Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím ngoài với các phím tắt cho PowerPoint trên Windows giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng có khiếm khuyết về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột. Bài viết này liệt kê các phím tắt cho PowerPoint trên Windows.

Chúng tôi có một danh sách riêng bao gồm các lối tắt dùng để tạo bản trình bày.

Lưu ý: 

  • Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

  • Nếu một lối tắt yêu cầu phải nhấn hai phím hoặc nhiều phím cùng một lúc thì chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải bấm một phím ngay sau một phím khác, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bắt đầu một bản trình bày từ đầu.

F5

Bắt đầu bản trình bày từ trang chiếu hiện tại.

Shift+F5

Hiển thị Dạng xem Diễn giả.

Alt+F5

hoặc

Alt+S, B

Trong chủ đề này

Kiểm soát trình chiếu trong khi trình bày

Điều khiển video và phương tiện khác trong bản trình bày

Dẫn hướng trong Dạng xem Diễn giả trong khi trình bày

Kiểm soát trình chiếu trong khi trình bày

Các phím tắt sau được áp dụng trong khi bạn đang trình bày bản trình bày trong chế độ Trình Chiếu (toàn màn hình). Để vào chế độ Trình chiếu, hãy nhấn Alt+S, B.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Thực hiện hoạt hình tiếp theo hoặc chuyển sang trang chiếu tiếp theo.

N

Enter

Page Down

Mũi tên Phải

Mũi tên Xuống

Phím cách

Trình diễn hoạt hình trước đó hoặc trở về trang chiếu trước đó.

P

Page Up

Mũi tên Trái

Mũi tên Lên

Backspace

Đi đến số trang chiếu.

số+Enter

Hiển thị một trang chiếu đen trống hoặc trở về bản trình bày từ trang chiếu đen trống.

B hoặc Dấu chấm

Hiển thị một trang chiếu trắng trống hoặc trở về bản trình bày từ trang chiếu trắng trống.

W hoặc Dấu phẩy

Dừng hoặc khởi động lại bản trình bày tự động.

S

Kết thúc bản trình bày.

ESC

Xóa chú thích trên màn hình.

E

Đi đến trang chiếu tiếp theo nếu trang chiếu tiếp theo bị ẩn.

H

Thiết đặt thời gian mới trong khi duyệt lại.

T

Thu lại tường thuật và thời gian trang chiếu

R

Khởi động con trỏ laser

Nhấn và giữ nút Chuột Trái trong vài giây

Thay đổi con trỏ thành bút.

Ctrl+P

Thay đổi con trỏ thành một mũi tên.

Ctrl+A

Thay đổi con trỏ thành tẩy

Ctrl+E

Hiển thị hoặc ẩn đánh dấu bằng mực

Ctrl+M

Ẩn con trỏ và nút dẫn hướng ngay lập tức.

Ctrl+H

Ẩn con trỏ và nút dẫn hướng sau 15 giây.

Ctrl+U

Xem hộp thoại Tất cả Trang chiếu

Ctrl+S

Xem thanh tác vụ máy tính

Ctrl+T

Hiển thị menu lối tắt.

Phím Shift+F10

Đi đến siêu kết nối tiếp theo (hoặc điểm truy cập khác) trên trang chiếu hiện tại. ("Điểm truy cập" bao gồm: siêu kết nối, bộ kích hoạt hoạt hình, đối tượng âm thanh và video.)

Tab

Đi đến siêu kết nối cuối cùng hoặc trước đó trên trang chiếu hiện tại.

Shift+Tab

Thực hiện hành vi "bấm chuột" đối với siêu kết nối đã chọn. (Truy nhập theo siêu kết nối đã chọn)

Enter khi một siêu kết nối được chọn

Điều khiển video và phương tiện khác trong khi trình bày

Những phím tắt này hoạt động với tệp video đã nhập từ máy tính của bạn hoặc thiết bị khác. Chúng không hoạt động với các tệp video trực tuyến.

Trong khi trình bày, nếu bạn muốn xem danh sách lối tắt cho phương tiện, hãy nhấn F1. Sau đó, trong hộp thoại Trợ giúp về Trình Chiếu, hãy đi đến tab Phương tiện. Nhấn phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển từ tab này sang tab khác trong hộp thoại.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Ngừng phát lại phương tiện.

