Sử dụng phần web trên các trang SharePoint

Sử dụng phần web trên các trang SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web là khối dựng trang của bạn. Bạn có thể thêm văn bản, hình ảnh, tệp, video, nội dung động và thêm bằng cách dùng phần web được liệt kê trong bài viết này.

Lưu ý: 

 • Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Các phần web trong bài viết này sẽ không chưa sẵn dùng trên trang cổ điển.

Thêm phần web

Di chuyển hoặc loại bỏ phần web

Phần web sẵn dùng

Bạn có thể kết nối phần web

Chế độ bảo trì phần web

Thêm phần web

 1. Đi tới trang nơi bạn muốn thêm phần web.

 2. Nếu bạn không nhìn thấy trang trang mà bạn muốn, bấm nội dung Site trên thanh khởi động nhanh, trong danh sách nội dung, bấm vào Trang của trang web, và sau đó bấm vào trang mà bạn muốn.

 3. Nếu trang chưa trong chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 4. Di chuột bên trên hoặc bên dưới một phần web hiện có, bạn sẽ thấy một đường thẳng có dấu + được khoanh tròn, giống như thế này:

  Dấu cộng dùng để thêm các phần web vào một trang

 5. Bấm + và bạn sẽ thấy một danh sách của phần web để chọn từ. Để dễ dàng tìm phần web mà bạn đang tìm kiếm, bắt đầu nhập vào hộp Tìm kiếm .

  Nút Thêm vào trang

  Hoặc bấm bung rộng Nút Mở rộng để hiển thị một dạng xem lớn hơn của phần web theo thể loại. Bạn cũng có thể sắp xếp các phần web trong dạng xem này.

  Hộp công cụ phần web được bung rộng

Di chuyển hoặc loại bỏ phần web

 1. Nếu bạn đang trang chưa là trong chế độ soạn thảo, hãy bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Di chuột lên phần web mà bạn muốn di chuyển hoặc loại bỏ, và bạn sẽ thấy một thanh công cụ nhỏ ở bên trái của phần web.

  Để di chuyển phần web, bấm nút Di chuyển nút phần web di chuyển phần web và kéo phần web nơi bạn muốn trên trang của bạn.

  Để loại bỏ phần web, hãy bấm nút Xóa biểu tượng phần web xóa phần web .

Phần web sẵn dùng

Thao tác sau đây là danh sách của một phần web, bạn có thể sử dụng trên một trang, cùng với nối kết để biết thêm thông tin cho mỗi phần web.

Bản đồ Bing

Sử dụng phần web bản đồ Bing để thêm bản đồ vào trang của bạn. Chỉ cần nhập một địa chỉ hoặc tên phổ và bản đồ của bạn sẽ xuất hiện. Bạn có thể chọn một kiểu bản đồ khác nhau, chẳng hạn như đường hướng hoặc trên không. Bạn cũng có thể thay đổi mức thu phóng hoặc đặt tên thân thiện cho mã pin bản đồ của bạn. Sử dụng bản đồ Bing phần web trên một trang.

Lưu ý: Bản đồ Bing không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Đoạn mã HTML

Phần web đoạn mã cho phép bạn dễ dàng hiển thị mã dưới dạng văn bản trên trang của bạn cho phép người khác sử dụng hoặc tìm hiểu từ. Bạn có thể chọn ngôn ngữ mã và một chủ đề đậm hoặc bình thường. Phần web thậm chí tự động-sửa lỗi cú pháp. Sử dụng phần web đoạn mã.

Lưu ý: Đoạn mã HTML không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Đếm

Bộ hẹn giờ đếm ngược cho phép bạn hiển thị số đếm xuống (hoặc đếm) một sự kiện. Bạn có thể thêm tiêu đề, đặt định dạng ngày, thêm mô tả, và một cuộc gọi đến nút hành động với nối kết. Sử dụng phần web bộ hẹn giờ đếm ngược.

Lưu ý: Đếm không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Đường phân cách

Sử dụng phần web để chèn một đường giữa các phần web khác để giúp ngắt lên trang của bạn và để đọc dễ dàng hơn. Thêm một đường giữa các phần web với phần web đường phân cách.

