Sử dụng phần web Hình ảnh

Khi bạn Thêm trang hiện đại vào một site, bạn thêm và tùy chỉnh các phần web, đây là các khối dựng của trang của bạn. Bài viết này mô tả cách dùng phần web hình ảnh. Dùng nó để chèn hình ảnh vào trang, từ trang web của bạn, máy tính của bạn hoặc từ web.

Thêm hình ảnh vào trang của bạn

 1. Nếu bạn không ở trong chế độ chỉnh sửa, hãy bấm sửa ở phía trên bên phải của trang.

 2. Di chuột lên trên hoặc dưới phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang , rồi chọn phần web hình ảnh .

 3. Chọn một hình ảnh gần đây hoặc lấy một hình ảnh từ một tìm kiếm trên web, trang web của bạn, máy tính của bạn hoặc một nối kết. Nếu tổ chức của bạn đã xác định một bộ hình ảnh được phê duyệt, bạn sẽ có thể chọn từ đó thiết lập trong tổ chức của bạn. 

  Hình ảnh các tùy chọn bộ chọn tệp.

  Lưu ý: 

  • Tìm kiếm web sử dụng hình ảnh Bing sử dụng giấy phép phổ biến sáng tạo. Bạn chịu trách nhiệm xem xét cấp phép cho một hình ảnh trước khi bạn chèn nó vào trang của mình.

  • Nếu bạn là người quản trị SharePoint và muốn tìm hiểu cách tạo thư viện tài nguyên cho tổ chức của mình, hãy xem mục tạo thư viện tài nguyên tổ chức.

 4. Bấm mở hoặc thêm hình ảnh (tùy thuộc vào vị trí ảnh của bạn đến từ).

 5. Tùy chọn, nhập chú thích bên dưới ảnh trong phần web.

 6. Bấm sửa phần web Nút sửa phần web (ở bên trái) để thay đổi hình ảnh, thêm liên kết vào hình ảnh, thêm văn bản qua hình ảnh, và để thêm hoặc thay đổi văn bản thay thế (cho những người sử dụng bộ đọc màn hình).

  Hộp công cụ phần web hình ảnh

  Văn bản thay thế tự động Khi bạn chèn hình ảnh, văn bản thay thế (đối với người đọc màn hình) được tạo tự động. Trong nhiều trường hợp, văn bản sẽ được tự động lưu với hình ảnh của bạn, trừ khi bạn thay đổi hoặc loại bỏ nó. Trong trường hợp mức độ tin cậy của văn bản thay thế cho hình ảnh không cao, bạn sẽ thấy cảnh báo trên hình ảnh cho phép bạn xem lại và thay đổi hoặc giữ lại văn bản thay thế.

  Hình ảnh với lời nhắc văn bản thay thế

Cắt xén hình ảnh của bạn

Bạn có thể cắt xén hình ảnh mà không có hoặc không sử dụng các tỷ lệ khung ảnh đặt trước.

 1. Nếu bạn không ở trong chế độ chỉnh sửa, hãy bấm sửa ở phía trên bên phải của trang.

 2. Bấm vào hình ảnh bạn muốn thay đổi. Thanh công cụ để chỉnh sửa hình ảnh sẽ được hiển thị.

  Thanh công cụ ảnh

  1. tỷ lệ khung ảnh

  2. cắt xén với tỷ lệ miễn phí

  3. hoàn tác

  4. đặt lại

  5. xem trước (lưu)

Cắt xén bằng tỷ lệ khung ảnh

Xén với tỷ lệ khung ảnh cho phép bạn quyết định tỷ lệ độ rộng và chiều cao của ảnh của bạn. Khu vực được nêu trong màu lam trong hình ảnh sau đây sẽ hiển thị lựa chọn tỷ lệ khía cạnh 1:1 (vuông).

Ví dụ về tỷ lệ khung ảnh
 1. Bấm vào nút tỷ lệ khung ảnh Nút cắt xén tỷ lệ khung ảnh .

  Một thanh công cụ bổ sung sẽ bay ra, với các tùy chọn cho các tỷ lệ khía cạnh khác nhau.

  Công cụ tỷ lệ khung ảnh

  Chọn tỷ lệ khung ảnh bạn muốn. 16:9 là tùy chọn tỷ lệ khung ảnh bên trái, tiếp theo là 3:2, 4:3, và 1:1. Bạn sẽ thấy một hộp xem trước để hiển thị cho bạn cách ảnh của bạn sẽ được xén. Bạn có thể di chuyển hộp cắt xén trong ảnh của bạn để thay đổi vùng được xén.

  Bạn cũng có thể xoay hộp cắt xén để thay đổi cách định hướng tỷ lệ khung ảnh được hiển thị bằng cách bấm vào nút xoay cắt xén Nút xoay cắt xén .

 2. Khi bạn đã thực hiện xong, hãy bấm lưu Lưu .

Cắt xén theo cách thủ công

Ví dụ miễn phí Crop
 1. Bấm vào xén với nút tỷ lệ miễn phí Nút cắt xén không có tỷ lệ khung ảnh cắt xén mà không sử dụng tỷ lệ khung ảnh. Sau đó, kéo một trong các ô vuông ở mỗi bên của hình ảnh để làm cho hình ảnh của bạn hẹp hơn, rộng hơn, cao hơn hoặc ngắn hơn.

 2. Khi bạn đã thực hiện xong, hãy bấm lưu Lưu .

Hoàn tác hoặc đặt lại

Sử dụng nút hoàn tác Hoàn tác cắt xén để hoàn tác hành động cuối cùng. Sử dụng nút đặt lại Đặt lại cắt xén ảnh để hoàn tác tất cả các thay đổi mà bạn đã thực hiện cùng một lúc, hãy trả về ảnh đó cho tiểu bang đó trong khi bạn lưu lần cuối.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về tỷ lệ hình ảnh và khía cạnh, hãy xem chỉnh cỡ hình ảnh và co giãn trong các trang hiện đại của SharePoint.

Xem thêm

Phần web bộ sưu tập hình ảnh

Phần web Hero

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×