Sử dụng phần Web biểu mẫu InfoPath trên một trang cổ điển

Sử dụng phần Web biểu mẫu InfoPath trên một trang cổ điển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thêm Phần Web Biểu mẫu InfoPath vào một trang, bạn có thể hiển thị một biểu mẫu trình duyệt đã được:

 • Phát hành lên một thư viện biểu mẫu hoặc tài liệu.

 • Kết hợp với biểu mẫu danh sách SharePoint được tùy chỉnh bằng cách dùng Microsoft InfoPath 2013.

Sau khi bạn thêm Phần Web Biểu mẫu InfoPath vào một trang, bạn cũng có thể kết nối nó với các Phần Web khác trên trang để tạo các giải pháp hữu ích. Ví dụ, bạn có thể:

 • Chọn một mục trong Phần Web Dạng xem Danh sách của một thư viện chứa các biểu mẫu tương tự và hiển thị biểu mẫu cụ thể trong một Phần Web Biểu mẫu InfoPath.

 • Chọn một mục từ Phần Web Dạng xem Danh sách, chẳng hạn như danh sách yêu cầu Hỗ trợ và hiển thị các trường trong một Phần Web Biểu mẫu InfoPath.

 • Lấy một số giá trị tham số từ người dùng trong một Phần Web Biểu mẫu InfoPath, chẳng hạn như máy tính thế chấp và hiển thị bảng kết quả trong Phần Web Excel Services.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm nội dung về InfoPath 2010 và 2013.

Trong bài viết này

Kết nối một phần Web biểu mẫu InfoPath với một phần Web khác

Thuộc tính tùy chỉnh

Thuộc tính phổ biến

Hình thức

Bố trí

Nâng cao

Kết nối một Phần Web Biểu mẫu InfoPath với một Phần Web khác

Bạn có thể kết nối một Phần Web Biểu mẫu InfoPath với một Phần Web khác, chẳng hạn như Phần Web Dạng xem Danh sách, cung cấp dữ liệu cho, nhận dữ liệu từ và thay đổi cách dữ liệu được hiển thị trong Phần Web khác.

 1. Trên thiết đặt menu Nút Thiết đặt Office 365 , bấm Sửa trang hoặc Thêm một trang.

 2. Nếu cần, hãy thêm các Phần Web khác vào trang bạn muốn kết nối đến.

 3. Xác định vị trí Phần Web InfoPath trên trang hoặc thêm Phần Web InfoPath vào trang.

 4. Bấm vào menu Phần Web của Phần Web InfoPath, sau đó trỏ đến Kết nối.

 5. Trỏ đến một trong các lệnh sau, sau đó bấm vào tên của một Phần Web khác trên trang bạn muốn kết nối:

Lệnh

Mô tả

Gửi Dữ liệu Đến

Hiển thị danh sách gồm một hoặc nhiều Phần Web khác trên trang có thể nhận dữ liệu biểu mẫu. Phần Web Biểu mẫu InfoPath có thể là một biểu mẫu thư viện có các tham số đầu ra được xác định hoặc một biểu mẫu danh sách.

Lấy Biểu mẫu Từ

Hiển thị Phần Web Dạng xem Danh sách dựa trên một danh sách hoặc thư viện. Người dùng có thể chọn các biểu mẫu từ Phần Web Dạng xem Danh sách để hiển thị một biểu mẫu cụ thể trong Phần Web Biểu mẫu InfoPath.

Lấy Dữ liệu Từ

Hiển thị một Phần Web khác, chẳng hạn như Phần Web Dạng xem Danh sách gửi một hoặc nhiều trường dữ liệu đến Phần Web Biểu mẫu InfoPath, trong đó phải có các tham số đầu vào được xác định và có thể là biểu mẫu thư viện hoặc biểu mẫu danh sách.

Thuộc tính tùy chỉnh

Thuộc tính

Mô tả

Danh sách hoặc Thư viện

Xác định danh sách hoặc thư viện chứa biểu mẫu InfoPath đã phát hành.

