Sử dụng OneDrive trên Windows 10 (PC, điện thoại, máy tính bảng, HoloLens hoặc Surface Hub)

Sử dụng OneDrive trên Windows 10 (PC, điện thoại, máy tính bảng, HoloLens hoặc Surface Hub)

Đây là các tác vụ và hàm phổ biến nhất trong ứng dụng OneDrive trên tất cả các thiết bị chạy Windows 10, bao gồm PC, điện thoại, máy tính bảng, HoloLens, Xbox One và Surface Hub.

Bạn sẽ thực hiện nhiều tác vụ nhanh hơn khi sử dụng phím tắt. Để xem tất cả các lối tắt dành cho OneDrive, hãy đi tới mục Phím tắt trong ứng dụng OneDrive cho Windows 10.

Bài viết này dành cho ứng dụng OneDrive trên Windows 10.

Để được trợ giúp với các phiên bản Windows khác, hãy xem mục Windows Phone 8.1 hay Windows Phone 7 hoặc Xem thêm Trợ giúp OneDrive.

Lưu ý: Ứng dụng ở dạng chỉ đọc từ Xbox. Bạn có thể xem nhưng không thể thêm ảnh và video từ Xbox.

Lưu tệp vào OneDrive

Sử dụng quy trình tương tự để tải lên và lưu bất cứ loại tệp nào vào trong ứng dụng OneDrive, bao gồm các tệp tài liệu, ảnh, video và nhạc.

Tải lên tệp

 1. Trong ứng dụng OneDrive, ở thư mục bạn muốn thêm tệp vào, hãy nhấn vào Thêm Thêm ảnh .

 2. Trong Chọn ứng dụng, chọn nguồn tệp bạn muốn tải lên, chẳng hạn như Thiết bị Này hoặc ứng dụng Ảnh trên điện thoại của bạn.

  Lưu ý: 

  • Trên PC chạy Windows 10, hộp thoại Mở sẽ hiển thị các tệp trên máy tính của bạn. Duyệt đến tệp bạn muốn tải lên, rồi chọn Mở.

  • Nếu điện thoại của bạn được đặt là tự động lưu ảnh vào OneDrive, ứng dụng Ảnh trên điện thoại sẽ hiển thị các ảnh từ OneDrive, cũng như ảnh trong điện thoại chưa được tải lên. Việc tải lên một ảnh đã có trong OneDrive sẽ tạo ra bản sao của ảnh.

 3. Tìm tệp bạn muốn tải lên, chọn tệp, rồi nhấn OK OK .

Mẹo: Bạn cũng có thể tải lên ảnh và video từ điện thoại vào thư mục OneDrive trên máy tính bằng File Explorer hoặc nhập từ ứng dụng Ảnh. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu của điện thoại hoặc sử dụng kết nối wi-fi hay Bluetooth.

(Chỉ điện thoại) Đặt điện thoại của bạn để tự động tải ảnh lên OneDrive

 1. Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào Menu Menu OneDrive > Cài đặt Thiết đặt OneDrive > Tải lên từ camera.

 2. Bên dưới mục Tải lên camera, hãy Bật công tắc.

  Để tự động tải lên cả các video bạn quay bằng điện thoại, hãy Bật công tắc ở mục Bao gồm video.

  Mẹo: Bạn chỉ có thể tự động tải lên video nếu tính năng Tải lên từ camera cũng bật.

 3. Bên dưới mục Tài khoản sao lưu camera, nhấn để mở danh sách, rồi chọn tài khoản OneDrive mà bạn muốn tải ảnh lên.

Mẹo: Nếu bạn muốn tính năng tải lên từ Camera tải lên ảnh và video sử dụng kết nối internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, như kết nối dữ liệu mạng di động trả phí, hãy Bật khóa chuyển ở tùy chọn Tải lên sử dụng kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Để tránh tải lên sử dụng kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, hãy Tắt khóa chuyển. Hầu hết các kết nối mạng wi-fi đều không sử dụng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng nên thông thường, bạn có thể tắt khóa chuyển này.