Alt+Q

Phát hoặc tạm dừng phương tiện.

Ctrl+Dấu cách

Chuyển đổi giữa phát và tạm dừng.

Alt+P

Đi đến thẻ đánh dấu tiếp theo.

Alt+End

Đi đến thẻ đánh dấu trước đó.

Alt+Home

Tăng âm lượng.

Alt+Mũi tên lên

Giảm âm lượng.

Alt+Mũi tên xuống

Tắt âm thanh.

Alt+U

Tua tiến 3 giây.

Alt+Shift+Page Down

Tua lùi 3 giây.

Alt+Shift+Page Up

Tua tiến 0,25 giây, rồi tạm dừng

Alt+Shift+Mũi tên Phải

Tua lùi 0,25 giây, rồi tạm dừng

Alt+Shift+Mũi tên Trái

Hiển thị/Ẩn menu âm thanh và phụ đề (cho các video có nhiều bài âm thanh và/hoặc phụ đề ở định dạng được hỗ trợ.)

Alt+J

Dẫn hướng trong Dạng xem Diễn giả trong khi trình bày

Các phím tắt sau được áp dụng trong khi bạn đang trình bày bản trình bày bằng Dạng xem Diễn giả. Dạng xem Diễn giả cho phép bạn xem bản trình bày với ghi chú của diễn giả trên một máy tính (chẳng hạn như máy tính xách tay), trong khi khán giả thấy bản trình bày không kèm ghi chú trên một màn hình khác.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển từ một khu vực của dạng xem Diễn giả (Tiêu đề, công cụ bên dưới trang chiếu và ngăn Ghi chú) sang khu vực tiếp theo

F6

Di chuyển từ công cụ này sang công cụ khác bên trong một khu vực duy nhất của dạng xem Diễn giả

Tab

Cuộn xuống một dòng trong ngăn Ghi chú

CTRL+MŨI TÊN XUỐNG

Cuộn lên một dòng trong ngăn Ghi chú

CTRL+MŨI TÊN LÊN

Cuộn xuống một trang màn hình trong ngăn Ghi chú

CTRL+PAGE DOWN

Cuộn lên một trang màn hình trong ngăn Ghi chú

CTRL+PAGE UP

Để in bản trình bày, hãy nhấn Ctrl+P.

Trong chủ đề này

Bạn có thể sử dụng các phím tắt sau đây trong khi chạy bản trình bày của mình trong chế độ toàn màn hình.

Lối tắt Chiếu hình

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bắt đầu một bản trình bày từ đầu.

F5

Thực hiện hoạt hình tiếp theo hoặc chuyển sang bản chiếu tiếp theo.

N

Enter

Page Down

Mũi tên Phải

Mũi tên Xuống

Phím cách

Trình diễn hoạt hình trước đó hoặc trở về trang chiếu trước đó.

P

Page Up

Mũi tên Trái

Mũi tên Lên

Backspace

Đi đến số trang chiếu.

số+ENTER

Hiển thị một trang chiếu đen trống hoặc trở lại bản trình bày từ trang chiếu đen trống.

B hoặc DẤU CHẤM

Hiển thị một trang chiếu trắng trống hoặc trở lại bản trình bày từ trang chiếu trắng trống.

W hoặc DẤU PHẨY

Dừng hoặc khởi động lại bản trình bày tự động.

S

Kết thúc bản trình bày.

ESC hoặc DẤU GẠCH NỐI

Xóa chú thích trên màn hình.

E

Đi đến trang chiếu tiếp theo nếu trang chiếu tiếp theo bị ẩn.

H

Thiết đặt thời gian mới trong khi duyệt lại.

T

Dùng thời gian gốc trong khi duyệt lại.

O

Dùng chuột phải để chuyển qua trong khi duyệt lại.

M

Thu lại tường thuật và thời gian trang chiếu

R

Trở về trang chiếu đầu tiên.

Nhấn và giữ các nút Chuột Trái và Phải trong 2 giây

Hiển thị hoặc ẩn con trỏ mũi tên

A hoặc =

Thay đổi con trỏ thành bút.

CTRL+P

Thay đổi con trỏ thành một mũi tên.

