Sử dụng phần nội dung web Highlighted

Sử dụng phần nội dung web Highlighted

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này mô tả phần nội dung web Highlighted.

Sử dụng phần web này để tự động hiển thị nội dung từ thư viện tài liệu, site, tuyển tập trang, hoặc tất cả các trang. Theo mặc định, phần web này hiển thị tài liệu gần đây nhất của bạn. Nếu bạn không có bất kỳ tài liệu hoặc trang trên trang web của bạn, trước tiên bạn sẽ phải tạo hoặc tải lên chúng.

Ví dụ về nội dung được tô sáng trên một trang

Nó hoạt động như thế nào?

 1. Thêm phần nội dung web Highlighted: bắt đầu bằng cách thêm phần web vào trang của bạn.

 2. Chọn nội dung: chọn vị trí nguồn (chẳng hạn như thư viện tài liệu hoặc trang) và kiểu nội dung để hiển thị (chẳng hạn như tài liệu hoặc trang).

 3. Bộ lọc và sắp xếp: đặt bộ lọc để thu hẹp nội dung để hiển thị (chẳng hạn như tài liệu được sửa đổi bởi người dùng hiện tại) và một thứ tự sắp xếp.

 4. Chọn một bố trí: chọn giữa thẻ, danh sách, Carousel, hoặc cuộn phim bố trí.

Thêm phần nội dung web Highlighted vào một trang

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Dấu cộng được khoanh tròn dùng để thêm phần web hiện đại vào trang , sau đó chọn phần web Highlighted nội dung .

  Sau khi phần web có trên trang, bạn có thể thay đổi tiêu đề bằng cách nhập theo mặc định tiêu đề tài liệu gần đây nhất.

 3. Bấm nút sửa Nút sửa phần web và chọn tùy chọn của bạn.

Chọn nội dung

Sau khi bạn đã thêm phần web và bạn nhìn thấy ngăn thuộc tính phần web, hãy làm như sau:

Ngăn công cụ phần web nội dung được tô sáng
 1. Trên SharePoint Online, trong danh sách thả xuống nguồn , hãy chọn nơi bạn muốn hiển thị nội dung từ: Trang này, Thư viện tài liệu trên trang web này, tuyển tập trang này, Thư viện trang trên trang web này, hãy chọn site. hoặc tất cả các trang. Nếu trang web của bạn được kết nối với trang hub, bạn cũng sẽ có tùy chọn để chọn tất cả các trang trong hub.

  Khi bạn bấm vào chọn site, bạn có thể tìm kiếm trang bạn muốn thêm, hoặc chọn một hoặc nhiều trang từ trang thường xuyênhoặc các trang gần đây.

  Chọn site

  Cho SharePoint Server 2019, lựa chọn của bạn là trang web này, Thư viện tài liệu trên trang web này, tuyển tập trang nàytất cả các trang.

  Lưu ý: Nếu bạn định dùng nhiều bộ lọc, hãy xem cách thức hoạt động cùng nhau trong bằng cách dùng nhiều bộ lọc phần dưới đây.

 2. Trong danh sách thả xuống kiểu , hãy chọn kiểu nội dung bạn muốn hiển thị. Kiểu nội dung sẵn có sẽ phụ thuộc vào nguồn của bạn.

  Nếu bạn muốn hiển thị kiểu nội dung bổ sung, hãy bấm + Thêm kiểu nội dung.

Bộ lọc và sắp xếp

Sau khi bạn đã chọn nguồn nội dung và kiểu của bạn, bạn có thể đặt tùy chọn bộ lọc và sắp xếp để thu hẹp và sắp xếp nội dung.

Bộ lọc và sắp xếp
 1. Trong danh sách thả xuống bộ lọc , hãy chọn những gì bạn muốn lọc theo và sau đó nhập chi tiết cụ thể cho bộ lọc. Các bộ lọc sẵn có sẽ phụ thuộc vào kiểu nội dung.

  • Tiêu đề bao gồm các từ Nhập từ tìm kiếm cho tiêu đề mà bạn muốn tìm

  • Nội dung bao gồm các từ Nhập từ tìm kiếm đối với nội dung bạn muốn tìm

  • Thêm vào gần đây Nhập khoảng thời gian kể từ khi một mục đã được thêm vào (chẳng hạn như hôm nay, hôm qua, Earlier tuần này, v.v.).

  • Thay đổi gần đây Nhập khoảng thời gian kể từ khi một mục đã được thay đổi (chẳng hạn như hôm nay, hôm qua, Earlier tuần này, v.v.).

  • Được tạo bởi Nhập tên người dùng nếu bạn chọn người dùng đã chọn. Nếu không, hãy dùng người dùng hiện tại, vốn sẽ lọc cho các mục được tạo bởi ai đang xem trang tại thời điểm.

  • Sửa đổi bởi Nhập tên người dùng nếu bạn chọn người dùng đã chọn. Nếu không, hãy dùng người dùng hiện tại, vốn sẽ lọc cho các mục được tạo bởi ai đang xem trang tại thời điểm.

  • Thuộc tính được quản lý Tùy chọn này sẵn dùng cho tất cả các tùy chọn nguồn ngoại trừ thư viện tài liệu. Thuộc tính được quản lý có thể được dựng sẵn hoặc tùy chỉnh, nhưng phải tìm kiếm. Nhập một từ để thu hẹp danh sách các thuộc tính, chọn một thuộc tính từ danh sách thả xuống, và nhập tiêu chí của bạn.

   Để biết thông tin chung trên thuộc tính được quản lý, hãy xem được quản lý thuộc tính và tìm kiếm. Để biết danh sách thuộc tính sẵn dùng, hãy xem tổng quan về tìm kéo và được quản lý thuộc tính.

 2. Trong danh sách thả xuống sắp xếp theo , hãy chọn tùy chọn của bạn. Mặc định là gần đây nhất.

Dùng nhiều bộ lọc

Dùng nhiều bộ lọc là một cách tuyệt vời để thu hẹp kết quả nội dung của bạn. Khi bạn dùng nhiều bộ lọc, kết quả của bạn sẽ được dựa trên hoạt động OR cho bộ lọc cùng kiểu, và hoạt động và cho bộ lọc trong loại khác nhau. Ví dụ, nếu bạn chọn hai bộ lọc: tiêu đề chứa từ trạng thái, và tiêu đề chứa từ dự án, kết quả của bạn sẽ có tất cả các tệp có tiêu đề chứa từ trạng thái hoặc dự án. Mặt khác, nếu bạn chọn bộ lọc trong loại khác nhau, kết quả của bạn sẽ được dựa trên và hoạt động. Ví dụ, nếu bạn chọn hai bộ lọc: tiêu đề chứa từ trạng thái, và được tạo bởi megan, sau đó bạn sẽ nhận được chỉ những tệp có trạng thái trong tiêu đề và mà cũng được tạo bởi megan. Khi bạn chọn nhiều bộ lọc trong loại khác nhau, kết quả của bạn sẽ được dựa trên hoạt động OR được nhóm cho tất cả bộ lọc cùng kiểu, và hoạt động và cho bộ lọc trong loại khác nhau, như minh họa ở đây:

Chọn bố trí

Chọn thẻ, danh sách, cuộn phimhoặc trong SharePoint Online, ô truyền, rồi nhập số mục bạn muốn hiển thị và có hiển thị phần web khi không có mục được tìm thấy.

Bố trí

Lưu ý: Nếu bạn đã quen với các phiên bản trước của SharePoint, Highlighted nội dung là phiên bản mới hơn, đơn giản hóa của phần web tìm kiếm nội dung.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×