Sử dụng OneNote Class Notebook trong nhóm

Sử dụng OneNote Class Notebook trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mỗi nhóm lớp học đi kèm với OneNote Class Notebook được nối kết của chính nó. Sổ tay lớp học của bạn là một sổ ghi chép kỹ thuật số cho lớp học toàn bộ để lưu trữ văn bản, hình ảnh, ghi chú viết tay, phần đính kèm, nối kết, thoại, video và nhiều hơn nữa.

Nhóm mang đến các cấu phần cơ của trải nghiệm OneNote Class Notebook:

 • Sổ ghi chép học viên --một không gian riêng tư được chia sẻ giữa giáo viên và từng học viên riêng lẻ. Giáo viên có thể truy nhập tất cả sổ ghi chép học viên, trong khi học viên chỉ có thể xem riêng của họ.

 • Thư viện nội dung --một khoảng trắng chỉ-đọc nơi giáo viên có thể chia sẻ bản phân phát với các học viên.

 • Không gian cộng tác --một khoảng trống mà mọi người trong lớp học của bạn có thể chia sẻ, tổ chức và cộng tác.

Tìm sổ ghi chép lớp học trong nhóm

Sổ ghi chép lớp học trong kênh chung là vị trí trung tâm để xem và tương tác với các thư viện nội dung, không gian cộng tác và từng học viên không gian riêng tư.

Nếu bạn chưa thiết lập sổ tay lớp học của bạn, bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện các bước bên phải lần đầu tiên bạn truy cập vào tab sổ ghi chép lớp học.

 1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn tab Sổ ghi chép lớp học Chọn sổ ghi chép lớp học từ kênh chung

 2. Thêm hoặc sửa trang bằng cách dùng menu có thể mở rộng ở bên trái của sổ ghi chép của bạn.

Sử dụng sổ ghi chép lớp học trong một kênh

Mỗi lần bạn tạo kênh mới trong một nhóm lớp học, một phần mới sẽ tự động được tạo trong không gian cộng tác trong sổ ghi chép lớp học. Tất cả học viên và giáo viên có thể sửa và làm việc trên các trang OneNote trong một kênh.

 1. Dẫn hướng đến một nhóm lớp học, sau đó chọn một kênh.

 2. Chọn tab ghi chú .

  Từ bất kỳ kênh khác ngoài chung, chọn các ghi chú để mở sổ ghi chép lớp học của bạn

Mở sổ ghi chép lớp học trong chế độ toàn màn hình

Bung rộng tab sổ ghi chép lớp học với kích cỡ lớn hơn bằng cách chọn biểu tượngxpansionE(gạch chéo, đôi mặt mũi tên).

Quản lý thiết đặt sổ ghi chép lớp học

Quản lý thiết đặt sổ ghi chép lớp học của bạn bằng cách điều hướng sổ ghi chép của bạn trong nhóm, sau đó chọn tab Sổ ghi chép lớp học > Quản lý sổ ghi chép.

Chọn quản lý sổ ghi chép để truy nhập thiết đặt sổ ghi chép lớp học.

Sử dụng các thiết đặt này để:

 • Sửa phần sổ ghi chép

 • Sao chép nối kết đến sổ ghi chép của bạn

 • Tạo một nhóm phần chỉ giáo viên

 • Khóa không gian cộng tác

Quản lý thiết đặt sổ ghi chép lớp học trong Microsoft Teams

Lưu ý: Để tạo riêng không gian cộng tác quyền trong sổ tay lớp học của bạn, hãy làm theo các bước sau đây. Tất cả sổ tay lớp học mà bạn đã tạo trong Microsoft Teams sẽ được liệt kê bên dưới đồng sở hữu sổ ghi chépcủa bạn.

