Sử dụng phần web trình xem tệp

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này mô tả một phần web trình xem tệp, mà trước đây được gọi là phần web tài liệu.

Sử dụng phần web trình xem tệp để chèn một tệp trên trang của bạn. Loại tệp bạn có thể chèn bao gồm Excel, Word, PowerPoint, Visio, tệp PDF, 3D mô hình, và nhiều hơn nữa.

Tệp 3D trong trình xem tệp

Thêm một tệp

  1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

  2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang , sau đó chọn phần web trình xem tệp .

  3. Chọn một tệp gần đây, hoặc duyệt, tải lên, hoặc dùng một nối kết để chèn tệp mà bạn muốn.

  4. Hoặc bạn có thể, bạn có thể thêm mô tả bên dưới phần web.

  5. Để đặt các tùy chọn bổ sung (tùy thuộc vào tính khả dụng cho loại tệp), hãy bấm sửa phần web Nút sửa phần web .

Mẹo: Tệp hình ảnh không được hỗ trợ trong phần web trình xem tệp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chèn một hình ảnh trên trang của bạn, bạn có thể sử dụng sử dụng phần web hình ảnh.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×