Thư viện tài liệu

Phần web thư viện tài liệu cho phép bạn hiển thị thư viện tài liệu và tùy chỉnh với tiêu đề, dạng xem và thậm chí kích cỡ của riêng bạn. Người dùng có quyền thích hợp có thể xem hoặc sửa tệp trực tiếp từ phần web, hoặc có thể truy cập vào thư viện tài liệu toàn bằng cách bấm xem tất cả. Sử dụng phần web thư viện tài liệu trên một trang.

Nhúng

Bạn có thể hiển thị nội dung trên trang của bạn từ các trang khác chẳng hạn như video YouTube. Tùy thuộc vào trang web, bạn có thể sử dụng địa chỉ của trang hoặc mã trang web cung cấp nhúng. Sử dụng phần web nhúng trên trang.

Sự kiện

Phần web sự kiện cho phép bạn thêm và hiển thị sự kiện sắp tới trên trang của bạn. Bạn thậm chí có thể bao gồm bản đồ với vị trí, thông tin cuộc họp trực tuyến, và nhiều hơn nữa. Sử dụng phần web sự kiện.

Trình xem tệp

Dùng công cụ này để chèn một tệp trên trang của bạn. Loại tệp bạn có thể chèn bao gồm Excel, Word, PowerPoint, Visio. Tệp PDF, mô hình 3D và nhiều hơn nữa. Sử dụng phần web trình xem tệp trên một trang.

Lịch nhóm

Phần web lịch nhóm cho phép bạn đặt một lịch nhóm Office 365 phải trên trang của bạn để dễ dàng có thể nhìn thấy người đọc của bạn. Sử dụng phần web lịch nhóm.

Lưu ý: Nhóm lịch không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Hình

Phần web hình là một cách tuyệt vời để đưa tiêu điểm và trực quan tâm đến trang của bạn. Bạn có thể hiển thị mục tối đa năm trong phần web hình và sử dụng hấp dẫn hình ảnh, văn bản và nối kết để vẽ chú ý vào mỗi. Phần web Chính được tích hợp vào site Liên lạc theo mặc định, tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm phần web Chính vào các trang khác. Sử dụng phần web hình.

Nội dung được tô sáng

Sử dụng phần web này để tự động hiển thị nội dung dựa trên kiểu nội dung, lọc hoặc một chuỗi tìm kiếm. Bạn cũng có thể đặt phạm vi tìm kiếm một site hoặc tuyển tập trang, và sắp xếp kết quả. Sử dụng phần Highlighted nội dung web trên một trang.

Ảnh

Dùng công cụ này để chèn một hình ảnh trên trang, hoặc từ trang web của bạn hoặc ổ đĩa cứng. Sử dụng phần web hình ảnh trên một trang.

Ảnh bộ sưu tập

Sử dụng phần web Bộ sưu tập ảnh để chia sẻ các tuyển tập ảnh trên một trang. Chỉ cần chọn hình ảnh của bạn với bộ chọn tệp hoặc kéo chúng vào phần web. Khi bạn đã tạo tuyển tập của bạn, bạn có thể kéo và thả ảnh để sắp xếp lại chúng khi cần thiết. Sử dụng ảnh bộ sưu tập phần web trên một trang.

Kindle bản xem trước nhắn tin tức thời

Có một sổ bạn muốn khuyên hoặc tăng cấp trên trang của bạn? Bạn có thể chia sẻ một bản xem trước trong một sổ Kindle sử dụng phần web trình xem trước nhắn tin tức thời Kindle. Sử dụng phần web Kindle prevew nhắn tin tức thời.

Lưu ý: Bản xem trước Kindle nhắn tin tức thời không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Nối kết

Sử dụng phần web nối kết để thêm một nối kết đến một trang nội bộ hoặc bên ngoài, video, hình ảnh, hoặc tài liệu. Sử dụng phần web nối kết trên một trang.

Lưu ý: Phần web nối kết không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Danh sách

Phần web danh sách cho phép bạn hiển thị một danh sách và tùy chỉnh với tiêu đề, dạng xem và thậm chí kích cỡ của riêng bạn. Người dùng có thể xem danh sách, hoặc đi vào danh sách đầy đủ bằng cách bấm xem tất cả. Sử dụng phần web danh sách trên một trang.

Thuộc tính danh sách

Phần web danh sách thuộc tính cho phép bạn kết nối với một phần web danh sách trên cùng một trang và hiển thị các mục từ danh sách dựa trên những gì người dùng lựa chọn. Sử dụng phần web danh sách thuộc tính

Lưu ý: Phần web danh sách thuộc tính không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Markdown

Phần web Markdown cho phép bạn thêm văn bản vào trang của bạn và định dạng bằng cách dùng Markdown ngôn ngữ. Sử dụng phần web Markdown.

