Sử dụng OneNote Web App để chia sẻ ghi chú với người khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong OneNote Online, bạn có thể chia sẻ ghi chú với người khác trong một vài cách khác nhau, tùy theo nhu cầu của bạn.

Bạn có thể mời người khác xem và sửa đổi sổ tay của mình, hoặc bạn có thể tạo nối kết đến một trang ghi chú mà bạn có thể dán vào email, blog hay trang web.

Mời người khác vào dạng xem hoặc đồng tác giả một sổ ghi chép
 1. Trong OneNote Online, mở sổ tay mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Tệp > Chia sẻ > Chia sẻ với Mọi người.

 3. Trong cột bên trái, dưới Chia sẻ, hãy bảo đảm chọn Mời mọi người.

 4. Trong hộp Người nhận, hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn mời.

 5. Trong hộp dưới đây, hãy nhập ghi chú ngắn gọn cho người nhận để họ có các ngữ cảnh thích hợp cho lời mời của bạn (ví dụ: "đây là một nối kết đến chuyến đi của tôi lên kế hoạch sổ ghi chép. Hãy thoải mái để thêm bất kỳ điều gì tôi bỏ sót!").

 6. Theo mặc định, người nhận có thể thực hiện các thay đổi đối với sổ tay mà họ được mời. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem nhưng không sửa được nội dung sổ tay của mình, hãy bấm vào nối kết Người nhận có thể sửa màu xanh lam để thay đổi thiết đặt quyền.

 7. Khi bạn đã sẵn sàng gửi lời mời tới sổ tay của mình, hãy bấm Chia sẻ.

Đầu Trang

Tạo nối kết đến sổ tay để chia sẻ với người khác

Nếu bạn không có địa chỉ email của những người bạn muốn mời để xem hoặc sửa sổ ghi chép của bạn, hoặc nếu bạn không muốn sử dụng email cho mục đích này, bạn có thể dễ dàng tạo một nối kết tùy chỉnh cho phép bạn chia sẻ ghi chú với người khác.

 1. Trong OneNote Online, mở sổ tay mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Tệp > Chia sẻ > Chia sẻ với Mọi người.

 3. Trong cột bên trái, bên dưới chia sẻ, bấm lấy nối kết.

 4. Sao chép rồi dán nối kết này vào bất kỳ nơi nào mà khán giả dự kiến của bạn (ví dụ, người đọc blog của bạn) có thể xem và bấm vào đó để truy cập vào sổ tay của bạn.

  Lưu ý: Bất kỳ ai có địa chỉ nối kết sẽ có thể nhìn thấy sổ ghi chép của bạn. Đảm bảo rằng bạn đã cảm thấy thoải mái chia sẻ nội dung trước khi chia sẻ nối kết.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×