Sử dụng phần web tin tức trên trang SharePoint

Sử dụng phần web tin tức trên trang SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn Thêm trang vào một site, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này mô tả các phần web tin tức.

Bạn có thể giữ tất cả mọi người Nhật và tham gia đối tượng của bạn với câu chuyện quan trọng hoặc thú vị hơn bằng cách sử dụng phần web tin tức trên trang hoặc trang web của bạn. Bạn có thể nhanh chóng tạo các bài viết bắt mắt chẳng hạn như thông báo, mọi người biết tin tức, Cập nhật trạng thái, và nhiều hơn nữa mà có thể đưa vào đồ họa và có định dạng định dạng.

Tìm hiểu thêm về cách tin tức được sử dụng và phân phối ở Infographic: làm việc với SharePoint tin tức trên cách làm việc với SharePoint.

Lưu ý: Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết trợ giúp.

Thêm phần web biết các thông tin vào một trang

 1. Nếu trang của bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Di chuột bên trên hoặc bên dưới một phần web hiện có, bạn sẽ thấy một đường thẳng có dấu + được khoanh tròn, giống như thế này:

  Dấu cộng dùng để thêm các phần web vào một trang

 3. Bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang .

 4. Trong hộp tìm kiếm một phần web, hãy nhập tin tức để nhanh chóng tìm và chọn phần web tin tức .

  Phần web tin tức trong hộp công cụ phần web

Bố trí tin tức

Bạn có thể chọn bố trí khác nhau để biết tin tức. Bố trí mặc định sẽ phụ thuộc site của bạn có một site nhóm, liên lạc trang hoặc một phần của trang hub.

Trên trang nhóm, bố trí mặc định để biết tin tức được gọi là câu chuyện trên cùng. Tệp bao gồm một không gian lớn ảnh và ba câu chuyện bổ sung.

Tin tức Mặc định trên site nhóm của Nhóm

Bố trí danh sách Hiển thị tin tức bài đăng trong một cột duy nhất.

Bố trí cột cho phần web tin tức

Trên trang thông tin liên lạc bố trí mặc định được gọi là theo kiểu song song, và một danh sách hai cột câu chuyện.

Bố trí cạnh nhau cho phần web tin tức

Trên trang hub, bố trí mặc định để biết tin tức được gọi là Hub tin tức, bao gồm cột của câu chuyện với hình thu nhỏ và thông tin, cộng với một thanh bên của mục tiêu đề của câu chuyện bổ sung.

Bố trí trang Hub để biết tin tức

Một bố trí bổ sung là Carousel, mà chỉ cho một trực quan lớn và cho phép người dùng để chuyển qua câu chuyện dùng lùi và nút tiếp theo hoặc biểu tượng đánh số trang.

Lưu ý: Không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019.

Tin tức carousel bố trí

Để thay đổi bố trí:

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Bấm nút sửa Nút sửa phần web ở bên trái của phần web tin tức và chọn bố trí bạn muốn dùng trong hộp công cụ.

  Hộp công cụ tin tức

Thay đổi nguồn tin tức

Bài đăng tin tức được phát hành trong thư viện trang của trang. Khi bạn đang làm việc với phần web tin tức, bạn có thể xác định nguồn cho bài đăng tin tức của bạn. Bài đăng tin tức của bạn có thể xuất phát từ trang bạn đang trong khi sử dụng phần web (site này), trang hub trang hiện tại là một phần của (Tất cả các site trong hub), hoặc bạn có thể chọn một hoặc nhiều site riêng lẻ (chọn Site).

Lưu ý: Không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019.

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Bấm nút sửa Nút sửa phần web ở bên trái của phần web tin tức.

 3. Chọn trang web này hoặc chọn site.

  Khi bạn bấm vào chọn site, bạn có thể tìm kiếm trang bạn muốn thêm, hoặc chọn một hoặc nhiều trang từ site liên kết với Trung tâm này, thường xuyên site, hoặc site gần đây.

  Chọn site trong phần web tin tức

Bộ lọc

Bạn có thể lọc các bài đăng mà bạn muốn hiển thị bằng tiêu đề, mới được thêm hoặc thay đổi, được tạo bởi hoặc sửa đổi bởi, và trang thuộc tính.

Tin tức lọc và sắp xếp

Lưu ý: Không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019.

Tạo bài đăng tin tức

 1. Bạn có thể tạo bài đăng tin tức từ trang chủ SharePoint, hoặc từ phần web tin tức trên bất kỳ trang nào đã phát hành:

  • Từ trang chủ SharePoint, hãy bấm + tạo tin tức đăng ở phía trên cùng của trang. Sau đó chọn trang mà bạn muốn phát hành bài đăng tin tức của bạn.

   Lưu ý: Không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019.

   Hoặc

  • Trên một trang đã phát hành có phần web tin tức, hãy bấm + Thêm trong phần web tin tức để bắt đầu tạo bài đăng của bạn.

 2. Bắt đầu bằng cách thêm một tên sẽ đóng vai trò là tiêu đề của bạn. Bạn có thể dùng thanh công cụ ảnh ở bên trái để thêm hoặc thay đổi ảnh.

