Sử dụng OneNote Class Notebook trong nhóm

Sử dụng OneNote Class Notebook trong nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi nhóm lớp học đi kèm với OneNote Class Notebook được nối kết của chính nó. Sổ tay lớp học của bạn là một sổ ghi chép kỹ thuật số cho lớp học toàn bộ để lưu trữ văn bản, hình ảnh, ghi chú viết tay, phần đính kèm, nối kết, thoại, video và nhiều hơn nữa.

Nhóm mang đến các cấu phần cơ của trải nghiệm OneNote Class Notebook:

 • Sổ ghi chép học viên --một không gian riêng tư được chia sẻ giữa giáo viên và từng học viên riêng lẻ. Giáo viên có thể truy nhập tất cả sổ ghi chép học viên, trong khi học viên chỉ có thể xem riêng của họ.

 • Thư viện nội dung --một khoảng trắng chỉ-đọc nơi giáo viên có thể chia sẻ bản phân phát với các học viên.

 • Không gian cộng tác --mà mọi người trong lớp học của bạn có thể chia sẻ, tổ chức và cộng tác.

Tìm sổ ghi chép lớp học trong nhóm

Sổ ghi chép lớp học trong kênh chung là vị trí trung tâm để xem và tương tác với các thư viện nội dung, không gian cộng tác và từng học viên không gian riêng tư.

Nếu bạn chưa thiết lập sổ tay lớp học của bạn, bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện các bước bên phải lần đầu tiên bạn truy cập vào tab OneNote.

 1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn tab Sổ ghi chép lớp học .

 2. Thêm hoặc sửa trang bằng cách dùng menu có thể mở rộng ở bên trái của sổ ghi chép của bạn.

  Chọn sổ ghi chép lớp học từ kênh chung

Sử dụng sổ ghi chép lớp học trong một kênh

Mỗi lần bạn tạo kênh mới trong lớp học nhóm, một phần mới sẽ tự động được tạo trong không gian cộng tác trong sổ ghi chép lớp học. Tất cả học viên và giáo viên có thể sửa và làm việc trên các trang OneNote trong một kênh.

 1. Dẫn hướng đến một nhóm lớp học sau đó chọn một kênh.

 2. Chọn tab ghi chú .

  Từ bất kỳ kênh khác ngoài chung, chọn các ghi chú để mở sổ ghi chép lớp học của bạn

Mở sổ ghi chép lớp học trong chế độ toàn màn hình

Bung rộng tab sổ ghi chép lớp học với kích cỡ lớn hơn bằng cách chọn biểu tượng mở rộng (gạch chéo, đôi mặt mũi tên).

Quản lý thiết đặt sổ ghi chép lớp học

Thiết đặt sổ ghi chép lớp học sẽ sẵn dùng trong Microsoft Teams sau mùa hè này và cho phép bạn:

 • Sửa phần sổ ghi chép

 • Sao chép nối kết sổ ghi chép

 • Tạo nhóm phần chỉ giáo viên

 • Khóa không gian cộng tác

 • Hiện tại, bạn có thể quản lý thiết đặt sổ ghi chép của bạn trong trình hướng dẫn sổ ghi chép lớp học. Lưu ý: Đôi khi sổ ghi chép được tạo trong Microsoft Teams mất một thời gian xuất hiện trong ứng dụng web. Nếu sổ ghi chép của bạn không xuất hiện sau khi đang chờ cho một ngày, vui lòng cho chúng tôi biết.

Sổ ghi chép lớp học mở trong OneNote

Chọn mở trong màn hình máy tính để khởi động vào OneNote và truy nhập tất cả các sổ tay lớp học tìm hiểu tính năng.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng sổ tay lớp học trong OneNote

Dùng OneNote trực tuyến

Sử dụng sổ ghi chép lớp học trong ứng dụng khác

Tìm thiết đặt sổ ghi chép lớp học trong Microsoft Teams

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×