Sử dụng OneDrive trên Windows Phone

Sử dụng OneDrive trên Windows Phone

Sau đây là các bước và mẹo cho những tác vụ phổ biến nhất sử dụng ứng dụng OneDrive cho Windows Phone.

Điện thoại của bạn sử dụng phiên bản Windows nào?

OneDrive for Windows 10 (PC, điện thoại, máy tính bảng, HoloLens hoặc Surface Hub) | OneDrive for Windows Phone 8 hoặc Windows Phone 8.1 | OneDrive for Windows Phone 7

OneDrive for Windows 10 (PC, điện thoại, máy tính bảng, HoloLens hoặc Surface Hub)

Lưu tệp vào OneDrive

Sử dụng quy trình tương tự để tải lên và lưu bất cứ loại tệp nào vào trong ứng dụng OneDrive, bao gồm các tệp tài liệu, ảnh, video và nhạc.

Tải lên tệp

 1. Trong ứng dụng OneDrive, ở thư mục bạn muốn thêm ảnh vào, hãy nhấn Thêm Thêm ảnh .

 2. Trong Chọn ứng dụng, chọn nguồn tệp bạn muốn tải lên, chẳng hạn như Thiết bị Này hoặc ứng dụng Ảnh trên điện thoại của bạn.

  Lưu ý: 

  • Trên PC chạy Windows 10, hộp thoại Mở sẽ hiển thị các tệp trên máy tính của bạn. Duyệt đến tệp bạn muốn tải lên, rồi chọn Mở.

  • Nếu điện thoại của bạn được đặt là tự động lưu ảnh vào OneDrive, ứng dụng Ảnh trên điện thoại sẽ hiển thị các ảnh từ OneDrive, cũng như ảnh trong điện thoại chưa được tải lên. Việc tải lên một ảnh đã có trong OneDrive sẽ tạo ra bản sao của ảnh.

 3. Tìm tệp bạn muốn tải lên, chọn tệp, rồi nhấn OK OK .

Mẹo: Bạn cũng có thể tải lên ảnh và video từ điện thoại vào thư mục OneDrive trên máy tính bằng File Explorer hoặc nhập từ ứng dụng Ảnh. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu của điện thoại hoặc sử dụng kết nối wi-fi hay Bluetooth.

(Chỉ điện thoại) Đặt điện thoại của bạn để tự động tải ảnh lên OneDrive

 1. Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào Menu Menu OneDrive > Cài đặt Thiết đặt OneDrive > Tải lên từ camera.

 2. Bên dưới mục Tải lên camera, hãy Bật công tắc.

  Để tự động tải lên cả các video bạn quay bằng điện thoại, hãy Bật công tắc ở mục Bao gồm video.

  Mẹo: Bạn chỉ có thể tự động tải lên video nếu tính năng Tải lên từ camera cũng bật.

 3. Bên dưới mục Tài khoản sao lưu camera, nhấn để mở danh sách, rồi chọn tài khoản OneDrive mà bạn muốn tải ảnh lên.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng kết nối internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, như kết nối dữ liệu di động, hãy Tắt công tắc ở tùy chọn Tải lên sử dụng kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Nếu kết nối của bạn không phải là gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng - phần lớn kết nối mạng wi-fi đều không phải là gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng - bạn có thể bật công tắc này.

Thêm thư mục

Bạn có thể thêm các thư mục vào chế độ xem Tệp hoặc bên trong bất cứ thư mục nào khác ở OneDrive.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, ở chế độ xem Tệp, nhấn vào Thư mục mới Lệnh Thư mục Mới trong ứng dụng OneDrive trên Windows Phone 10 .

 2. Nhập tên thư mục mới, rồi nhấn OK OK .

Di chuyển tệp đến một thư mục OneDrive khác

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Chọn Chọn tệp , rồi nhấn vào hộp kiểm của một hoặc nhiều tệp mà bạn muốn di chuyển, nhấn Xem thêm Xem thêm , rồi nhấn Di chuyển Di chuyển tệp .

 2. Ở mục Chọn một thư mục đích, hãy nhấn vào thư mục bạn muốn di chuyển tệp vào, rồi nhấn Di chuyển OK .

