Sử dụng Office 365 Video cho iPhone

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Office 365 Video sẽ được thay thế bằng Microsoft Stream. Để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp video dịch vụ mới thêm thông minh để cộng tác video và tìm hiểu về các gói đăng ký hiệu ứng chuyển tiếp cho khách hàng Office 365 Video hiện tại, hãy xem di chuyển đến dòng từ Office 365 Video.

Office 365 Video là một cổng thông tin trong Office 365 mà cung cấp dịch vụ truyền video cho tổ chức của bạn. Đây là một chỗ tuyệt vời để tải lên, chia sẻ và xem video trong nội bộ - ví dụ, video liên lạc điều hành hoặc các bản ghi cuộc họp, bản trình bày hoặc phiên đào tạo. Để biết thêm thông tin, hãy xem Gặp Office 365 Video.

Video Office 365 cho iPhone cung cấp truy nhập di động vào các kênh và video trong cổng thông tin Office 365 Video của bạn. Chẳng hạn như bạn có thể sử dụng ứng dụng iPhone để tải lên và xem video. Ứng dụng có sẵn cho iOS 7 trở lên và bạn có thể tải xuống miễn phí từ Cửa hàng Ứng dụng. Ứng dụng iPhone cũng hoạt động trên iPad, nhưng nó không được thiết kế để xem trên thiết bị đó.

Những điều bạn có thể và không thể làm với Office 365 Video cho iPhone

Video Office 365 cho iPhone cung cấp một tập hợp con của toàn bộ chức năng sẵn dùng khi ai đó có quyền thích hợp sẽ truy nhập cổng thông tin Office 365 Video trong một trình duyệt web trong Office 365. Để biết thông tin về chức năng sẵn dùng trong cổng thông tin Office 365 Video trong một trình duyệt web trong Office 365, hãy xem các bài viết sau đây:

Những gì bạn có thể làm với Office 365 Video cho iPhone

Bài viết này mô tả những điều mà bạn có thể thực hiện với Video Office 365 cho iPhone:

Những gì bạn không thể thực hiện với Office 365 Video cho iPhone

Bạn không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây trong Office 365 Video bằng cách sử dụng Video Office 365 cho iPhone:

 • Tạo kênh

 • Xóa một kênh

 • Thay đổi quyền kênh (quyền sửa kênh và quyền xem kênh)

 • Thay đổi quyền quản trị (để xác định những người quản trị video hoặc người quản trị kênh)

 • Làm nổi bật video cho một kênh

 • Làm nổi bật kênh hay video cho Trang chủ của cổng thông tin Office 365 Video

Những thao tác này chỉ có thể được thực hiện bởi người có quyền phù hợp trong cổng thông tin Office 365 Video trong một trình duyệt web trong Office 365.

Đăng nhập và đăng xuất Office 365 Video cho iPhone

Bạn có thể đăng nhập vào Office 365 Video cho iPhone chỉ khi cả hai điều sau là đúng:

 • Tổ chức của bạn đã thiết lập một cổng thông tin Office 365 Video trong Office 365.

 • Tổ chức của bạn đã gán cho bạn một giấy phép người dùng cho một trong những gói thuê bao Office 365 mà Office 365 Video sẵn dùng:

  • Office 365 Enterprise E1

  • Office 365 Enterprise E2

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E4

  • Office 365 Enterprise A2

  • Office 365 Enterprise A3

 • Office 365 Enterprise A4

Nếu bạn không biết liệu mình có một giấy phép người dùng cho một trong những gói thuê bao Office 365 được liệt kê ở trên, hãy liên hệ với bộ phận CNTT.

Đăng nhập vào Video Office 365 cho iPhone

 1. Nếu ứng dụng O365 Video chưa được tải xuống iPhone, hãy tải nó từ Cửa hàng Ứng dụng.

 2. Trên iPhone, gõ nhẹ vào ứng dụng O365 Video.

 3. Trong trường tên người dùng, hãy nhập tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn theo định dạng someone@example.com .

