Sử dụng Office 365 SharePoint Online như một giải pháp mạng bên ngoài doanh nghiệp cho doanh nghiệp (B2B)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một site mạng bên ngoài trong SharePoint Online là một trang web mà bạn tạo để cho phép bên ngoài đối tác có quyền truy nhập nội dung cụ thể và cộng tác với chúng. Mạng bên ngoài trang web là một cách dành cho đối tác để bảo mật làm kinh doanh với tổ chức của bạn. Nội dung cho đối tác của bạn được giữ trong một vị trí và họ có chỉ nội dung và truy nhập mà họ cần. Họ không cần phải gửi email cho tài liệu lui hoặc sử dụng công cụ không bị xử phạt bởi bộ phận CNTT của bạn.

Truyền thống, triển khai tại cơ sở mạng bên ngoài site SharePoint bao gồm các cấu hình phức tạp để thiết lập bảo mật thước đo và phần quản trị, bao gồm cấp quyền truy nhập bên trong tường lửa công ty và chi phí ban đầu và ngày sẽ hết.

Nhưng với Office 365, đối tác kết nối trực tiếp đến một trang web chỉ thành viên trong SharePoint Online, mà không có quyền truy nhập vào môi trường tại chỗ của bạn hoặc bất kỳ site SharePoint Online nào khác. Office 365 Extranet site có thể truy nhập bất kỳ đâu có là kết nối Internet.

Ngành dọc doanh nghiệp cho doanh nghiệp (B2B) cộng tác khóa nằm ở đâu để thành công doanh nghiệp của họ bao gồm các ô tô, sản xuất, Cửa hàng bán lẻ và năng lượng. Ví dụ sau đây cho thấy cách Contoso Ltd sử dụng một site bên ngoài nơi riêng biệt cho cộng tác với mỗi đối tác và nhà cung cấp của họ.

Ví dụ về Office 365 Extranet

Tính năng cộng tác của SharePoint Online

Tính năng chính được cung cấp trong SharePoint Online cộng tác bao gồm:

  • Cho phép người dùng để mời người dùng mới đối tác:    Trong tuyển tập trang nhất định, người quản trị có thể tùy chọn cho phép người dùng để mời người dùng đối tác mới. Trong mô hình này, một lời mời email được gửi đến người dùng đối tác và người dùng phải dùng mời đó để truy nhập tài nguyên. Hãy xem quản lý chia sẻ cho môi trường SharePoint Online của bạn bên ngoài để biết chi tiết.

  • Chia sẻ bởi người sở hữu trang chỉ:    Khả năng có tuyển tập trang nơi chỉ người sở hữu trang có thể mang hoặc chia sẻ với người dùng mới. Thành viên trang, trong ai là người dùng bên ngoài thường đối tác, có thể thấy chỉ các hiện có thành viên trang trong trang. Điều này giúp trong về quản lý việc đối tác có thể xem và với mà họ có thể chia sẻ tài liệu.

  • Tên miền bị hạn chế chia sẻ:    Người quản trị có thể điều khiển danh sách tên miền đối tác nhân viên của họ có thể chia sẻ với bên ngoài tổ chức. Danh sách cho phép các tên miền email hoặc từ chối danh sách các tên miền email có thể được cấu hình. Xem Hạn chế Domains chia sẻ trong O365 SharePoint Online và OneDrive for Business chi tiết hơn.

  • Kiểm nghiệm & báo cáo:    Hoạt động của người dùng đối tác kinh doanh được kiểm tra và có thể xem báo cáo trong báo cáo hoạt động của Office 365.

Tại sao dùng Office 365 cho B2B mạng bên ngoài trang?

Giá trị thời gian và chi phí tiết kiệm:   Office 365 B2B mạng bên ngoài trang loại bỏ cần để tạo một site bên ngoài nơi tốn kém tại chỗ. Không có phần cứng bổ sung được yêu cầu và sử dụng Office 365 đáng kể làm giảm chi phí tài nguyên và lao động. Bộ phận CNTT của bạn có thể tập trung vào nhiệm vụ quan trọng hơn cách tạo và duy trì cơ sở hạ tầng mạng bên ngoài.

Bảo mật chia sẻ:   Office 365 B2B mạng bên ngoài cung cấp một trải nghiệm chia sẻ bảo mật cao với quản trị CNTT và chính sách mà bạn yêu cầu, bao gồm:

  • Khả năng bảo vệ bạn chống lại do vô tình chia sẻ bằng cách dùng người sở hữu trang chỉ chia sẻ mà ngăn không cho người dùng trang từ mời người dùng mới vào site đó.

  • Có thể hạn chế đối tác người dùng vào một trang đơn. Họ không thể tìm kiếm hoặc xem bất kỳ nội dung hoặc người dùng bên ngoài trang web của họ.

  • Khả năng để hạn chế người dùng bên ngoài đối tác có thể chỉ chấp nhận lời mời từ địa chỉ email mà thư mời đã là người dùng đã gửi, bên ngoài đối tác để sử dụng tài khoản tổ chức Office 365 công ty hoặc tài khoản Microsoft của họ để truy nhập vào một site mà được tạo ra chỉ cho chúng.

Liền mạch cộng tác:    Cộng tác với người dùng đối tác của bạn như thể chúng là một phần của tổ chức của bạn, bao gồm cho phép họ nhắn tin tức thời và khả năng thực hiện cuộc gọi hội thảo Skype.

Quản trị và kiểm nghiệm báo cáo   . Office 365 B2B bên ngoài nơi sẽ cung cấp khả năng hiển thị thành truy nhập nội dung của bạn bởi người dùng bên ngoài đối tác. Một khóa nó lợi ích là có thể kiểm tra cách dùng, bao gồm có thể xem những người mời ai và khi người dùng bên ngoài đăng nhập để truy nhập nội dung.

So sánh Office 365 Extranet hỗn hợp với một truyền thống SharePoint tại cơ sở Extranet

Hỗn hợp Office 365 Extranet   

SharePoint "tại cơ sở" mạng bên ngoài   

Truy nhập tường lửa yêu cầu cho người dùng bên ngoài

Không

Cấu hình mạng và cơ sở hạ tầng phức tạp bắt buộc

Không

Bảo mật cứng

Quản lý qua Office 365 cấu hình

Cấu hình thủ công theo nhân viên CNTT

NÓ lao động chuyên sâu

Không

Hoạt động bảo trì đang diễn ra cần thiết

Tối thiểu

Đáng kể

Phần cứng bổ sung cần thiết

Không

Mức độ thường xuyên

Kiểm soát việc chia sẻ trải nghiệm cho mạng bên ngoài trang

Một phần của Office 365 site chức năng

Mức độ thường xuyên yêu cầu ứng dụng/giải pháp tùy chỉnh

Bắt đầu

Để bắt đầu thiết lập một site bên ngoài nơi SharePoint Online :

  1. Đọc lập kế hoạch SharePoint Online kinh doanh và doanh nghiệp (B2B) mạng bên ngoài site để tìm hiểu về các mô hình khác nhau dành cho khách mời.

  2. Đọc một trang SharePoint Online mạng bên ngoài việc bảo mật để tìm hiểu về các tùy chọn để giới hạn trang mạng bên ngoài của bạn để chỉ những người dùng mà bạn muốn.

  3. Triển khai mạng bên ngoài của bạn bằng cách sử dụng tùy chọn chia sẻ chuẩn SharePoint Online hoặc bằng cách nhập người dùng bên ngoài vào Azure AD.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×