Sử dụng phần web Hình ảnh

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này mô tả cách sử dụng phần web hình ảnh. Dùng nó để chèn một hình ảnh trên trang, hoặc từ trang web của bạn, máy tính của bạn, hoặc từ web.

Thêm ảnh vào trang của bạn

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang , sau đó chọn phần web hình ảnh .

 3. Chọn một ảnh gần đây, trang web của bạn, máy tính của bạn, hoặc nối kết. Trong SharePoint Online bạn cũng có thể tìm trên web hoặc lấy hình ảnh từ OneDrive.

  Lưu ý: Tìm kiếm web sử dụng hình ảnh Bing sử dụng giấy phép Creative phổ biến. Bạn chịu trách nhiệm cho xem lại cấp phép cho một hình ảnh trước khi bạn chèn nó trên trang của bạn.

 4. Bấm mở hoặc thêm hình ảnh (tùy thuộc vào vị trí ảnh của bạn đến từ).

 5. Hoặc bạn có thể nhập chú thích bên dưới ảnh trong phần web.

 6. Bấm sửa phần webNút sửa phần web (ở bên trái).

  Trên SharePoint_Online, bạn có thể thay đổi ảnh, thêm một nối kết tới hình ảnh, thêm văn bản lên trên ảnh, và để thêm hoặc thay đổi văn bản thay thế (dành cho những người dùng bộ đọc màn hình).

  Cho SharePoint Server 2019, bạn có thể thêm hoặc thay đổi văn bản thay thế (dành cho những người dùng bộ đọc màn hình).

  Hộp công cụ phần web hình ảnh

  Văn bản tự động thay thế Khi bạn chèn một hình ảnh, văn bản thay thế (đối với bộ đọc màn hình người) được tạo tự động. Trong nhiều trường hợp, văn bản được tự động lưu cùng với hình ảnh của bạn, trừ khi bạn thay đổi hoặc loại bỏ nó. Trong trường hợp độ tin cậy của văn bản thay thế cho hình ảnh không cao, bạn sẽ thấy cảnh báo trên hình ảnh cho phép bạn xem lại và thay đổi hoặc giữ văn bản thay thế.

  Ảnh với văn bản thay thế lời nhắc

Xén ảnh của bạn

Bạn có thể xén một hình ảnh mà không cần hoặc không có bằng cách dùng đặt trước tỷ lệ khung ảnh.

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Bấm vào ảnh bạn muốn thay đổi. Thanh công cụ để chỉnh sửa ảnh sẽ được hiển thị.

  Thanh công cụ ảnh

  1-tỷ lệ khung ảnh

  2. xén với tỷ lệ miễn phí

  3. hoàn tác

  4. đặt lại

  5. (lưu) bản xem trước

Xén bằng cách dùng tỷ lệ khung ảnh

Xén với tỷ lệ khung ảnh cho phép bạn quyết định tỷ lệ của độ rộng và chiều cao của ảnh của bạn. Khu vực viền ngoài bằng màu lam trong hình ảnh sau đây một vùng chọn 1:1 (vuông) tỷ lệ khung ảnh.

Ví dụ xén tỷ lệ khung ảnh
 1. Bấm nút tỷ lệ khung ảnh Nút xén tỷ lệ khung ảnh .

  Một thanh công cụ bổ sung sẽ bay ra, với tùy chọn cho tỷ lệ khung ảnh khác nhau.

  Công cụ tỷ lệ khung ảnh

  Chọn tỉ lệ khung ảnh bạn muốn. 16:9 là tùy chọn tỉ lệ khung ảnh ngoài cùng bên trái, theo sau bởi 3:2, 4:3 và 1:1. Bạn sẽ thấy một hộp xem trước để hiển thị cho bạn cách ảnh của bạn sẽ được cắt. Bạn có thể di chuyển hộp xén trong ảnh của bạn để thay đổi vùng được xén.

  Bạn cũng có thể xoay hộp xén để thay đổi cách hiển thị tỷ lệ khung ảnh hướng bằng cách bấm nút xoay xén hộp Nút hộp xoay xén .

 2. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm lưu Lưu .

Xén theo cách thủ công

Ví dụ miễn phí xén
 1. Bấm nút xén với tỷ lệ miễn phí Xén mà không có nút tỷ lệ khung ảnh để xén mà không dùng tỷ lệ khung ảnh. Sau đó kéo một trong những hình vuông trên mỗi bên của hình ảnh làm hình ảnh của bạn hẹp hơn, mở rộng, cao, hoặc ngắn hơn.

 2. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm lưu Lưu .

Hoàn tác hoặc đặt lại

Sử dụng nút Hoàn tác xén hoàn tác để hoàn tác hành động cuối. Sử dụng nút Đặt lại ảnh xén đặt lại để hoàn tác tất cả thay đổi bạn đã thực hiện cùng một lúc, quay lại ảnh để trạng thái mà nó có kể từ lần lưu cuối cùng.

Xem Thêm

Ảnh bộ sưu tập phần web

Phần web hình

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×