Lưu ý: Phần web Markdown không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Biểu mẫu Microsoft

Sử dụng phần web Microsoft Forms tạo khảo sát, câu đố và bỏ phiếu trên một trang. Bạn cũng có thể thu thập phản hồi các biểu mẫu của bạn và hiển thị kết quả của biểu mẫu. Sử dụng phần web biểu mẫu Microsoft.

Lưu ý: Phần web Microsoft Forms không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Tin tức

Bạn có thể giữ cho nhóm của bạn ở Nhật, cũng như tham gia chúng với câu chuyện quan trọng hoặc thú vị hơn bằng cách sử dụng tính năng tin tức trên trang hoặc trang web của bạn. Bạn có thể nhanh chóng tạo những bài đăng bắt mắt như các thông báo, tin tức về mọi người, bản cập nhật trạng thái và nhiều nội dung khác, có thể bao gồm đồ họa và định dạng phong phú. Sử dụng phần web tin tức trên một trang.

Đường kết nối Office 365

Phần web trình kết nối Office 365, bạn có thể xem thư, cảnh báo và thông báo từ dịch vụ bên ngoài của bạn yêu thích trên một trang site nhóm nhóm kết nối. Ví dụ, bạn có thể hiển thị các Cập Nhật từ dịch vụ như Trello và Facebook; cảnh báo khi nội dung mới được phát hành trong một nguồn cấp; RSS thông báo từ JIRA hoặc GitHub; hay thậm chí tóm tắt từ Salesforce và Google Analytics. Sử dụng phần web trình kết nối.

Lưu ý: Phần web đường kết nối Office 365 sẵn dùng chỉ trên site nhóm nhóm kết nối. Nó không sẵn dùng trên trang thông tin liên lạc hoặc trên bất kỳ site nào trong SharePoint Server 2019.

Video Office 365

Dùng công cụ này để hiển thị video ngay trên trang từ tổ chức của bạn cổng thông tin Office 365 Video. Tìm hiểu cách sử dụng phần web Office 365 Video trên một trang.

Lưu ý: 

 • Office 365 video được thay thế bằng Microsoft Steam. Tìm hiểu thêm về sử dụng phần web dòng.

 • Phần video web Office 365 không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Thuộc tính trang

Cung cấp chi tiết về các trang của bạn bằng cách hiển thị trang thuộc tính. Để tìm hiểu thêm, hãy xem dùng trang thuộc tính phần web.

Lưu ý: Trang thuộc tính phần web không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Mọi người

Phần web người cho phép bạn hiển thị một nhóm đã chọn mọi người và hồ sơ của họ trên trang của bạn. Nó có thể dùng cho thông tin liên hệ, nhóm thông tin, diễn giả, và nhiều hơn nữa. Sử dụng phần web mọi người.

Trình lập kế hoạch

Phần web trình lập kế hoạch cho phép bạn thêm nhiệm vụ nhóm của bạn và gán trên một trang bằng cách dùng Microsoft Planner. Sử dụng phần web trình lập kế hoạch.

Lưu ý: Phần web trình lập kế hoạch sẵn dùng chỉ trên site nhóm nhóm kết nối. Nó không sẵn dùng trên trang thông tin liên lạc hoặc trên bất kỳ site nào trong SharePoint Server 2019.

PowerApps

PowerApps là một dịch vụ cho phép bạn xây dựng ứng dụng kinh doanh chạy trong trình duyệt hoặc trên một điện thoại hoặc máy tính bảng, không có trải nghiệm mã hoá bắt buộc. Sau khi bạn đã tạo hoặc tùy chỉnh một ứng dụng bằng cách dùng dịch vụ, bạn có thể thêm nó vào trang SharePoint của bạn với phần web PowerApps. Chỉ cần nhập địa chỉ web của ứng dụng hoặc ID ứng dụng, và rồi đổi kích cỡ ứng dụng để vừa với trang. Sử dụng phần web PowerApps.

Lưu ý: Phần web PowerApps không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Báo cáo Power BI

Phần web báo cáo Power BI cho phép bạn dễ dàng nhúng báo cáo Power BI tương tác trên trang của bạn. Báo cáo được nhúng bảo mật đầy đủ để bạn có thể dễ dàng tạo cổng thông tin bảo mật nội bộ. Sử dụng Power BI phần web trên một trang.

