Sử dụng phần web trình lập kế hoạch

Sử dụng phần web trình lập kế hoạch

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này mô tả các phần web trình lập kế hoạch.

Lưu ý: Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết trợ giúp.

Microsoft Planner là một dịch vụ Office 365 cho phép bạn tạo bảng thảo luận và thêm nhiệm vụ nhóm của bạn và gán. Trên bảng trình lập kế hoạch của bạn, bạn có thể sắp xếp nhiệm vụ của bạn vào cột (hoặc nhóm). Nhóm có thể chỉ rõ các giai đoạn của phát triển, ngày của tuần, bước nhảy, và nhiều hơn nữa. Bạn có thể di chuyển nhiệm vụ xung quanh bảng thảo luận của mình chỉ bằng cách kéo và thả chúng, vì vậy, nếu bạn hoàn tất một nhiệm vụ hoặc chỉ muốn ưu tiên và trộn điều hành, bạn có thể thực hiện điều đó dễ dàng. Trình lập kế hoạch bảng sẽ hữu ích cho giao tiếp, vì chúng cho biết nơi bạn và phần còn lại của nhóm của bạn có liên quan đến hoàn thành tác vụ. Ngoài ra, bạn có thể chuyển sang dạng xem biểu đồ để hiển thị tiến độ nhóm của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách tạo kế hoạch, xây dựng nhóm, giao nhiệm vụ, Cập nhật trạng thái theo cách trực quan, và nhiều hơn nữa, hãy xem Trợ giúp Microsoft trình lập kế hoạch.

Với trình lập kế hoạch cho phần web, bạn có thể hiển thị bảng hoặc biểu đồ và làm việc với các gói của bạn ngay trên trang SharePoint của bạn.

Thêm phần web trình lập kế hoạch

  1. Đi tới trang nơi bạn muốn thêm phần web trình lập kế hoạch.

  2. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

  3. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang , sau đó chọn phần web trình lập kế hoạch .

  4. Nếu bạn muốn tạo một gói mới, nhập tên gói đăng ký mới theo kế hoạch, sau đó bấm tạo.

    Hộp công cụ phần web trình lập kế hoạch

    Nếu bạn muốn hiển thị một gói đăng ký hiện có, hãy chọn gói bạn muốn sử dụng trong hộp bên dưới chọn một gói đăng ký hiện có.

  5. Bên dưới Hiển thị, chọn có hiển thị gói của bạn trong bảng thảo luận hoặc theo dõi tiến độ của bạn theo cách trực quan trong biểu đồ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×