  Mẹo: Để tạo thư mục mới cho các tệp bạn đang di chuyển, Thư mục mới Lệnh Thư mục Mới trong ứng dụng OneDrive trên Windows Phone 10 .

Tìm thấy tệp bạn đang tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm tên tệp hoặc tên thư mục, văn bản bên trong tệp và ngay cả văn bản và thẻ trong ảnh. Nhấn Tìm kiếm Tìm kiếm trong OneDrive , rồi nhập cụm từ bạn muốn trong hộp Tìm kiếm.

Thay đổi cách sắp xếp tệp

Trong ứng dụng OneDrive, hãy mở thư mục bạn muốn sắp xếp, rồi nhấn Sắp xếp theo Sắp xếp . Bạn có thể sắp xếp theo tên, ngày tháng hoặc kích cỡ.

Lưu ý: Tính năng sắp xếp hoạt động ở chế độ xem Tất cả Tệp hoặc trong một thư mục bên trong Tất cả Tệp. Các chế độ xem Ảnh, Tài liệuĐã chia sẻ chỉ sắp xếp theo ngày.

Tải xuống các tệp từ OneDrive vào thiết bị của bạn

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Chọn Chọn tệp , rồi nhấn vào hộp kiểm của các tệp bạn muốn, sau đó nhấn Tải xuống Tải xuống tệp .

  Lưu ý: OneDrive trên Windows Phone hiện không cho phép bạn tải xuống các thư mục hoặc sổ tay OneNote.

 2. Tìm và mở thư mục trên thiết bị mà bạn muốn lưu bản tải xuống, rồi nhấn Lưu Hoàn tất thêm .

  Lưu ý: Trên PC chạy Windows 10, hãy tìm và mở thư mục mà bạn muốn lưu bản tải xuống, rồi chọn Chọn Thư mục.

Chia sẻ tệp hoặc thư mục

Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Chọn Chọn tệp , rồi nhấn vào hộp kiểm cạnh tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn Chia sẻ Chia sẻ tệp .

Nếu bạn muốn chia sẻ với một vài người cụ thể, hãy chọn Mời mọi người hoặc Gửi tệp.

Nếu bạn muốn chia sẻ với nhiều người, chẳng hạn như trong một bài đăng trên mạng xã hội hoặc bài đăng blog, hãy chọn Chia sẻ liên kết.

Mời mọi người chia sẻ

 1. Nhấn vào Chia sẻ Chia sẻ tệp > Mời mọi người.

 2. Dưới mục Mời mọi người, hãy nhập những tên hoặc địa chỉ email bạn muốn. Nhấn Thêm Thêm ảnh để nhập thêm tên.

  Mẹo: Tìm bên dưới Liên hệ gần đây - người bạn muốn chia sẻ có thể xuất hiện ở đó. Chỉ cần nhấn vào tên để gửi cho người đó một thư kèm theo liên kết đến tệp bạn đang chia sẻ.

 3. Nếu bạn muốn người nhận có thể thêm thay đổi hoặc chỉnh sửa, hãy đánh dấu hộp kiểm tại Cho phép chỉnh sửa. Bỏ đánh dấu hộp kiểm đó để chuyển tệp thành dạng chỉ đọc dành cho người nhận.

  Mẹo: Để thêm một ghi chú vào lời mời chia sẻ của bạn, nhấn vào mũi tên ở cuối mục Cho phép chỉnh sửa, rồi nhấn vào Thêm ghi chú nhanh và nhập nội dung bạn muốn nói.

 4. Nhấn vào OK OK . Người nhận sẽ nhận được thư email kèm theo liên kết đến tài liệu.

Chia sẻ liên kết

 1. Nhấn vào Chia sẻ Chia sẻ tệp > Chia sẻ liên kết.

 2. Chọn xem bạn muốn người nhận có thể Xem và chỉnh sửa tệp hay đặt tệp là Chỉ xem để người nhận chỉ có thể đọc.

 3. Trong danh sách Chia sẻ, nhấn vào ứng dụng bạn muốn sử dụng để chia sẻ liên kết. Bạn có thể phải cuộn danh sách lên để xem tất cả các tùy chọn.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng bất kỳ ai có liên kết đều có thể mở, tải xuống, lưu tài liệu và chuyển tiếp liên kết.

Chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm

 1. Nhấn Chia sẻ Chia sẻ tệp > Gửi tệp.

 2. Trong danh sách Chia sẻ, hãy nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn sử dụng để gửi tệp đính kèm.

 3. Sau khi bạn thực hiện lựa chọn này, ứng dụng mà bạn đã chọn sẽ mở ra. Sử dụng ứng dụng để chia sẻ tệp.

Lưu ý: Chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm chỉ hoạt động với tệp riêng lẻ. Để chia sẻ một thư mục, hãy sử dụng Mời mọi người hoặc Chia sẻ liên kết.

Khôi phục tệp từ thùng rác OneDrive

 1. Nhấn vào Menu Menu OneDrive > Thùng rác.

 2. Nhấn vào Chọn Chọn tệp , rồi nhấn vào hộp kiểm của những tệp bạn muốn khôi phục, sau đó nhấn vào Khôi phục Khôi phục .

Thêm tài khoản OneDrive for Business

Truy nhập tài khoản OneDrive for Business trên điện thoại của bạn bằng ứng dụng OneDrive tương tự. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục OneDrive for Business là gì?

 1. Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào Menu Menu OneDrive > Cài đặt Tài khoản.

 2. Nhấn Thêm tài khoản, rồi nhấn Tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 3. Nhập thông tin đăng nhập bạn sử dụng cho tài khoản OneDrive for Business của mình, rồi nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Để đăng nhập vào OneDrive for Business, tổ chức của bạn cần có gói đăng ký SharePoint Online hoặc Office 365 dành cho doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc tổ chức của bạn cần triển khai SharePoint Server riêng. Bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản từ thư mục tại chỗ.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản OneDrive for Business, hãy thử dùng trình duyệt web trên điện thoại để đăng nhập tại https://portal.office.com/onedrive hoặc liên hệ với bộ phận CNTT bên bạn.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Ứng dụng OneDrive của bạn trong Windows 10 giúp bạn đăng nhập vào tài khoản OneDrive cá nhân và tài khoản OneDrive for Business của bạn, rồi chuyển đổi giữa các tài khoản bạn đã thêm.

Nhấn vào Menu Menu OneDrive ở đầu màn hình, rồi nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Để thêm một tài khoản khác, hãy nhấn Cài đặt tài khoản, rồi nhấn Thêm tài khoản.

Xem dung lượng lưu trữ bạn có

Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào Menu Menu OneDrive > Cài đặt Thiết đặt OneDrive > Tài khoản. Trên trang Tài khoản, từng tài khoản được kết nối với ứng dụng OneDrive của bạn sẽ được hiển thị, với tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng trống của từng tài khoản.

Chia sẻ phản hồi trên ứng dụng OneDrive

Bạn có thể xem nội dung trợ giúp về ứng dụng OneDrive bằng cách lắc điện thoại. Trên các thiết bị khác, hãy chọn Cung cấp phản hồi ở hầu hết các trang để được trợ giúp.

OneDrive for Windows Phone 8 hoặc Windows Phone 8.1

Lưu ảnh và video vào OneDrive

Tải lên ảnh và video

 1. Trong OneDrive, ở chế độ xem Tất cả Tệp, hãy nhấn vào Thêm ở cuối màn hình.

 2. Trong mục Chọn một ứng dụng, hãy chọn nguồn ảnh hoặc video bạn muốn tải lên, như ứng dụng Ảnh trên điện thoại của bạn.

 3. Tìm ảnh hoặc video bạn muốn tải lên, chọn ảnh hoặc video, rồi nhấn hoàn tất.

Đặt điện thoại của bạn để tự động tải ảnh lên OneDrive

 1. Đi đến mục Cài đặt của điện thoại, rồi nhấn sao lưu > ảnh + video.

 2. Bên dưới mục Ảnh hoặc Video, hãy chọn Chất lượng tốt hoặc Chất lượng tốt nhất.

  Nếu bạn không muốn tự động tải lên ảnh hoặc video, hãy đảm bảo chọn Không tải lên.