 4. Trong trường mật khẩu, hãy nhập mật khẩu của bạn.

Để đăng xuất khỏi Video Office 365 cho iPhone

 1. Trên Trang chủ của ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn trong Office 365 Video cho iPhone .

 2. Ở phía trên bên phải, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây .

 3. Gần dưới cùng trang Thiết đặt, gõ nhẹ đăng xuất.

Xem Trang chủ

Trang chủ chứa những phần sau:

 • Phần Ô nổi bật   . Phần này có chứa hình thu nhỏ và tiêu đề của video mà người quản trị video đã chọn để đưa lên. Người quản trị video có thể đặt nổi bật tối đa năm video và ba kênh trong phần Ô nổi bật. Để xem tất cả video trong phần Ô nổi bật, hãy chạm phần đó và trượt nhanh sang phải.

 • Phần Phổ biến   . Phần này có chứa hình thu nhỏ và tiêu đề của video mà được xem thường xuyên nhất trong hai tuần qua. Ở phía trên bên phải trong phần Phổ biến, bạn có thể gõ nhẹ Xem Tất cả để xem danh sách của tất cả các video trong cổng thông tin Office 365 Video vốn được sắp xếp theo thứ tự theo mức độ phổ biến, với video phổ biến nhất nằm trên cùng danh sách.

 • Biểu tượng Tùy chọn    Biểu tượng Tùy chọn trong Office 365 Video cho iPhone . Gõ nhẹ vào biểu tượng này để xem danh sách các kênh trong cổng thông tin Office 365 Video cổng thông tin của tổ chức.

Tìm kiếm một video

Bạn có thể tìm kiếm và tìm thấy bất kỳ video nào nằm trong một kênh mà bạn có quyền xem.

Để tìm kiếm video

 1. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau trên Trang chủ:

  • Chạm vào bất kỳ đâu ở gần trên cùng của trang và trượt nhanh sang phải.

  • Gõ nhẹ vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn trong Office 365 Video cho iPhone .

 2. Ở phía trên cùng của trang hiện ra, gõ nhẹ vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm .

 3. Nhập truy vấn tìm kiếm trong hộp văn bản tìm kiếm tất cả video.

 4. Bên dưới vùng phím số, hãy gõ nhẹ vào Tìm kiếm.

Đi đến một kênh cụ thể

Bạn có thể xem danh sách các kênh và đi tới một kênh để xem video trong đó hoặc để tải một video lên kênh này. Để có thể xem một kênh và video trong đó, bạn phải có quyền xem đối với kênh này. Theo mặc định, tất cả mọi người trong tổ chức của bạn đều có quyền xem đối với một kênh khi kênh đó được tạo.

Không thể thay đổi quyền xem kênh từ Video Office 365 cho iPhone; các quyền đó có thể được thay đổi chỉ khi ai đó có các quyền thích hợp đi đến cổng thông tin Office 365 Video trong một trình duyệt web trong Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thay đổi các quyền của kênh trong Tạo và quản lý một kênh trong Office 365 Video.

Để đi đến một kênh cụ thể

 1. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau trên Trang chủ:

  • Chạm vào bất kỳ đâu ở gần trên cùng của trang và trượt nhanh sang phải.

  • Gõ nhẹ vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn trong Office 365 Video cho iPhone .

 2. Cuộn qua danh sách các kênh để tìm thấy kênh mà bạn đang tìm.

  Khi bạn đang xem danh sách các kênh, bạn có thể cuộn lên đầu danh sách để đến nối kết để đi đến Trang chủ hoặc đến trang Video Phổ biến.

 3. Gõ nhẹ vào kênh mà bạn muốn xem.

  Để trở về danh sách kênh khi bạn đang xem một kênh cụ thể, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn trong Office 365 Video cho iPhone .

