Sử dụng OneNote Staff Notebook trong nhóm

Sử dụng OneNote Staff Notebook trong nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi nhóm nhân viên đi kèm với OneNote Staff Notebook được nối kết của chính nó. Sổ tay nhân viên của bạn là một sổ ghi chép kỹ thuật số nuôi dưỡng giáo dục cộng tác tại trường học và hành chánh mức.

Nhóm mang đến các cấu phần cơ của trải nghiệm OneNote Staff Notebook:

 • Sổ ghi chép nhân viên --một không gian riêng tư được chia sẻ chỉ với lãnh đạo nhân viên và nhân viên. Chuyên nghiệp phát triển, kế hoạch bài học, kết quả quan sát lớp học, đánh giá và thông tin liên lạc mẹ nằm khả năng.

 • Thư viện nội dung --một khoảng trắng chỉ đọc cho lưu thông tin trên các chính sách, quy trình, trường học lập kế hoạch và nhiều hơn nữa.

 • Không gian cộng tác --nơi nhiều nhân viên có thể chia sẻ, tổ chức và cộng tác, từ kế hoạch bài học và ghi chú cuộc họp cho những sáng kiến toàn bộ phận.

Tìm sổ ghi chép nhân viên trong nhóm

Nếu bạn chưa thiết lập sổ tay nhân viên của bạn, bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện các bước bên phải lần đầu tiên bạn truy cập vào tab OneNote.

 1. Dẫn hướng đến một nhóm lớp học, sau đó chọn kênh chung .

 2. Chọn tab Sổ ghi chép nhân viên .

  biểu tượng bàn tay, điểm ảnh
 3. Thêm hoặc sửa trang bằng cách dùng menu có thể mở rộng ở bên trái của sổ ghi chép của bạn

Sử dụng sổ tay nhân viên trong một kênh

Mỗi lần bạn tạo kênh mới trong lớp học, một phần mới sẽ tự động được tạo trong không gian cộng tác trong sổ ghi chép nhân viên. Lãnh đạo nhân viên và nhân viên có thể sửa và làm việc trên các trang OneNote trong một kênh.

 1. Dẫn hướng đến một nhóm lớp học sau đó chọn một kênh.

 2. Chọn tab ghi chú .

  biểu tượng bàn tay

Mở sổ ghi chép nhân viên trong chế độ toàn màn hình

Mở rộng tab sổ ghi chép nhân viên đến kích cỡ lớn hơn bằng cách chọn biểu tượng.

Nhân viên mở sổ ghi chép trong OneNote

Chọn mở trong màn hình máy tính để khởi động vào OneNote và truy nhập tất cả các sổ tay nhân viên tìm hiểu tính năng.

Tìm hiểu thêm

Dùng OneNote trực tuyến

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×