề xuất để sử dụng trong SharePoint Online, như bạn sẽ không kế thừa chủ đề từ trang SharePoint, nguồn cấp sẽ không hoạt động trên thiết bị di động và người dùng có thể được nhắc đăng nhập lại để xem nội dung.

Nguồn cấp Yammer được nhúng này có thể dùng để xem nguồn cấp chạy từ một nhóm, người hoặc chủ đề. Bạn cũng có thể thích, trả lời, hoặc xem hội thoại cụ thể.

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Di chuột ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Dấu cộng được khoanh tròn dùng để thêm phần web hiện đại vào trang , tìm kiếm Yammer, sau đó chọn biểu tượng Yammer có nhãn hoặc Yammer hoặc tô sáng.

 3. Hãy bấm sử dụng phiên bản cổ điển của hội thoại.

 4. Trong hộp địa chỉ, nếu một nhóm trước đó đã được chọn, URL của nó được hiển thị trong trường Địa chỉ Web . Nếu một chưa được chọn, hoặc nếu bạn muốn hiển thị một nguồn cấp dữ liệu khác nhau, bạn phải dán địa chỉ web cho nhóm Yammer, người, chủ đề hoặc nguồn cấp trang chủ mà bạn muốn dùng. Bạn cũng có thể bấm Hiển thị kích cỡ để đặt kích cỡ của nguồn cấp dữ liệu Hiển thị nhỏ, Trung bình hoặc lớn.

  Hộp địa chỉ web nguồn cấp yammer
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×