Tạo nhiệm vụ với sổ ghi chép lớp học trang

Thêm sổ ghi chép lớp học trang phân bổ cho học viên để làm việc trên hoặc tham chiếu. Để tạo một nhiệm vụ bằng cách dùng một sổ ghi chép lớp học trang:

 1. Thêm trang vào thư viện nội dung của sổ ghi chép của bạn hoặc không gian cộng tác.

 2. Sau đó, dẫn hướng đến tab nhiệm vụ và chọn nút nhiệm vụ mới .

 3. Điền các chi tiết cho nhiệm vụ của bạn và chọn + Thêm tài nguyên. Trong hộp mở ra, hãy chọn Sổ ghi chép lớp học và dẫn hướng qua các phần của sổ ghi chép của bạn để chọn trang bạn muốn gán.

 4. Chọn phần bạn muốn trang phân phối vào sổ ghi chép học viên của bạn. Ví dụ: Bản phân phát.

 5. Chọn gán khi bạn đã làm xong. Mỗi sinh viên ngay bây giờ sẽ có một bản sao của trang bên trong sổ tay lớp học của họ. Họ cũng có thể mở và sửa trang trực tiếp từ thẻ nhiệm vụ trong Microsoft Teams.

  Ghi chú: kiểm tra xem phiên bản OneNote học viên sử dụng trước khi tạo nhiệm vụ của bạn. Dùng các phiên bản OneNote đảm bảo rằng trang sổ ghi chép bạn gán sẽ khóa và ngăn không cho học viên sửa chúng sau khi chuyển ngày đến hạn của nhiệm vụ. Học viên trang sẽ khóa khi họ bật trong nhiệm vụ, nhưng mở khóa khi bạn trả về một nhiệm vụ hoặc họ chọn hoàn tác bật trong.


Ảnh chụp màn hình của bộ chọn tệp nhiệm vụ trong nhóm, bao gồm Class Notebook và các phần của nó.

Xem lại các nhiệm vụ với sổ ghi chép lớp học trang

Mở nhiệm vụ và chọn nút xem lại . Sau đó chọn một trang sổ ghi chép lớp học viên của bạn đã dưới sinh viên hoạt động để mở và xem lại nó trong chế độ toàn màn hình. Để thêm phản hồi của một học viên trang OneNote, hãy chọn sửa trong OneNote Online. Thay đổi của bạn sẽ tự động lưu.

Ảnh chụp màn hình của lưới xem lại nhiệm vụ với sổ ghi chép lớp học trang bị theo học viên.

Kết nối sổ tay lớp học với lớp học của bạn trong Microsoft Teams

Trong Microsoft Teams, bạn có thể tương tác với sổ ghi chép lớp học bằng cách truy cập tab trong kênh chung . Nếu bạn muốn tạo và xem lại nhiệm vụ trong khi trong OneNote và sau đó đồng bộ hóa trở lại vào lớp của bạn trong nhóm, làm theo các bước sau.

Kết nối sổ tay lớp học của bạn với các lớp học cho phép bạn di chuyển lui thậm chí trơn tru hơn giữa ứng dụng của bạn. Đây cũng là một lựa chọn tốt nếu bạn đã làm việc từ một sổ ghi chép lớp học mà bạn không tạo trong Microsoft Teams nhưng muốn dùng cho lớp học.

Sổ ghi chép lớp học mở trong OneNote

Chọn mở trong OneNote để khởi động vào OneNote và truy nhập tất cả các sổ tay lớp học tìm hiểu tính năng.

Lưu ý: 

 • Khi sử dụng sổ ghi chép lớp học/nhân viên OneNote tạo thông qua Microsoft Teams, bạn không thể thêm/loại bỏ các học viên hoặc thành viên bằng trình hướng dẫn sổ ghi chép lớp học trực tuyến.

 • Sổ ghi chép thành viên phải là thêm/loại bỏ thông qua Microsoft nhóm.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng sổ ghi chép lớp học trong OneNote

Dùng OneNote trực tuyến

Sử dụng sổ ghi chép lớp học trong ứng dụng khác

Tìm thiết đặt sổ ghi chép lớp học trong Microsoft Teams

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×