Sử dụng phần web dòng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này tập trung vào phần web Microsoft Stream.

Microsoft Stream là một dịch vụ video mới sử dụng power thông minh enterprise video để cho phép chia sẻ kiến thức, dễ dàng hơn giao tiếp và kết nối trong môi trường bảo mật doanh nghiệp. Microsoft Stream là công việc tiếp sau vào Office 365 Video; Tuy nhiên, các dịch vụ hai sẽ đồng tồn tại trong thời gian chuyển tiếp. Cả hai được xây dựng trên dịch vụ phương tiện Azure và sử dụng công nghệ video cùng một truyền, cho phép phát lại ở trên bất kỳ thiết bị. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web Microsoft Stream.

Thêm video dòng

  1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

  2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Dấu cộng được khoanh tròn được dùng để thêm một phần hiện đại web vào trang , sau đó chọn phần web dòng .

  3. Bấm Thêm video hoặc kênh.

    Phần web Microsoft Stream

  4. Trong hộp công cụ ở bên phải, chọn nguồn của bạn (một đơn kênh hoặc video), dán địa chỉ video và hoặc bạn có thể đặt điểm khởi đầu cho video.

    Hộp công cụ video Microsoft Stream

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×