Thêm thư mục

Bạn có thể thêm các thư mục vào chế độ xem Tệp hoặc bên trong bất cứ thư mục nào khác ở OneDrive.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, ở chế độ xem Tệp, nhấn vào Thư mục mới Lệnh Thư mục Mới trong ứng dụng OneDrive trên Windows Phone 10 .

 2. Nhập tên thư mục mới, rồi nhấn OK OK .

Di chuyển tệp đến một thư mục OneDrive khác

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Chọn Chọn tệp , rồi nhấn vào hộp kiểm của một hoặc nhiều tệp mà bạn muốn di chuyển, nhấn Xem thêm Xem thêm , rồi nhấn Di chuyển Di chuyển tệp .

 2. Ở mục Chọn một thư mục đích, hãy nhấn vào thư mục bạn muốn di chuyển tệp vào, rồi nhấn Di chuyển OK .

  Mẹo: Để tạo thư mục mới cho các tệp bạn đang di chuyển, Thư mục mới Lệnh Thư mục Mới trong ứng dụng OneDrive trên Windows Phone 10 .

Tìm thấy tệp bạn đang tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm tên tệp hoặc tên thư mục, văn bản bên trong tệp và ngay cả văn bản và thẻ trong ảnh. Nhấn Tìm kiếm Tìm kiếm trong OneDrive , rồi nhập cụm từ bạn muốn trong hộp Tìm kiếm.

Mẹo: Sử dụng các dạng xem trong ứng dụng OneDrive để tìm kiếm tệp dễ dàng hơn. Nhấn vào Menu Menu OneDrive , rồi nhấn vào một dạng xem, như Hình ảnh, Tài liệu gần đây, Site hoặc Ngoại tuyến để tìm tệp bạn đang tìm kiếm.

Tìm kiếm tệp trên một site SharePoint

Bạn có thể sử dụng dạng xem Site trong ứng dụng OneDrive để tìm kiếm tệp bạn đã lưu vào một site SharePoint. Nhấn vào Menu Menu OneDrive > Site để xem danh sách các site SharePoint Online và các nhóm Office 365 bạn thường xuyên truy nhập hoặc theo dõi. Nhấn vào một site để xem thư viện tài liệu lưu trữ các tệp. Bạn có thể xem phần còn lại của site bằng cách nhấn vào liên kết Xem site trong SharePoint để mở ứng dụng SharePoint. Nếu không cài đặt ứng dụng SharePoint, bạn sẽ được nhắc để cài đặt ứng dụng này. Xem mục Ứng dụng SharePoint dành cho thiết bị di động cho Windows để biết thêm thông tin.

Thay đổi cách sắp xếp tệp

Trong ứng dụng OneDrive, hãy mở thư mục bạn muốn sắp xếp, rồi nhấn Sắp xếp theo Sắp xếp . Bạn có thể sắp xếp theo tên, ngày tháng hoặc kích cỡ.

Lưu ý: Tính năng sắp xếp hoạt động ở dạng xem Tất cả tệp hoặc ở một thư mục trong dạng xem Tất cả tệp. Các dạng xem Ảnh, Tài liệuĐã chia sẻ chỉ sắp xếp theo ngày.

Tải xuống các tệp từ OneDrive vào thiết bị của bạn

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Chọn Chọn tệp , rồi nhấn vào hộp kiểm của các tệp bạn muốn, sau đó nhấn Tải xuống Tải xuống tệp .

  Lưu ý: OneDrive trên Windows Phone hiện không cho phép bạn tải xuống các thư mục hoặc sổ tay OneNote.

 2. Tìm và mở thư mục trên thiết bị mà bạn muốn lưu bản tải xuống, rồi nhấn Lưu Hoàn tất thêm .

  Lưu ý: Trên PC chạy Windows 10, hãy tìm và mở thư mục mà bạn muốn lưu bản tải xuống, rồi chọn Chọn Thư mục.

