Sử dụng OneNote Web App để chia sẻ ghi chú trong cuộc họp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thực hiện ghi chú trong cuộc họp nhóm, bạn có thể không ngăn chặn mọi thứ mà mọi người nói. Bạn có thể giải quyết việc này bằng cách mời người khác trong cuộc họp để đồng tác giả ghi chú cuộc họp với bạn. Ghi chú được chia sẻ cho phép mọi người tập trung vào một đối tượng cụ thể và sau đó tài liệu nó như một phần của thảo luận. Ở cuối của cuộc họp, tất cả mọi người là dạng chữ trên cùng một trang.

Để cho phép người khác xem và đóng góp vào ghi chú được chia sẻ của bạn, hãy làm như sau:

  • Trong OneNote Web App, hãy bấm tệp > chia sẻ > chia sẻ với mọi người.

    Những người cụ thể mà bạn mời sẽ nhận được thông báo với nối kết vào ghi chú được chia sẻ của bạn. Các quyền bạn đặt cho chúng ở vị trí được chia sẻ sẽ xác định cho dù họ có thể chỉ xem các ghi chú của bạn hoặc cũng có thể chỉnh sửa chúng.

Sau khi người khác mở sổ ghi chép, bất kỳ ai có quyền có thể thêm ghi chú cuộc họp — tất cả cùng một lúc khi bạn. OneNote sẽ tự động đồng bộ hóa và ghi chú của mọi người sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×