Mẹo: Để tìm hiểu cách di chuyển ảnh và video trên điện thoại của bạn vào thư mục OneDrive trên máy tính, hãy xem Đồng bộ ảnh và video bằng cách sử dụng máy tính của tôi trên website Windows Phone.

Tìm thấy tệp bạn đang tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm văn bản trong tệp và thậm chí cả ảnh. Để tìm kiếm văn bản trong tệp hoặc ảnh, hãy nhập cụm từ bạn muốn vào hộp Tìm kiếm.

Thay đổi cách sắp xếp tệp

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Mở thư mục bạn muốn sắp xếp, nhấn vào xem thêm Xem thêm , rồi nhấn vào sắp xếp theo. Bạn có thể sắp xếp theo tên, ngày hoặc kích cỡ.

Lưu ý: Tính năng sắp xếp hoạt động trong thư mục hoặc ở chế độ xem Tất cả Tệp.

Thêm tài khoản OneDrive for Business

Giờ bạn có thể thêm các tài khoản OneDrive for Business vào ứng dụng OneDrive for Windows Phone 8.1. (Để xem liệu bạn có Windows Phone 8.1 không, hãy mở phần Cài đặt của điện thoại, rồi nhấn vào giới thiệu.) Để tìm hiểu thêm, hãy xem OneDrive for Business là gì?

Để thêm tài khoản OneDrive for Business, hãy mở ứng dụng OneDrive, nhấn vào Menu Menu OneDrive ở trên đầu màn hình, nhấn vào Thêm OneDrive for Business, rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng cho công ty, trường học hoặc tổ chức khác. Để bạn đăng nhập được vào OneDrive for Business, tổ chức của bạn cần có gói đăng ký SharePoint Online hoặc Office 365 dành cho doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc tổ chức của bạn phải triển khai SharePoint Server riêng. Bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản từ thư mục tại chỗ.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản OneDrive for Business của mình, hãy thử đăng nhập tại https://portal.office.com/onedrive hoặc liên hệ với bộ phận CNTT bên bạn.

Chia sẻ tệp (tài khoản OneDrive cá nhân)

Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào hộp kiểm bên cạnh tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn chia sẻ Chia sẻ tệp .

Nếu bạn muốn chia sẻ với một vài người cụ thể, hãy chọn Mời mọi người hoặc Gửi tệp.

Nếu bạn muốn chia sẻ với nhiều người, chẳng hạn như trong một bài đăng trên mạng xã hội hoặc bài đăng blog, hãy chọn Chia sẻ liên kết.

Mời mọi người chia sẻ

 1. Nhấn chia sẻ > mời mọi người.

 2. Trong mục Thêm người để chia sẻ cùng, nhập những tên và địa chỉ email bạn muốn. Nhấn Thêm Thêm người nhận để nhập thêm tên.

  Lưu ý: Tìm bên dưới mục chia sẻ với liên hệ gần đây - người bạn muốn chia sẻ cùng có thể ở đó. Chỉ cần nhấn vào tên để gửi cho người đó một thư kèm theo liên kết đến tệp bạn đang chia sẻ.

 3. Nếu bạn muốn người nhận có thể thêm thay đổi hoặc chỉnh sửa, hãy đánh dấu hộp kiểm tại Cho phép chỉnh sửa. Bỏ đánh dấu hộp kiểm đó để chuyển tệp thành dạng chỉ đọc dành cho người nhận.

  Mẹo: Để thêm một ghi chú vào lời mời chia sẻ của bạn, nhấn vào mũi tên ở cuối mục Cho phép chỉnh sửa, rồi nhấn vào Thêm ghi chú nhanh và nhập nội dung bạn muốn nói.