Đặt tệp sẵn dùng ngoại tuyến

Bạn có thể đặt tệp sẵn dùng khi bạn không kết nối Internet. Cách thực hiện như sau:

 1. Trong ứng dụng OneDrive, ở dạng xem Tất cả các tệp, hãy nhấn vào Chọn Chọn tệp , nhấn vào hộp kiểm của các tệp bạn muốn giữ ngoại tuyến (hoặc nhấn và giữ trên một tệp), rồi nhấn vào Giữ ngoại tuyến Ảnh chụp màn hình biểu tượng Duy trì Ngoại tuyến trong ứng dụng OneDrive cho Windows 10 .

 2. Trong ứng dụng OneDrive, ở dạng xem Hình ảnh, hãy nhấn vào Chọn Chọn tệp , nhấn vào hộp kiểm của các tệp bạn muốn giữ ngoại tuyến (hoặc nhấn và giữ trên một tệp), rồi nhấn vào Xem thêm Xem thêm , rồi nhấn vào Giữ ngoại tuyến Ảnh chụp màn hình biểu tượng Duy trì Ngoại tuyến trong ứng dụng OneDrive cho Windows 10 .

 3. Đi tới dạng xem Ngoại tuyến để biết danh sách nhanh tất cả các tệp bạn đã đặt sẵn dùng ngoại tuyến.

Lưu ý: Ứng dụng OneDrive hiện không cho phép bạn đặt thư mục hoặc sổ tay OneNote sẵn dùng ngoại tuyến.

Đặt một tệp chỉ sẵn dùng trực tuyến

Để tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên thiết bị của mình, bạn có thể đặt tệp sẵn dùng chỉ khi bạn đã kết nối Internet. Cách thực hiện như sau: Trong ứng dụng OneDrive, nhấn vào Menu Menu OneDrive > Ngoại tuyến Ảnh chụp màn hình biểu tượng Duy trì Ngoại tuyến trong ứng dụng OneDrive cho Windows 10 , nhấn Chọn Chọn tệp , nhấn vào hộp kiểm bạn muốn đặt chỉ sẵn dùng trực tuyến (hoặc nhấn và giữ trên một tệp), rồi nhấn Chỉ trực tuyến Ảnh chụp màn hình biểu tượng Chỉ Trực tuyến trong ứng dụng OneDrive cho Windows 10 .

Chia sẻ tệp hoặc thư mục

Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Chọn Chọn tệp , rồi nhấn vào hộp kiểm cạnh tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn Chia sẻ Chia sẻ tệp .

Nếu bạn muốn chia sẻ với một vài người cụ thể, hãy chọn Mời mọi người hoặc Gửi tệp.

Nếu bạn muốn chia sẻ với nhiều người, chẳng hạn như trong một bài đăng blog hoặc phương tiện xã hội, hãy chọn Chia sẻ liên kết.

Mời mọi người chia sẻ

 1. Nhấn vào Chia sẻ Chia sẻ tệp > Mời mọi người.

 2. Dưới mục Mời mọi người, hãy nhập những tên hoặc địa chỉ email bạn muốn. Nhấn Thêm Thêm ảnh để nhập thêm tên.

  Mẹo: Tìm bên dưới Liên hệ gần đây - người bạn muốn chia sẻ có thể xuất hiện ở đó. Chỉ cần nhấn vào tên để gửi cho người đó một thư kèm theo liên kết đến tệp bạn đang chia sẻ.

 3. Nếu bạn muốn người nhận có thể thêm thay đổi hoặc chỉnh sửa, hãy đánh dấu hộp kiểm tại Cho phép chỉnh sửa. Bỏ đánh dấu hộp kiểm đó để chuyển tệp thành dạng chỉ đọc dành cho người nhận.

  Mẹo: Để thêm một ghi chú vào lời mời chia sẻ của bạn, nhấn vào mũi tên ở cuối mục Cho phép chỉnh sửa, rồi nhấn vào Thêm ghi chú nhanh và nhập nội dung bạn muốn nói.

