Sử dụng Office Online trong site SharePoint của tổ chức bạn

Office Online làm việc với các thư viện tài liệu trên site SharePoint để mở tài liệu trong trình duyệt web thay vì chương trình Office trên máy tính. Với khả năng xem và sửa dựa trên trình duyệt, chương trình này cho phép dễ dàng chia sẻ các tài liệu trong một tổ chức, nơi mọi người có thể sử dụng các phiên bản Office khác nhau và một số người có thể thậm chí không có Office.

Office Online làm việc với SharePoint nhưng chúng không cần phải khả dụng trên tất cả các site SharePoint. Điều này tùy thuộc vào phiên bản SharePoint nào mà tổ chức bạn đang dùng và liệu người cấu hình máy chủ có bật Office Onlinehay không.

Giả sử rằng bạn đang dùng SharePoint Foundation 2013 và người quản trị của bạn đã bật Office Online, chúng ta có thể bắt đầu sử dụng các chương trình này. (Nếu tổ chức của bạn dùng SharePoint 2010, bắt đầu sử dụng Office Online trong SharePoint 2010.)

Đi tới một thư viện, chẳng hạn như OneDrive, rồi bấm vào một tài liệu Word, Excel, PowerPoint hoặc OneNote. Tài liệu sẽ được mở trong trình duyệt và như thế có nghĩa là bạn đang sử dụng Office Online.

Nếu tài liệu đó không được mở trong trình duyệt, có thể người quản trị máy chủ đã tắt tùy chọn mở tài liệu trong Office Online. Bạn có thể sử dụng Office Online, nhưng phải thực hiện thêm vài thao tác nữa.

  1. Mở menu bên cạnh tên tài liệu.

  2. Trong chế độ xem trước, bấm Mở Menu.
    Mở Menu

  3. Bấm Xem trong Trình duyệt hoặc Sửa trong Trình duyệt.

Office Online có các tính năng cơ bàn để sửa các tài liệu Office nhưng chúng không giống các chương trình Office chạy trên máy tính. Nếu trong trường hợp bạn cần sử dụng các tính năng của ứng dụng Office trênmáy tính, hãy sử dụng lệnh Office OnlineMở để mở tài liệu trong ứng dụng trên máy tính (Mở bằng Word, Mở bằng Excel, Mở bằng PowerPoint, hoặc Mở bằng OneNote).

Để biết cách sử dụng từng ứng dụng, hãy xem:

Các tác vụ cơ bản trong Word Online
Các tác vụ cơ bản trong Excel Online
Các tác vụ cơ bản trong PowerPoint Online
Các tác vụ cơ bản trong OneNote Online

Nếu bạn không cài Office trên máy tính

Nếu các ứng dụng Office trên máy tính chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, công việc của bạn bị hạn chế ở các tính năng trong Office Online. Tuy nhiên, các chương trình Office Online có thể cho phép bạn đọc và sửa các tài liệu Office. Bạn cũng có thể tạo tài liệu Office ngay trong trình duyệt này.

  1. Trên OneDrive hoặc site nhóm, hãy đi tới thư viện nơi bạn muốn lưu giữ tài liệu của bạn.

  2. Bấm Tài liệu Mới, rồi bấm loại tài liệu mà bạn muốn.
    Tài liệu Mới

  3. Nhập tên tài liệu. Tài liệu mới sẽ được mở ra, cho phép bạn làm việc ngay trong trình duyệt web.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×