Sử dụng OneNote trên Windows Phone

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phần hay nhất khi lưu trữ sổ ghi chép OneNote của bạn trong đám mây là bạn có thể tiếp cận các ghi chú của mình trên tất cả các thiết bị - bao gồm Windows Phone.

Tệp OneNote đã mở

Đồng bộ sổ ghi chép hiện có

 1. Nếu sổ ghi chép của bạn chưa nằm trong đám mây, từ máy tính của bạn, hãy di chuyển sổ ghi chép của bạn vào OneDrive.

 2. Trên điện thoại, hãy đăng nhập với cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để thiết lập OneDrive.

 3. Đi đến danh sách ứng dụng trên điện thoại của bạn và gõ nhẹ OneNote (nếu bạn đang sử dụng Windows Phone 7, gõ nhẹ Office để xem các ghi chú OneNote của bạn).

Bạn sẽ thấy các sổ ghi chép của mình đã được lưu vào OneDrive trong ứng dụng OneNote trên điện thoại. Ghi chú sẽ tự động đồng bộ và bạn cũng có thể chọn đồng bộ từ điện thoại theo cách thủ công bất cứ khi nào bạn muốn. Từ bất kỳ sổ ghi chép, phần hoặc trang nào trên điện thoại của bạn, hãy gõ nhẹ nút xem thêm () ở phía dưới cùng của màn hình và sau đó gõ nhẹ đồng bộ.

Tạo ghi chú mới

 1. Mở ứng dụng OneNote Biểu tượng OneNote trên điện thoại của bạn.

 2. Gõ nhẹ mới Biểu tượng Tài liệu mới .

 3. Nếu bạn muốn thêm tiêu đề, hãy gõ nhẹ khu vực tiêu đề, rồi nhập tiêu đề.

 4. Gõ nhẹ bên dưới tiêu đề, sau đó nhập ghi chú của bạn.

  Nếu bạn có tài khoản Microsoft được thiết lập trên điện thoại, thì những thay đổi của bạn sẽ được lưu vào sổ ghi chép mặc định trên OneDrive. Nếu không có sổ ghi chép mặc định trên OneDrive, một sổ ghi chép mới có tên là Sổ ghi chép của Tôi sẽ được tạo và ghi chú của bạn sẽ được lưu vào đó. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Đồng bộ tài liệu với OneDrive.

  Nếu bạn không có tài khoản Microsoft thiết lập trên điện thoại, những thay đổi của bạn sẽ được lưu trên điện thoại trong phần Ghi chú Nhanh.

  Lưu ý: 

  • OneNote sẽ tự động lưu các thay đổi của bạn, vì vậy bạn không cần phải lo bị mất dữ liệu khi rời khỏi một trang trong OneNote, hoặc khi bạn ấn nút lùi Nút Lùi hoặc nút bắt đầu Nút Bắt đầu cứng trên điện thoại.

  • Nếu bạn không gõ tiêu đề, dòng văn bản đầu tiên trong ghi chú của bạn sẽ được dùng như tiêu đề.

Mở ghi chú

 1. Trong Danh sách ứng dụng, gõ nhẹ vào OneNote Biểu tượng OneNote .

 2. Gõ nhẹ vào ghi chú để mở. Nếu bạn không nhìn thấy ghi chú đó, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Gõ nhẹ vào nút tìm kiếm Biểu tượng Tìm kiếm , nhập một hoặc hai từ có thể có trong ghi chú đó, rồi gõ nhẹ vào nút nhập Biểu tượng Nhập . Gõ nhẹ vào một trang để mở.

  • Nếu bạn nhìn thấy một danh sách các sổ ghi chép trên màn hình OneNote, hãy gõ nhẹ vào sổ ghi chép có chứa ghi chú, dẫn hướng tới trang đó, rồi gõ nhẹ để mở. Các sổ ghi chép xuất hiện có thể trên điện thoại của bạn, OneDrive, site Microsoft SharePoint 2010 hoặc phiên bản mới hơn, hoặc trên site SharePoint Online, vốn sẵn dùng với Microsoft Office 365.