Tải video từ iPhone lên Office 365 Video

Để tải lên video, bạn tải nó lên một kênh cụ thể. Bạn có thể đặt Video Office 365 cho iPhone chỉ tải lên các video bằng wi-fi. Để biết thêm thông tin về các định dạng video tương thích với Office 365 Video, hãy xem Định dạng video hoạt động trong Office 365 Video.

Bạn phải có quyền sửa đối với một kênh để có thể tải video lên kênh đó. Không thể thay đổi các quyền của kênh (quyền sửa và quyền xem) bằng cách dùng Video Office 365 cho iPhone; chúng có thể được thay đổi chỉ khi ai đó có các quyền thích hợp đi đến cổng thông tin Office 365 Video trong một trình duyệt web trong Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thay đổi các quyền của kênh trong Tạo và quản lý một kênh trong Office 365 Video.

Kích cỡ tệp tối đa mà bạn có thể tải lên là 2GB. (Cùng giới hạn tối đa cũng được áp dụng để tải các tệp lên SharePoint Online.) Khi bạn tải lên một video, tệp ban đầu được lưu trữ trong SharePoint Online và nó sẽ được tính vào hạn ngạch lưu trữ của tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Quản lý các giới hạn lưu trữ của bộ sưu tập site.

Để đặt Video Office 365 cho iPhone để tải video chỉ dùng wi-fi

 1. Trên Trang chủ, gõ nhẹ vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn trong Office 365 Video cho iPhone .

 2. Ở phía trên bên phải, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây .

 3. Gần cuối trang Thiết đặt, bên cạnh Chỉ tải lên video qua Wi-Fi, chạm vào nút chuyển trạng thái bật/tắt và trượt nút sang phải. Khi nút ở bên phải trong nút chuyển, thì nút chuyển đó đang ở vị trí Bật (với nền màu xanh lục), do đó Video Office 365 cho iPhone sẽ chỉ sử dụng wi-fi để tải lên video.

 4. Để rời khỏi trang Thiết đặt, gõ nhẹ vào Xong ở phía trên bên phải của trang.

Để tải video hiện có từ iPhone lên Office 365 Video

 1. Đi tới kênh mà bạn muốn tải lên một video. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đi đến một kênh cụ thể ở trước đó trong bài viết này.

 2. Ở góc trên bên phải của trang, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Tải lên Video (dấu cộng) Biểu tượng Thêm video trong Office 365 Video cho iPhone .

 3. Ở dưới cùng của trang, hãy gõ nhẹ Chọn hiện có. Ứng dụng Ảnh của iPhone hiện ra.

 4. Trong ứng dụng Ảnh, hãy gõ nhẹ Video, rồi sau đó gõ nhẹ vào video mà bạn muốn tải lên.

 5. Gõ nhẹ Chọn.

 6. Trong trường Gõ nhẹ để thêm tiêu đề, nhập tiêu đề cho video.

 7. (Tùy chọn) Trong trường Gõ nhẹ để thêm mô tả, hãy xác định phần mô tả dành cho video.

Lưu ý: Tương tự cho trường hợp cho mọi thao tác tải tệp lên, có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian cần để tải video lên, chẳng hạn như kích cỡ video và băng thông mạng.

Để có thể tìm kiếm, việc bạn đặt tiêu đề và mô tả video một cách nhất quán có thể giúp ích. Thông tin này có thể giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm video sau đó, đặc biệt là khi bạn có nhiều video trong Office 365 Video. Nó cũng cung cấp ngữ cảnh bổ sung cho video trong Office Delve và Office Graph.

Xem những video mà bạn tải lên một kênh

Video Office 365 cho iPhone cung cấp một dạng xem riêng biệt được gọi là Video của Tôi dành cho những video mà bạn đã tải lên bất kỳ kênh cụ thể nào.

Để xem những video mà bạn tải lên một kênh

 1. Đi đến một kênh mà bạn đã tải lên đó một hoặc nhiều video. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đi đến một kênh cụ thể ở trước đó trong bài viết này.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách các video trong kênh, hãy gõ nhẹ vào Tất cả Video.