  Thêm một câu chuyện tin tức
 3. Bấm + để thêm phần web chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, video và nhiều hơn nữa. Tìm hiểu về cách sử dụng phần web trên trang SharePoint Online.

 4. Khi bạn đã hoàn tất tạo trang của mình, bấm Phát hành ở phía trên cùng bên phải và bạn sẽ thấy câu chuyện xuất hiện trong mục Tin tức dưới dạng câu chuyện gần đây nhất.

Lưu ý: Đặt câu chuyện được hiển thị trong thứ tự thời gian từ mới nhất đến cũ nhất dựa trên ngày phát hành ban đầu của họ (sửa câu chuyện sẽ không thay đổi thứ tự của nó). Bài viết không thể sắp xếp lại thứ tự. Để xem danh sách tất cả tin tức của bạn bài viết, xem tất cả.

Thêm bài đăng tin tức bằng cách dùng nối kết

Bạn có thể thêm một nối kết đến nội dung từ trang web của bạn, hoặc từ một trang web khác với nối kết tin tức. Nội dung được nối kết sẽ xuất hiện dưới dạng bài đăng tin tức.

Lưu ý: Không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019.

 1. Đi đến trang với tin tức mà bạn muốn thêm vào bài đăng. Từ trang chủ, bấm + mới , sau đó bấm nối kết tin tức.

  Nếu bạn đang làm việc trên một trang khác và không nhìn thấy nối kết tin tức như một tùy chọn menu, thêm tin tức phần Web vào trang đầu tiên, sau đó bấm + Thêm bên dưới tin tức.

 2. Trong trường nối kết , dán địa chỉ web để biết các thông tin mục hiện có. Bạn sẽ thấy một vài trường khác.

 3. Trong trường ảnh tiêu đề , hãy thêm một tiêu đề sẽ được hiển thị cho mục tin tức trên trang chủ. Đây là một trường bắt buộc.

 4. Bấm thêm hình thu nhỏ hoặc thay đổi để thêm hoặc thay đổi một hình thu nhỏ tùy chọn. Bạn có thể chọn giữa một trong các nguồn sau đây của ảnh:

  • Gần đây Hình ảnh trả về hình ảnh mà bạn đã sử dụng hoặc gần đây được thêm vào trang SharePoint.

  • Tìm kiếm web nào Bing tìm kiếm trên web trong một vùng chọn thể loại. Bạn có thể đặt bộ lọc cho kích cỡ (nhỏ, Trung bình, lớn, x lớn, hoặc tất cả), bố trí (hình vuông, rộng, cao, hoặc tất cả), hoặc hình ảnh Creative Commons hoặc tất cả hình ảnh.

  • OneDrive cho bạn vào thư mục OneDrive được liên kết với trang web nơi bạn có thể dẫn hướng và chọn hình ảnh.

  • Trang sẽ cung cấp thư viện tài liệu trên site SharePoint nơi bạn có thể chọn hình ảnh để sử dụng.

  • Tải lên mở ra một cửa sổ, nơi bạn có thể chọn một hình ảnh từ máy tính cục bộ của bạn.

  • Từ một nối kết cung cấp một nộp để dán vào một nối kết vào một hình ảnh trong OneDrive for Business hoặc site SharePoint của bạn. Bạn không thể nối kết đến hình ảnh từ site khác hoặc web.

  Bấm mở để sử dụng một ảnh đã chọn.

 5. Thêm hoặc sửa mô tả trong trường mô tả . Điều này là tùy chọn.

 6. Bấm vào bài đăng để thêm nối kết đến trang chủ của bạn.

Gửi bài đăng tin tức của bạn bằng email

Khi bạn sử dụng tính năng này, bạn có thể gửi email có chứa một nối kết, xem trước hình thu nhỏ, mô tả và thông báo tùy chọn cho một hoặc nhiều người.

Gửi bằng email hộp thoại

Lưu ý: Người mà bạn chia sẻ nối kết với phải có quyền thích hợp để có thể nhìn thấy trang của bạn.

 • Ở phía trên cùng của bạn biết các thông tin đăng trang, hãy bấm gửi bằng email.

 • Nhập tên của những người bạn muốn gửi tới trong các để: hộp và thêm thư nếu bạn muốn.

 • Bấm Gửi.

Loại bỏ bài đăng tin tức

 1. Bấm xem tất cả.

 2. Bấm Quản lý bài đăng.

 3. Tìm trang mà bạn muốn loại bỏ.

 4. Bấm vào dấu chấm lửng (...) ở phía bên phải của trang, rồi bấm Xóa.

  Xóa một trang

Cho SharePoint Server 2019 , bạn có thể xóa các trang tin tức bạn đã thêm.

 • Trong thanh khởi động nhanh, hãy bấm vào trang, sau đó chọn mục tin tức bạn muốn xóa.

 • Bấm vào dấu chấm lửng (), sau đó bấm xóa.

 • Bấm xóa bỏ trong hộp thoại xác nhận.

Loại bỏ phần web tin tức

 1. Đi đến trang có phần tin tức bạn muốn loại bỏ.

 2. Bấm sửa ở phía trên cùng của trang.

 3. Di chuột lên phần tin tức, và bấm xóa bỏ ở bên trái.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×