Kiểu nội dung

Xác định kiểu nội dung của biểu mẫu. Điều này là cần thiết nếu nhiều biểu mẫu InfoPath đã được phát hành như là một kiểu nội dung hoặc được thêm vào như là một mẫu thư viện. Nếu bạn không thực hiện lựa chọn, kiểu nội dung mặc định sẽ được chọn.

Hiển thị một biểu mẫu chỉ đọc (chỉ danh sách)

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để ngăn hoặc cho phép nhập dữ liệu trong một biểu mẫu danh sách.

Hiện Ruy-băng hoặc thanh công cụ InfoPath

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để hiển thị hoặc ẩn Ruy-băng hoặc thanh công cụ InfoPath. Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm, hãy đảm bảo rằng người dùng có thể dùng biểu mẫu InfoPath bằng cách thêm nút Gửi.

Gửi dữ liệu đến Phần Web kết nối khi tải trang

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để gửi hoặc không gửi hàng dữ liệu đầu tiên cho một hoặc nhiều Phần Web kết nối khi trang hiển thị lúc đầu và để hiện hoặc ẩn bất kỳ giá trị mặc định nào.

Chọn dạng xem biểu mẫu để hiển thị theo mặc định

Nếu biểu mẫu có hai hoặc nhiều dạng xem được xác định, hãy chọn dạng xem để hiển thị từ danh sách thả xuống.

Chọn hành động để thực hiện sau khi một biểu mẫu đã được gửi

Hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

 • Đóng biểu mẫu Thay thế biểu mẫu bằng thông báo sau đây: "Bộ biểu mẫu đã đóng".

 • Mở Biểu mẫu Mới    Mở biểu mẫu trống mới.

 • Để Biểu mẫu Mở    Giữ biểu mẫu mở.

Đầu trang

Thuộc tính chung

Tất cả các Phần Web chia sẻ một tập hợp các thuộc tính chung điều khiển hình thức, bố trí và các đặc điểm nâng cao của chúng.

Lưu ý: Các thuộc tính Phần Web chung mà bạn thấy trong ngăn công cụ có thể khác so với những gì được lưu lại trong phần này vì một vài lí do:

 • Để xem phần Nâng cao trong ngăn công cụ, bạn phải có quyền thích hợp.

 • Đối với một Phần Web cụ thể, nhà phát triển Phần Web có thể đã chọn không hiển thị một hoặc nhiều thuộc tính chung này hoặc có thể đã chọn tạo và hiển thị các thuộc tính bổ sung không được liệt kê dưới đây trong các phần Hình thức, Bố tríNâng cao của ngăn công cụ.

Đầu trang

Hình thức

Thuộc tính

Mô tả

Tiêu đề

Xác định tiêu đề của Phần Web xuất hiện trong thanh tiêu đề của Phần Web.

Chiều cao

Xác định chiều cao của Phần Web.

Chiều rộng

Xác định chiều rộng của Phần Web.

Trạng thái Chrome

Xác định liệu toàn bộ Phần Web có xuất hiện trên trang khi người dùng mở Trang Phần Web không. Theo mặc định, trạng thái chrome được đặt ở chế độ Thường và toàn bộ Phần Web xuất hiện. Chỉ thanh tiêu đề xuất hiện khi trạng thái được đặt ở chế độ Thu nhỏ.

Kiểu Chrome

Xác định hiển thị hoặc không hiển thị thanh tiêu đề và đường viền của khung Phần Web.

Tiêu đề

Xác định tiêu đề của Phần Web xuất hiện trong thanh tiêu đề của Phần Web.

Chiều cao

Xác định chiều cao của Phần Web.

Chiều rộng

Xác định chiều rộng của Phần Web.

Đầu trang

Bố trí

Thuộc tính

Mô tả

Ẩn

Xác định Phần Web có thể thấy được khi người dùng mở Trang Phần Web không. Nếu chọn hộp kiểm, Phần Web có thể thấy được chỉ khi bạn thiết kế trang và có đuôi (Ẩn) được nối tới tiêu đề.

Bạn có thể ẩn một Phần Web nếu bạn muốn dùng nó để cung cấp dữ liệu cho Phần Web khác thông qua kết nối Phần Web nhưng bạn không muốn hiển thị Phần Web đó.