  • Gõ nhẹ vào gần đây Biểu tượng ghi chú gần đây để xem danh sách các ghi chú bạn đã mở gần đây, sau đó gõ nhẹ vào một trang để mở.

 3. Để xem nhiều phần khác nhau của ghi chú, hãy dùng ngón tay cuộn lên xuống, hoặc phóng to hay thu nhỏ bằng cách chụm vào và kéo giãn các ngón tay.

  Mẹo: 

  • Ứng dụng OneNote trên Windows Phone của bạn không có tất cả các tính năng trong OneNote Online hoặc ứng dụng OneNote trên máy tính bàn (OneNote 2016). Nếu một ghi chú có nội dung không sẵn dùng trong ứng dụng OneNote trên điện thoại, bạn vẫn có thể mở ghi chú đó và xem trên điện thoại, nhưng nội dung không được hỗ trợ sẽ không hiển thị.

  • Nếu bạn mở một tệp OneNote được đính kèm trong email, bạn không thể lưu hoặc sửa tệp đó trên điện thoại.

  • Nếu ghi chú bạn muốn mở nằm trong một sổ ghi chép đã đóng, hãy gõ nhẹ vào sổ ghi chép đó bên dưới mục Sổ ghi chép đã đóng để mở, sau đó dẫn hướng tới ghi chú đó hoặc tìm kiếm nó.

Ghim ghi chú vào màn hình bắt đầu

Bạn có ghi chú cần sử dụng nhiều, chẳng hạn như ghi chú về danh sách việc cần làm? Ghim ghi chú vào màn hình Bắt đầu để bạn có thể mở nhanh chóng.

 • Trong OneNote, nhấn và giữ ghi chú đó, rồi gõ nhẹ vào ghim vào màn hình bắt đầu.

Tạo danh sách việc cần làm

 1. Gõ nhẹ vào nội dung của ghi chú, gõ nhẹ việc cần làm Biểu tượng Cần làm rồi nhập mục đầu tiên.

 2. Gõ nhẹ vào nút nhập Biểu tượng Nhập rồi nhập mục thứ nhì.

 3. Để kết thúc danh sách việc cần làm, hãy gõ nhẹ vào nút nhập Biểu tượng Nhập hai lần.

Tạo các loại danh sách khác

 1. Để tạo danh sách gạch đầu dòng trong ghi chú, gõ nhẹ vào Danh sách Biểu tượng danh sách gạch đầu dòng , sau đó gõ mục đầu tiên.

 2. Gõ nhẹ vào nút nhập Biểu tượng Nhập rồi nhập mục thứ nhì.

 3. Để kết thúc danh sách đánh dấu đầu dòng, hãy gõ nhẹ vào nút nhập Biểu tượng Nhập hai lần.

 4. Để tạo danh sách đánh số mới, hãy gõ nhẹ vào xem thêm Biểu tượng Thêm > danh sách đánh số, sau đó nhập mục đầu tiên.

Chèn ảnh

 1. Trong ghi chú, hãy gõ nhẹ ảnh Biểu tượng Chèn ảnh .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh mới và chèn ảnh, hãy gõ nhẹ máy ảnh Biểu tượng Camera , nhấn nút máy ảnh hoặc gõ nhẹ màn hình để chụp ảnh, sau đó gõ nhẹ chấp nhận.

   Mẹo: Nếu bạn đang chụp ảnh bảng trắng, menu, ký hiệu hoặc bất kỳ nội dung nào có nhiều chữ, hãy dùng thử Office Lens. Office Lens sẽ kéo thẳng hình ảnh, loại bỏ bóng đổ và gửi hình ảnh thẳng tới OneNote. Ứng dụng này miễn phí và sẵn có từ Windows Phone Store.

  • Để chèn ảnh hiện có, gõ nhẹ vào album có chứa ảnh bạn muốn chèn, gõ nhẹ vào ảnh đó (hoặc các ảnh đó), rồi gõ nhẹ xong Biểu tượng Xong .

