Sử dụng phần web bộ sưu tập ảnh

Sử dụng phần web bộ sưu tập ảnh

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này mô tả các phần web hình ảnh bộ sưu tập.

Lưu ý: Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết trợ giúp.

Sử dụng phần web hình ảnh bộ sưu tập để chia sẻ tuyển tập ảnh trên một trang. Chọn hình ảnh của bạn với bộ chọn tệp hoặc kéo chúng vào phần web. Bạn có thể cũng tự động hiển thị hình ảnh từ thư viện lựa chọn của bạn.

Thêm phần web hình ảnh bộ sưu tập

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang , sau đó chọn phần web bộ sưu tập ảnh .

 3. Bấm Thêm một tiêu đề để nhập tiêu đề cho bộ sưu tập ảnh của bạn.

 4. Bấm vào sửa phần web nút Nút sửa phần web để xác định bố trí.

  Với bố trí lát xếp , bạn có thể chọn một tỷ lệ khung ảnh (1:1, 16:9 hoặc 4:3), và bạn có thể kéo và thả ảnh trong phần web để sắp xếp lại chúng.

  Ảnh bộ sưu tập phần Web lát xếp dạng xem

  Với bố trí Carousel , bạn có thể đặt tự động quay vòng qua hình ảnh và tốc độ để chu kỳ. Bạn không thể sắp xếp lại ảnh trong bố trí này.

  Ảnh bộ sưu tập bộ sưu tập phần Web dạng xem

  Trên SharePoint_Online, với bố trí gạch , bạn có thể hiển thị một vài hình kích cỡ khác nhau, tự động "lớp" trong một mẫu hình như của tường gạch.

  Bộ sưu tập ảnh gạch bố trí

Chọn hình ảnh cá nhân

 1. Kéo ảnh lên trên phần web, hoặc bấm + Thêm.

 2. Chọn một ảnh gần đây hoặc lấy một ảnh từ trang web của bạn, máy tính của bạn, hoặc nối kết.

 3. Bấm mở để thêm hình ảnh bạn đã chọn.

 4. Đối với từng hình ảnh, bạn có thể đưa tiêu đề, mô tả, và văn bản thay thế bằng cách bấm nút sửa Nút sửa phần web trên từng hình ảnh.

 5. Thêm nhiều ảnh, hãy kéo và thả ảnh lên trên trang hoặc bấm + Thêm để chọn hình ảnh bổ sung.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×