Sử dụng Outlook Web App ngoại tuyến

Truy nhập ngoại tuyến cho phép bạn dùng Outlook Web App trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn khi không kết nối Internet. Sau khi bạn cho phép truy nhập ngoại tuyến, Outlook Web App sẽ hoạt động trong chế độ ngoại tuyến khi cần thiết tùy thuộc vào kết nối mạng của bạn. Khi bạn trực tuyến, Outlook Web App sẽ tự động cập nhật thông tin ngoại tuyến. Để sử dụng truy nhập ngoại tuyến, bạn cần tối thiểu Internet Explorer 10, Safari 5 hoặc Chrome 24.

Trong bài viết này

Tôi có thể làm gì ở chế độ ngoại tuyến?

Làm thế nào để tôi bật hoặc tắt truy nhập ngoại tuyến?

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Tôi có thể làm gì ở chế độ ngoại tuyến?

Hầu hết các tác vụ mà bạn có thể thực hiện trực tuyến đều có khi bạn ở chế độ ngoại tuyến. Các tác vụ mà bạn có thể thực hiện trong khi ngoại tuyến bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 • Đọc và trả lời thư.

 • Gửi thư mới.

 • Xem và sửa lịch.

 • Trả lời yêu cầu họp.

 • Xem và sửa liên hệ.

Nếu bạn cố thực hiện một thao tác không sẵn dùng ở chế độ ngoại tuyến, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo lỗi hoặc những gì bạn đã thực hiện sẽ trở về như cũ. Bất kỳ điều gì mà bạn thực hiện trong khi ngoại tuyến đều sẽ được tải lên máy chủ khi bạn nối mạng lại.

Đầu Trang

Làm thế nào để tôi bật hoặc tắt truy nhập ngoại tuyến?

 1. Để bật hoặc tắt truy nhập ngoại tuyến trong Outlook Web App, hãy chọn một trong các mục sau đây, tùy thuộc vào tùy chọn mà bạn nhìn thấy:

  • Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Thiết đặt ngoại tuyến

   HOẶC

  • Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Chung > Thiết đặt Ngoại tuyến

 2. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Bật truy nhập ngoại tuyến.

 3. Chọn OK (hoặc Lưu).

Khi bạn bật truy nhập ngoại tuyến trong một số trình duyệt, bạn có thể nhìn thấy một thông báo cảnh báo bạn rằng website đang yêu cầu dung lượng trên ổ đĩa của bạn. Để có trải nghiệm ngoại tuyến tốt nhất, hãy chấp nhận yêu cầu về dung lượng.

Cảnh báo: Bạn không nên bật truy nhập ngoại tuyến trên máy mà bạn chia sẻ với người khác.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Truy nhập ngoại tuyến có thể không hiển thị tất cả các thông tin email và lịch biểu của bạn ở chế độ ngoại tuyến. Một số tính năng và giới hạn sẵn có bao gồm:

  • Thư trong những ngày gần đây. Các thư mục được hỗ trợ bao gồm Hộp thư đến, Thư nháp và bất kỳ thư mục nào được xem trong một vài ngày gần đây, lên tới 20 thư mục. Nếu bạn đã xem trên 20 thư mục trong vài ngày gần đây, 18 thư mục cộng với Hộp thư đến và Thư nháp sẽ được hiển thị.

  • Trong mỗi thư mục hiển thị ngoại tuyến, bạn sẽ thấy nội dung của ba ngày hoặc 150 mục, tùy cái nào lớn hơn.

  • Các phần đính kèm không được hiển thị khi ở chế độ ngoại tuyến.

  • Tháng trước và năm sắp tới trong lịch biểu.

  • Một bộ thông báo nhắc lịch sắp tới hạn chế. Nếu bạn ở chế độ ngoại tuyến trong một thời gian dài, các thông báo nhắc lịch sẽ ngừng hoạt động cho đến khi bạn nối mạng và Outlook Web App có thể tải về phần thông tin hiện tại.

  • Chỉ có Lịch chính của bạn mới hiển thị ngoại tuyến.

  • Tất cả các mục trong thư mục Liên hệ cùng với bất kỳ người nào mà bạn thường xuyên email và bất kỳ ai mà gần đây bạn đã gửi email.

  • Truy nhập ngoại tuyến không bao gồm các thư mục được lưu trữ, thư mục Nhóm, tác vụ hoặc Mục yêu thích.

  • Bạn không thể tìm kiếm hoặc sắp xếp các mục trong hộp thư khi ngoại tuyến và các bộ lọc dựng sẵn sẽ không hoạt động khi bạn ở chế độ ngoại tuyến.

 • Bạn phải cho phép truy nhập ngoại tuyến trên mỗi máy tính mà bạn muốn dùng Outlook Web App khi không kết nối mạng.

 • Truy nhập ngoại tuyến với Outlook Web App được thiết kế dành cho những máy tính xách tay chẳng hạn như máy tính xách tay và máy tính xách tay cỡ nhỏ. Không thể bật chế độ này trong các trình duyệt trên các thiết bị nhỏ hơn chẳng hạn như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

 • Trình duyệt web của bạn quyết định vị trí trên máy tính sẽ lưu các thông tin ngoại tuyến và dung lượng có thể sử dụng. Nếu thông tin ngoại tuyến vượt quá dung lượng hiện có, bạn có thể được nhắc tăng dung lượng này. Nếu không thể tăng dung lượng, sẽ có ít thông tin được hiển thị hơn khi bạn ở chế độ ngoại tuyến.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×