Sử dụng phân nhánh trong Microsoft Forms

Sử dụng phân nhánh trong Microsoft Forms

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm lô-gic phân nhánh vào một biểu mẫu khảo sát hoặc bài kiểm tra để nó thay đổi theo phản hồi cho các câu hỏi cụ thể. Trong một khảo sát hoặc bài kiểm tra phân nhánh, câu hỏi xuất hiện chỉ khi chúng có liên quan đến các thắc. Nếu các câu hỏi không áp dụng, các thắc được chuyển hướng đến một tập hợp khác nhau của các câu hỏi hoặc sẽ bỏ qua một tập hợp các câu hỏi hoàn toàn.

Thêm nhánh vào mẫu của bạn

Trước khi bạn bắt đầu, nó là một ý kiến hay để bảo đảm bảo rằng tất cả các câu hỏi của bạn được tạo ra. Khi bạn đã sẵn sàng để thêm nhánh, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Bấm vào nút dấu chấm lửng (…), sau đó chọn Branching.

  Các tùy chọn phân nhánh trong Microsoft Forms

 2. Trên trang tùy chọn Branching , không có các menu thả xuống xuất hiện cùng với mỗi câu trả lời bên dưới mỗi câu hỏi. Bấm vào mũi tên để xem một menu thả xuống.

  Trang tùy chọn phân nhánh

 3. Menu thả xuống có chứa một danh sách của mỗi câu hỏi sau.

  Menu thả xuống để đi đến tùy chọn

  Đối với mỗi phản hồi có thể xảy ra vào câu hỏi, hãy chọn câu hỏi mà bạn muốn phân nhánh đến. Trong ví dụ này, nếu một câu trả lời học viên cho câu hỏi đầu tiên, bạn muốn ảnh con chó hoặc cô ấy đến câu hỏi tiếp theo (#2). Tuy nhiên, nếu học viên câu trả lời không cho câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ chi nhánh hoặc bỏ qua để đến câu hỏi #3.

  Lựa chọn trong menu thả xuống để đi đến tùy chọn

 4. Để chèn thêm nhánh vào khảo sát hoặc bài kiểm tra của bạn, hãy lặp lại bước 2 và 3. Nếu bạn muốn gán một cuối cùng trong khảo sát hoặc bài kiểm tra câu hỏi cụ thể, hãy bấm vào menu thả xuống bên cạnh câu hỏi đó, sau đó chọn kết thúc của biểu mẫu.

Nếu bạn muốn đặt lại hoàn toàn hình thức của bạn và loại bỏ phân nhánh, hãy bấm vào nút dấu chấm lửng (…), sau đó chọn đặt lại.

Đặt lại các tùy chọn cho phân nhánh

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×