Lưu ý: Power BI phần web không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Biểu đồ nhanh

Sử dụng phần web biểu đồ nhanh chóng để thêm biểu đồ đơn giản vào trang của bạn. Nhập các điểm dữ liệu của bạn, thêm nhãn, chọn kiểu biểu đồ của bạn--cột hoặc hình tròn--và phát hành. Sử dụng phần web biểu đồ nhanh trên một trang.

Liên kết nhanh

Sử dụng phần web này, bạn có thể "ghim" các mục vào trang của bạn để truy nhập dễ dàng. Sử dụng phần web nối kết nhanh trên một trang.

Tài liệu gần đây

Hiển thị tài liệu gần đây đã được thêm hoặc sửa được. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng phần web tài liệu Rrecent.

Lưu ý: Phần web tài liệu gần đây không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Site hoạt động

Phần web này tự động hiển thị hoạt động gần đây trên trang web của bạn, chẳng hạn như các tệp đã tải lên, chỉnh sửa được thực hiện, danh sách và thư viện đã tạo, và nhiều. Chỉ cần thêm phần web và hoạt động mới nhất được kéo tự động. Sử dụng phần web Site hoạt động trên một trang.

Các site

Phần web site cho phép bạn giới thiệu site trên một trang. Bạn có thể chọn site cụ thể để hiển thị, hoặc có site Hiển thị tự động dựa trên một trang hub liên kết hoặc trên một người dùng được dùng thường xuyên site. Sử dụng phần web site.

Lưu ý: Trang phần web không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Khoảng cách

Phần web này cho phép bạn kiểm soát các khoảng trống theo chiều dọc trên trang của bạn. Thêm khoảng cách chiều dọc để trang với phần web Spacer.

Dòng

Phần web này cho phép bạn hiển thị video ngay trên trang của bạn từ cổng thông tin video Microsoft Stream của tổ chức của bạn. Sử dụng phần web dòng.

Văn bản

Sử dụng phần web văn bản để thêm các đoạn văn và bảng vào trang của bạn. Tùy chọn định dạng như kiểu dấu đầu dòng, mức thụt lề, tô sáng, và nối kết sẵn dùng. Thêm văn bản vào trang của bạn với phần web văn bản.

Twitter

Với phần web Twitter, bạn có thể hiển thị tweets có liên quan đến bạn hoặc người xem của bạn ngay trên trang của bạn. Sử dụng phần web Twitter.

Lưu ý: Phần web Twitter không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Thời tiết

Với thời tiết cho phần web, bạn có thể hiện thời tiết hiện tại trên trang của bạn. Hiện thời tiết trên trang của bạn.

Lưu ý: Thời tiết phần web không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019

Yammer

Nếu tổ chức của bạn có một mạng Yammer hiện hoạt (ví dụ: www.yammer.com/contoso.com), bạn có thể cải thiện cộng tác bằng cách nhúng hội thoại Yammer trên trang của bạn. Sử dụng phần web Yammer trên một trang.

YouTube

Phần web YouTube cho phép bạn dễ dàng nhúng video YouTube ngay trên trang của bạn. Sử dụng phần web YouTube.

Lưu ý: Phần web YouTube không có trong SharePoint Server 2019

Bạn có thể kết nối phần web

Bạn có thể kết nối một số phần web với nhau để tạo một trải nghiệm tương tác và linh động cho người xem trang của bạn. Ví dụ, bạn có thể kết nối phần web thư viện tài liệu với phần web trình xem tệp. Khi người dùng bấm vào tên tệp trong danh sách thư viện tài liệu, tệp trình xem Hiển thị nội dung tệp cụ thể. Hoặc, kết nối phần web danh sách hoặc phần web thư viện tài liệu với một phần web nhúng và thêm mã tùy chỉnh cho nhiều động trải nghiệm.

Bạn có thể kết nối phần web bao gồm: thuộc tính danh sách web phần, phần web trình xem tệp và phần web nhúng.

Đối với thông tin và ví dụ, hãy xem kết nối phần web trong SharePoint Online.

Chế độ bảo trì phần web

Bạn gặp khó khăn với các phần web bạn đã đặt trên một trang không? Hãy thử sử dụng bằng cách dùng chế độ bảo trì phần web để giúp khắc phục sự cố vấn đề.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×