 4. Nhấn vào OK OK . Người nhận sẽ nhận được thư email kèm theo liên kết đến tài liệu.

Chia sẻ liên kết

 1. Nhấn vào Chia sẻ Chia sẻ tệp > Chia sẻ liên kết.

 2. Chọn xem bạn muốn người nhận có thể Xem và chỉnh sửa tệp hay đặt tệp là Chỉ xem để người nhận chỉ có thể đọc.

 3. Trong danh sách Chia sẻ, nhấn vào ứng dụng bạn muốn sử dụng để chia sẻ liên kết. Bạn có thể phải cuộn danh sách lên để xem tất cả các tùy chọn.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng bất kỳ ai có liên kết đều có thể mở, tải xuống, lưu tài liệu và chuyển tiếp liên kết.

Chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm

 1. Nhấn Chia sẻ Chia sẻ tệp > Gửi tệp.

 2. Trong danh sách Chia sẻ, hãy nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn sử dụng để gửi tệp đính kèm.

 3. Sau khi bạn thực hiện lựa chọn này, ứng dụng mà bạn đã chọn sẽ mở ra. Sử dụng ứng dụng để chia sẻ tệp.

Lưu ý: Chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm chỉ hoạt động với tệp riêng lẻ. Để chia sẻ một thư mục, hãy sử dụng Mời mọi người hoặc Chia sẻ liên kết.

Khôi phục tệp từ thùng rác OneDrive

 1. Nhấn vào Menu Menu OneDrive > Thùng rác.

 2. Nhấn vào Chọn Chọn tệp , rồi nhấn vào hộp kiểm của những tệp bạn muốn khôi phục, sau đó nhấn vào Khôi phục Khôi phục .

Thêm tài khoản OneDrive for Business

Truy nhập tài khoản OneDrive for Business trên điện thoại của bạn bằng ứng dụng OneDrive tương tự. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục OneDrive for Business là gì?

 1. Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào Menu Menu OneDrive > Cài đặt Tài khoản.

 2. Nhấn Thêm tài khoản, rồi nhấn Tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 3. Nhập thông tin đăng nhập bạn sử dụng cho tài khoản OneDrive for Business của mình, rồi nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Để đăng nhập vào OneDrive for Business, tổ chức của bạn cần có gói đăng ký SharePoint Online hoặc Office 365 dành cho doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc tổ chức của bạn cần triển khai SharePoint Server riêng. Bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản từ thư mục tại chỗ.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản OneDrive for Business, hãy thử dùng trình duyệt web trên điện thoại để đăng nhập tại https://portal.office.com/onedrive hoặc liên hệ với bộ phận CNTT bên bạn.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Ứng dụng OneDrive của bạn trong Windows 10 cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản OneDrive cá nhân và một hoặc nhiều tài khoản OneDrive for Business.

Nhấn vào Menu Menu OneDrive ở đầu màn hình, rồi nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Bạn có thể có nhiều tài khoản OneDrive for Business với ứng dụng OneDrive nhưng chỉ có một tài khoản cá nhân.

Để chuyển sang tài khoản cá nhân OneDrive khác

 1. Hãy nhấn vào Menu Menu OneDrive > Cài đặt tài khoản.

 2. Bên dưới Tài khoản, nhấn vào tài khoản cá nhân bạn đang sử dụng, rồi nhấn Đăng xuất.

 3. Đăng nhập vào tài khoản cá nhân khác mà bạn muốn sử dụng.

Xem dung lượng lưu trữ bạn có

Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào Menu Menu OneDrive > Cài đặt Thiết đặt OneDrive > Tài khoản. Trên trang Tài khoản, từng tài khoản được kết nối với ứng dụng OneDrive của bạn sẽ được hiển thị, với tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng trống của từng tài khoản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ One Drive for Business từ PC hoặc máy Mac, hãy mở trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều khiến tôi không thích.

Người quản trị One Drive for Business còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×