Sử dụng phần web biểu đồ nhanh

Sử dụng phần web biểu đồ nhanh

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này mô tả các phần web biểu đồ nhanh.

Lưu ý: Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết trợ giúp.

Sử dụng phần web biểu đồ nhanh chóng để thêm biểu đồ đơn giản vào trang của bạn. Nhập các điểm dữ liệu của bạn, thêm nhãn, chọn kiểu biểu đồ của bạn--cột hoặc hình tròn--và phát hành.

Thêm phần web biểu đồ nhanh

  1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

  2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang , sau đó chọn phần web biểu đồ nhanh .

  3. Bấm sửa phần web Nút sửa phần web để cấu hình các thiết đặt cho biểu đồ nhanh của bạn.

  4. Trong hộp công cụ ở bên phải, chọn một loại biểu đồ.

  5. Nhập văn bản nhãn trục ngang và một giá trị số cho trục dọc.

  6. Trong phần dữ liệu , thêm nhãn và một giá trị số cho các điểm dữ liệu của bạn. Bấm + Thêm để tạo dữ liệu bổ sung điểm tối đa điểm 12 dữ liệu.

    Thiết đặt phần web biểu đồ nhanh

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×