Mẹo: Bạn muốn tạo ghi chú mới có một số ảnh bạn đã chụp trên điện thoại? Từ danh sách ứng dụng, gõ nhẹ Ảnh Biểu tượng Ảnh > Thư viện ảnh > Chọn Biểu tượng Chọn > gõ nhẹ vào ảnh bạn muốn bao gồm trong ghi chú > Chia sẻ Biểu tượng Chia sẻ > OneNote.

Thực hiện ghi chú âm thanh

 1. Trong ghi chú, hãy gõ nhẹ vào âm thanh Biểu tượng Ghi âm .

 2. Nói và ghi lại những gì bạn muốn nói.

 3. Gõ nhẹ dừng khi bạn nói xong.

 4. Để phát âm thanh, gõ nhẹ vào nút ghi chú âm thanh Biểu tượng ghi chú âm thanh .

Định dạng văn bản

 1. Trong ghi chú, gõ nhẹ vào một từ, sau đó kéo vòng tròn tại mỗi đầu của văn bản được chọn để bao gồm từ đầu tiên và từ cuối cùng bạn muốn định dạng.

 2. Gõ nhẹ vào xem thêm Biểu tượng Thêm > định dạng.

 3. Bên dưới định dạng, gõ nhẹ vào định dạng văn bản bạn muốn sử dụng: đậm Biểu tượng Đậm , nghiêng Biểu tượng Nghiêng , gạch chân Biểu tượng Gạch chân , hoặc gạch ngang Biểu tượng Gạch ngang chữ .

 4. Để dừng định dạng văn bản, gõ nhẹ sau phần văn bản được chọn, gõ nhẹ xem thêm Biểu tượng Thêm > định dạng sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng cho định dạng hiện đang dùng để tắt định dạng đó.

Mẹo: Bạn có thể áp dụng nhiều tùy chọn định dạng. Chỉ cần chọn văn bản để định dạng, gõ nhẹ xem thêm Biểu tượng Thêm > định dạng, sau đó chọn tùy chọn định dạng đầu tiên. Sau đó, gõ nhẹ xem thêm Biểu tượng Thêm > định dạng lần nữa, rồi chọn một tùy chọn định dạng khác.

Tạo một trang mới

 • Trên màn hình OneNote, gõ nhẹ vào sổ ghi chép (sổ đó có thể mở hoặc đóng), gõ nhẹ vào một phần, sau đó gõ nhẹ vào mới Biểu tượng Tài liệu mới .

Xóa trang

 1. Nhấn và giữ trang đó, sau đó gõ nhẹ xóa.

 2. Gõ nhẹ vào có trong hộp thông báo xóa trang?.

  Nếu sổ ghi chép nằm trên OneDrive hoặc SharePoint, trang đó sẽ bị xóa trên điện thoại của bạn lẫn máy chủ.

  Mẹo: 

  • Để xóa trang hiện đang mở, gõ nhẹ vào xem thêm Biểu tượng Thêm > xóa > có để xác nhận.

  • Bạn cũng có thể xóa nhiều trang cùng một lúc. Trong phần có các trang bạn muốn xóa, gõ nhẹ xem thêm Biểu tượng Thêm > chọn trang. Gõ nhẹ vào các trang bạn muốn xóa, gõ nhẹ xóa Biểu tượng Xóa > xóa để xác nhận.

Gửi ghi chú trong email

 1. Trong OneNote, hãy mở ghi chú bạn muốn gửi dưới dạng phần đính kèm email.

 2. Gõ nhẹ vào xem thêm Biểu tượng Thêm > chia sẻ, sau đó gõ nhẹ vào tài khoản email bạn muốn dùng để gửi ghi chú.

 3. Thêm người nhận và bất kỳ thông tin nào khác vào email của bạn, sau đó gõ nhẹ gửi Biểu tượng Gửi email .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×