Hướng

Xác định hướng của văn bản trong nội dung Phần Web. Ví dụ, tiếng Ả-rập là ngôn ngữ viết từ phải-qua-trái; tiếng Anh và hầu hết các ngôn ngữ châu Âu khác được viết từ trái-qua-phải. Thiết đặt này có thể không khả dụng cho tất cả các kiểu Phần Web.

Vùng

Xác định vùng trên Trang Phần Web nơi mà Phần Web được đặt.

Lưu ý: Các vùng trên Trang Phần Web không được liệt kê trong hộp danh sách khi bạn không có quyền sửa đổi vùng.

Chỉ mục Vùng

Xác định vị trí của Phần Web trong một vùng khi vùng đó chứa nhiều hơn một Phần Web.

Để xác định thứ tự, hãy nhập một số nguyên dương vào hộp văn bản.

Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trên xuống dưới, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở trên cùng của vùng. Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trái qua phải, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở bên trái của vùng.

Ví dụ, khi bạn thêm một Phần Web vào một vùng trống có thứ tự từ trên xuống dưới, Chỉ mục Vùng là 0. Khi bạn thêm Phần Web thứ hai vào phần dưới cùng của vùng, Chỉ mục Vùng của Phần Web này sẽ là 1. Để chuyển Phần Web thứ hai lên phần trên cùng của vùng, hãy nhập 0, rồi nhập 1 cho Phần Web đầu tiên.

Lưu ý: Mỗi Phần Web trong vùng phải có một giá trị Chỉ mục Vùng duy nhất. Do vậy, việc thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho Phần Web hiện tại cũng có thể thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho các Phần Web khác trong vùng.

Đầu trang

Nâng cao

Thuộc tính

Mô tả

Cho phép Thu nhỏ

Xác định Phần Web có thể được thu nhỏ hay không.

Cho phép Đóng

Xác định Phần Web có thể được loại bỏ khỏi Trang Phần Web hay không.

Cho phép Ẩn

Xác định Phần Web có thể được ẩn hay không.

Cho phép Thay đổi Vùng

Xác định Phần Web có thể được chuyển đến vùng khác hay không.

Cho phép Kết nối

Xác định Phần Web có thể tham gia các kết nối với các Phần Web khác hay không.

Cho phép Sửa trong Dạng xem Cá nhân

Xác định các thuộc tính Phần Web có thể được sửa đổi trong dạng xem cá nhân hay không.

Chế độ Xuất

Xác định mức dữ liệu được phép xuất cho Phần Web này. Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, thiết đặt này có thể không khả dụng.

Tiêu đề URL

Xác định URL của một tệp chứa thông tin bổ sung về Phần Web. Tệp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm tiêu đề Phần Web.

Mô tả

Xác định Mẹo Màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ chuột lên tiêu đề Phần Web hoặc biểu tượng Phần Web. Giá trị của thuộc tính này được dùng khi bạn tìm kiếm Phần Web bằng cách dùng lệnh Tìm kiếm trên menu Tìm Phần Web của ngăn công cụ trong các bộ sưu tập Phần Web sau: Trang, Máy chủ Ảo và Trang Phần Web.

URL trợ giúp

Xác định vị trí của một tệp chứa thông tin Trợ giúp về Phần Web. Thông tin Trợ giúp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm lệnh Trợ giúp trên menu Phần Web.

Chế độ Trợ giúp

Xác định một trình duyệt sẽ hiển thị nội dung Trợ giúp cho Phần Web như thế nào.

Chọn một trong những thao tác sau:

 • Mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web.

 • Phi mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng không phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web này. Đây là giá trị mặc định.

 • Dẫn hướng Mở trang Web trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Lưu ý:  Mặc dù Phần Web Microsoft ASP.NET tùy chỉnh hỗ trợ thuộc tính này, các chủ đề Trợ giúp mặc định chỉ mở trong cửa sổ trình duyệt riêng.

URL Hình ảnh Biểu tượng Ca-ta-lô

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng như biểu tượng Phần Web trong Danh sách Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

URL Hình ảnh Biểu tượng Tiêu đề

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng trong thanh tiêu đề Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

Nhập Thông báo Lỗi

Xác định thông báo xuất hiện nếu có vấn đề nhập Phần Web.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×