 4. Nhấn gửi Hoàn tất thêm . Người nhận sẽ nhận được thư email chứa liên kết đến tài liệu.

Chia sẻ liên kết

 1. Nhấn vào chia sẻ > chia sẻ liên kết.

 2. Chọn xem bạn muốn người nhận có thể Chỉnh sửa tệp hay Xem tệp dưới dạng chỉ đọc.

 3. Trong danh sách Chia sẻ, hãy nhấn vào ứng dụng bạn muốn sử dụng để chia sẻ liên kết. Bạn có thể phải kéo danh sách lên để xem tất cả các tùy chọn.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng bất kỳ ai có liên kết đều có thể mở, tải xuống, lưu tài liệu và chuyển tiếp liên kết.

Chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm

 1. Nhấn vào chia sẻ > chia sẻ tệp.

 2. Trong danh sách Chia sẻ, hãy nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn sử dụng để gửi tệp đính kèm.

 3. Sau khi bạn thực hiện lựa chọn này, ứng dụng mà bạn đã chọn sẽ mở ra. Sử dụng ứng dụng để chia sẻ tệp.

Mẹo: Tính năng chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm chỉ hoạt động với các tệp riêng lẻ. Nếu bạn muốn chia sẻ thư mục, hãy dùng Mời mọi người hoặc Chia sẻ liên kết.

Chia sẻ tệp và thư mục (tài khoản OneDrive for Business)

 1. Trong ứng dụng OneDrive for Business, hãy mở tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn chia sẻ Chia sẻ tệp . Để chia sẻ nhiều tệp hoặc thư mục, nhấn chọn Chọn tệp , nhấn vào các mục, rồi nhấn chia sẻ.

 2. Bên dưới mục Mời mọi người, hãy nhấn vào hộp có nội dung "Nhập tên hoặc email" và nhập người bạn muốn chia sẻ cùng. Nhấn Thêm Thêm người nhận để nhập thêm tên.

  Lưu ý: Tìm bên dưới mục chia sẻ với liên hệ gần đây - người bạn muốn chia sẻ cùng có thể ở đó. Chỉ cần nhấn vào tên để gửi cho người đó một thư kèm theo liên kết đến tệp bạn đang chia sẻ.

 3. Nếu bạn muốn người nhận có thể thêm thay đổi hoặc chỉnh sửa, hãy đánh dấu hộp kiểm tại Cho phép chỉnh sửa. Bỏ đánh dấu hộp kiểm đó để chuyển tệp thành dạng chỉ đọc dành cho người nhận.

  Mẹo: Để thêm một ghi chú vào lời mời chia sẻ của bạn, nhấn vào mũi tên ở cuối mục Cho phép chỉnh sửa, rồi nhấn vào Thêm ghi chú nhanh và nhập nội dung bạn muốn nói.

 4. Nhấn gửi Hoàn tất thêm . Người nhận sẽ nhận được thư email chứa liên kết đến tài liệu.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Nếu bạn có Windows Phone 8.1, bạn có thể chuyển đổi giữa tài khoản OneDrive cá nhân và tài khoản OneDrive for Business hoặc giữa nhiều tài khoản OneDrive for Business. Để chuyển đổi, hãy mở ứng dụng, nhấn vào Menu Menu OneDrive trên đầu màn hình, rồi nhấn vào tài khoản mà bạn muốn sử dụng. Lưu ý rằng bạn không thể sử dụng nhiều tài khoản cá nhân với ứng dụng OneDrive.

Xem dung lượng lưu trữ bạn có (chỉ tài khoản OneDrive cá nhân)

Trong ứng dụng OneDrive, nhấn vào Menu Menu OneDrive trên đầu màn hình, nhấn Cài đặt, rồi nhấn vào tài khoản cá nhân để xem tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng trống của bạn.

Khắc phục sự cố với ứng dụng

Đảm bảo bạn đã cài đặt mọi bản cập nhật sẵn có cho ứng dụng. Các bản cập nhật đó sẽ được tải xuống và cài đặt tự động khi bạn dùng Wi-Fi. Để xem các bản cập nhật sẵn có mà bạn chưa tải xuống:

 1. Trong Windows Phone 8.1, hãy mở Store, nhấn vào xem thêm Xem thêm , rồi nhấn vào bản tải xuống.

 2. Nếu ứng dụng OneDrive xuất hiện, hãy gõ nhẹ vào đó để biết thêm thông tin, hoặc gõ nhẹ vào Cập nhật để tải xuống ứng dụng ngay lập tức qua mạng di động của bạn.