CTRL+A

Thay đổi con trỏ thành cục tẩy

CTRL+E

Hiện hoặc ẩn đánh dấu mực

CTRL+M

Ẩn con trỏ và nút dẫn hướng ngay lập tức.

CTRL+H

Ẩn con trỏ và nút điều hướng sau 15 giây.

CTRL+U

Xem hộp thoại Tất cả Trang chiếu.

CTRL+S

Xem thanh tác vụ máy tính

CTRL+T

Hiển thị menu lối tắt.

SHIFT+F10

Đi đến siêu kết nối đầu tiên hoặc tiếp theo trên một trang chiếu.

TAB

Đi đến siêu kết nối cuối cùng hoặc trước đó trên một trang chiếu.

SHIFT+TAB

Thực hiện hành vi "bấm chuột" đối với siêu kết nối đã chọn.

ENTER khi một siêu kết nối được chọn

Lối tắt đa phương tiện trong suốt bản trình bày

Để thực hiện điều này

Nhấn

Dừng phát lại đa phương tiện

ALT+Q

Chuyển đổi giữa phát và dừng

ALT+P

Đi đến thẻ đánh dấu tiếp theo

ALT+END

Đi đến thẻ đánh dấu trước đó

ALT+HOME

Tăng âm lượng

ALT+Mũi tên lên

Giảm âm lượng

ALT+Mũi tên xuống

Tìm kiếm chuyển tiếp

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Tìm kiếm về sau

ALT+SHIFT+PAGE UP

Tắt âm thanh

ALT+U

Để in bản trình bày, hãy nhấn Ctrl+P.

Mẹo:   Bạn có thể nhấn F1 trong suốt bản trình bày của mình để xem danh sách các điều khiển.

Bạn có thể sử dụng các phím tắt sau đây trong khi chạy bản trình bày của mình trong chế độ toàn màn hình.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bắt đầu một bản trình bày từ đầu.

F5

Thực hiện hoạt hình tiếp theo hoặc chuyển sang bản chiếu tiếp theo.

N

Enter

Page Down

Mũi tên Phải

Mũi tên Xuống

Phím cách

Trình diễn hoạt hình trước đó hoặc trở về trang chiếu trước đó.

P

Page Up

Mũi tên Trái

Mũi tên Lên

Backspace

Đi đến số trang chiếu.

số+ENTER

Hiển thị một trang chiếu đen trống hoặc trở lại bản trình bày từ trang chiếu đen trống.

B hoặc DẤU CHẤM

Hiển thị một trang chiếu trắng trống hoặc trở lại bản trình bày từ trang chiếu trắng trống.

W hoặc DẤU PHẨY

Dừng hoặc khởi động lại bản trình bày tự động.

S

Kết thúc bản trình bày.

ESC hoặc DẤU GẠCH NỐI

Xóa chú thích trên màn hình.

E

Đi đến trang chiếu tiếp theo nếu trang chiếu tiếp theo bị ẩn.

H

Thiết đặt thời gian mới trong khi duyệt lại.

T

Dùng thời gian gốc trong khi duyệt lại.

O

Dùng chuột phải để chuyển qua trong khi duyệt lại.

M

Trở về trang chiếu đầu tiên.

1+ENTER

Hiển thị lại con trỏ đã ẩn và/hoặc thay đổi con trỏ thành bút.

CTRL+P

Hiển thị lại con trỏ đã ẩn và/hoặc thay đổi con trỏ thành mũi tên.

CTRL+A

Ẩn con trỏ và nút dẫn hướng ngay lập tức.

CTRL+H

Ẩn con trỏ và nút điều hướng sau 15 giây.

CTRL+U

Hiển thị menu lối tắt.

SHIFT+F10

Đi đến siêu kết nối đầu tiên hoặc tiếp theo trên một trang chiếu.

TAB

Đi đến siêu kết nối cuối cùng hoặc trước đó trên một trang chiếu.

SHIFT+TAB

Thực hiện hành vi "bấm chuột" đối với siêu kết nối đã chọn.

ENTER khi một siêu kết nối được chọn

Để in bản trình bày, hãy nhấn Ctrl+P.

Mẹo:   Bạn có thể nhấn F1 trong suốt bản trình bày của mình để xem danh sách các điều khiển.

Xem thêm

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×