 3. Gõ nhẹ vào Video của Tôi.

Kiểm tra xem video mà bạn tải lên đã sẵn sàng để phát chưa

Sau khi bạn tải video lên, cần có thời gian để xử lý video cho việc phát lại trực tuyến và lập chỉ mục video cho việc tìm kiếm trước khi sẵn sàng phát. Trước tiên, video sẽ hiển thị và được phát trong phần Video của tôi trong kênh đó. Sau đó nó sẽ nhanh chóng được hiển thị và được phát cho người khác ở bất kỳ nơi nào trên cổng thông tin. Chỉ những người có quyền xem video trong kênh đó mới có thể xem video mà bạn đã tải lên kênh.

Để kiểm tra xem video mà bạn đã tải lên đã sẵn sàng phát

 1. Hãy thực hiện theo các bước trong phần trước, Xem video mà bạn đã tải lên một kênh.

 2. Trong Video của Tôi, tìm hình thu nhỏ của video bạn muốn kiểm tra.

Trong khi video đang được xử lý, một hình thu nhỏ trống cho video sẽ xuất hiện trong Video của Tôi với một thông báo cho biết video đang được xử lý. Khi video đã sẵn sàng để phát, một hình thu nhỏ chứa một đồ họa cho video sẽ xuất hiện.

Chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả cho video mà bạn tải lên

Bất kỳ lúc nào, bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả cho video mà bạn tải lên.

Để chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả cho video mà bạn đã tải lên

 1. Đi tới kênh mà bạn tải video lên đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đi đến một kênh cụ thể ở trước đó trong bài viết này.

 2. Gõ nhẹ vào hình thu nhỏ của video mà bạn muốn sửa tiêu đề hoặc mô tả. Trang trình phát video sẽ xuất hiện.

 3. Trên góc trên bên phải của trang trình phát video, hãy gõ nhẹ vào Sửa.

 4. Gõ nhẹ vào trường tiêu đề (ngay bên dưới trình phát video) để chỉnh sửa tiêu đề video.

 5. Gõ nhẹ vào trường mô tả (ngay bên dưới trường tiêu đề) để sửa mô tả video.

 6. Ở cuối trang, hãy gõ nhẹ vào Xong.

 7. Trên góc trên bên phải của trang, hãy gõ nhẹ vào Xong.

Xóa video mà bạn đã tải lên

Khi bạn xóa một video, nó sẽ giải phóng dung lượng đối với hạn ngạch lưu trữ SharePoint Online của tổ chức. Để tải video lên một kênh, bạn phải có quyền sửa đối với kênh đó. Để xóa video mà bạn đã tải lên, bạn vẫn phải có quyền sửa đối với kênh đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thay đổi các quyền của kênh trong Tạo và quản lý một kênh trong Office 365 Video.

Cảnh báo: Sau khi bạn xóa một video, bạn sẽ không thể khôi phục nó, mặc dù bạn luôn có thể tải video đó lên lại nếu muốn.

Để xóa video mà bạn đã tải lên

 1. Đi tới kênh mà bạn tải video lên đó.

 2. Gõ nhẹ vào hình thu nhỏ của video bạn muốn xóa. Trang trình phát video sẽ xuất hiện.

 3. Trên góc trên bên phải của trang trình phát video, hãy gõ nhẹ vào Sửa.

 4. Ở cuối trang, hãy gõ nhẹ vào xóa.

 5. Trong cửa sổ Xóa Video này?, hãy gõ nhẹ vào Xóa Video.

 6. Ở cuối trang, hãy gõ nhẹ vào Xong.

 7. Trên góc trên bên phải của trang, hãy gõ nhẹ vào Xong.

Xem Thêm

Đến với Office 365 Video

Tạo và quản lý kênh trong Office 365 Video

Quản lý cổng thông tin Office 365 Video của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×