Nếu bạn không thấy tệp mà mình đang tìm kiếm trong ứng dụng, hãy xem Tìm tệp bị mất hoặc thất lạc trong OneDrive.

Chia sẻ phản hồi trên ứng dụng OneDrive

Bạn có thể xếp hạng ứng dụng OneDrive hoặc nhận trợ giúp bằng cách lắc thiết bị.

OneDrive for Windows Phone 7

Thêm ảnh hoặc video

 1. Trên điện thoại của bạn, tìm ảnh hoặc video mà bạn muốn tải lên. Để chia sẻ ảnh từ album trực tuyến, trước tiên bạn cần lưu ảnh đó vào điện thoại của mình. Để thực hiện việc đó, hãy nhấn vào ảnh, nhấn xem thêm Xem thêm , nhấn lưu vào điện thoại, rồi mở lại ảnh từ album Ảnh Đã lưu.

 2. Nhấn và giữ ảnh hoặc video, gõ nhẹ vào chia sẻ… rồi gõ nhẹ SkyDrive (hiện giờ gọi là OneDrive).

 3. Thêm chú thích nếu bạn muốn rồi gõ nhẹ vào tải lên.

  Ảnh của bạn sẽ được tải lên ở độ phân giải đầy đủ. Để xem các ảnh đã tải lên này, trong ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, nhấn vào Tài liệu rồi nhấn vào mục tải lên từ thiết bị di động.

Chia sẻ tệp hoặc thư mục

 1. Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn và giữ tệp hoặc thư mục mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Chọn liệu bạn muốn gửi nối kết trong email hay sao chép nối kết vào bảng tạm. Sau đó, chọn liệu bạn muốn cho phép mọi người chỉ xem hay cũng có thể sửa tệp.

 3. Nếu bạn chọn gửi nối kết qua email, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để chia sẻ tệp. Nếu bạn chọn sao chép nối kết sang bảng tạm, thì bây giờ bạn có thể dán nối kết đó vào email, tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thời hoặc mạng xã hội để chia sẻ nối kết đó với người khác.

Tự động lưu ảnh mà bạn chụp vào OneDrive

 1. Trong danh sách Ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Thiết đặt.

 2. Vuốt sang trái tới ứng dụng rồi gõ nhẹ vào ảnh + camera.

 3. Bật Tự động tải lên SkyDrive (giờ đây gọi là OneDrive).

  Lưu ý: 

  • Bạn sẽ không thể tự động tải ảnh lên OneDrive nếu điện thoại của bạn chỉ có 256 MB RAM. Hãy liên hệ với nhà sản xuất điện thoại của bạn để biết thêm thông tin.

  • Ảnh được tải lên ở độ phân giải thấp. Để sao lưu ảnh của bạn ở độ phân giải đầy đủ, hãy sử dụng phần mềm Zune trên PC. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Đồng bộ hóa nhạc, ảnh và video. Nếu bạn muốn tải lên ảnh ở độ phân giải đầy đủ, hãy làm theo các bước được mô tả trong "Thêm ảnh hoặc video".

Thay đổi tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng cho OneDrive

Trong ứng dụng OneDrive, hãy mở menu thiết đặt, gõ nhẹ vào đăng xuất, rồi đăng nhập lại bằng tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Xem dung lượng lưu trữ bạn có

Trong ứng dụng OneDrive, hãy đi đến thiết đặt để xem tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng sẵn dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Khắc phục các sự cố trong ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động

Xem các bài viết trợ giúp liên quan về OneDrive for Android hoặc OneDrive for iOS.

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ One Drive for Business từ PC hoặc máy Mac, hãy mở trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều khiến tôi không thích.

Người quản trị One Drive for Business còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Mẹo
Việc cung cấp vị trí của bạn cho chúng tôi có thể giúp chúng tôi giải quyết sự cố nhanh hơn.

Mọi thứ đã được khắc phục? Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi và OneDrive bắt đầu hoạt động trở lại, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách trả lời email chúng tôi đã gửi tới bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×