Sử dụng Nhiệm vụ trong Outlook.com

Nhiệm vụ là một mục bạn tạo nhằm mục đích theo dõi cho đến khi hoàn tất. Sử dụng Nhiệm vụ trong Outlook.com để tạo, chỉnh sửa và quản lý các nhiệm vụ.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy theo việc bạn đang sử dụng phiên bản Nhiệm vụ mới trong Outlook.com hay Nhiệm vụ cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn phù hợp với bạn.

NẾU BIỂU TƯỢNG NHIỆM VỤ CÓ DẠNG NHƯ SAU...

Chọn Nhiệm vụ cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Nhiệm vụ mới trong Outlook.com.

NẾU BIỂU TƯỢNG NHIỆM VỤ CÓ DẠNG NHƯ SAU...

Chọn Nhiệm vụ mới

Xem Hướng dẫn về Nhiệm vụ cổ điển trong Outlook.com.

Hướng dẫn về Nhiệm vụ mới trong Outlook.com

Outlook.com có một công cụ mới cho các nhiệm vụ. Công cụ này cho phép bạn sắp xếp nhanh các nhiệm vụ bằng cách thêm chúng vào Ngày của tôi, đánh dấu nhiệm vụ là quan trọng hoặc thêm chúng vào các danh sách mới mà bạn tạo. Thậm chí còn có một danh sách cho những nhiệm vụ bạn đã gán vào một ngày trong tương lai. Để bắt đầu, Đăng nhập vào Outlook.com.

Công cụ Nhiệm vụ mới sẽ có chút khác biệt so với công cụ Nhiệm vụ cổ điển trong Outlook.com. Một số tính năng khác nhau và những tính năng khác sẽ được bổ sung khi triển khai công cụ Nhiệm vụ mới.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Outlook.com mới, bạn cũng có thể xem và quản lý các nhiệm vụ của mình mọi lúc, mọi nơi bằng cách cài đặt ứng dụng To-Do.

Để xem và quản lý nhiệm vụ của bạn, chọn Biểu tượng Nhiệm vụ Nhiệm vụ ở cuối ngăn dẫn hướng.

Trang Nhiệm vụ bao gồm bốn danh sách nhiệm vụ mặc định, cộng thêm mọi danh sách nhiệm vụ mà bạn tạo.

 • Ngày của tôi. Đây là một danh sách ảo mà theo mặc định, danh sách này sẽ trống vào đầu ngày. Bạn có thể thêm các nhiệm vụ hiện có vào danh sách này bằng cách bấm chuột phải vào một nhiệm vụ, rồi chọn Thêm vào Ngày của tôi hoặc bằng cách kéo một nhiệm vụ từ bất kỳ danh sách nhiệm vụ nào khác vào Ngày của tôi.

  Lưu ý: Ngày của tôi chính là một danh sách ảo sẽ bị xóa vào lúc nửa đêm của mỗi đêm. Các nhiệm vụ xuất hiện trong Ngày của tôi đều được lưu trữ ở các danh sách nhiệm vụ khác nên chúng không bị xóa khi Ngày của tôi bị xóa.

  • Mục Đề xuất chứa các nhiệm vụ chưa hoàn thành mà có thể bạn muốn thêm vào Ngày của tôi. Để xem các nhiệm vụ được đề xuất, đi đến Ngày của tôi, rồi chọn Biểu tượng Bóng đèn Đề xuất ở đầu trang. Chọn dấu cộng (+) bên cạnh một nhiệm vụ để thêm nhiệm vụ đó vào Ngày của tôi. Chọn Đã xong để đóng Đề xuất và quay lại Ngày của tôi. Đề xuất bao gồm các nhiệm vụ đến hạn vào hôm nay hoặc trong tương lai, đã quá hạn, trước đây đã được di chuyển vào Ngày của tôi nhưng chưa hoàn thành hoặc có thể phù hợp để tiếp tục thực hiện.

 • Quan trọng là một danh sách ảo chứa các nhiệm vụ bạn đã đánh dấu là quan trọng. Bạn có thể đánh dấu một nhiệm vụ là quan trọng bằng cách bấm chuột phải vào nhiệm vụ đó, rồi chọn Đánh dấu là quan trọng hoặc bằng cách chọn biểu tượng ngôi sao cạnh nhiệm vụ đó.

 • Có kế hoạch là danh sách ảo bao gồm các nhiệm vụ có lời nhắc hoặc ngày đến hạn. Các nhiệm vụ mà bạn tạo với lời nhắc hoặc ngày đến hạn sẽ tự động xuất hiện trong danh sách này. Cách duy nhất để thêm nhiệm vụ vào danh sách này là gán một lời nhắc hoặc ngày đến hạn cho nhiệm vụ hiện có.

 • Nhiệm vụ là danh sách lưu trữ các nhiệm vụ mới theo mặc định.

Bạn có thể thêm danh sách nhiệm vụ bằng cách chọn Danh sách mới trong ngăn dẫn hướng.

Bạn có thể thêm nhiệm vụ mới bằng cách chọn danh sách nhiệm vụ, rồi chọn dấu cộng bên cạnh Thêm nhiệm vụ, sau đó nhập mô tả về nhiệm vụ của bạn. Nếu bạn thêm một nhiệm vụ vào danh sách ảo Ngày của tôi hoặc Quan trọng, nhiệm vụ đó sẽ được lưu vào Nhiệm vụ và được liên kết đến danh sách ảo mà bạn đã tạo nhiệm vụ từ đó.

Lưu ý: Bạn không thể tạo nhiệm vụ mới trong Có kế hoạch. Để thêm nhiệm vụ vào Có kế hoạch, hãy thêm lời nhắc hoặc ngày đến hạn cho nhiệm vụ hiện có hoặc nhiệm vụ mới.

Chọn một nhiệm vụ trong danh sách bất kỳ để xem mọi tùy chọn sẵn dùng cho nhiệm vụ đó. Bạn có thể thực hiện các thao tác như thêm các bước bổ sung, thêm nhiệm vụ vào Ngày của tôi, đặt các nhiệm vụ là lặp lại, thêm ngày đến hạn hoặc lời nhắc và thêm ghi chú.

Sử dụng ngăn Nhiệm vụ để tạo nhiệm vụ từ thư.

 1. Truy nhập Thư trong Outlook.com.

 2. Mở ngăn Nhiệm vụ bằng cách chọn Biểu tượng Nhiệm vụ Nhiệm vụ trên thanh công cụ.

 3. Tìm thư mà bạn muốn tạo nhiệm vụ từ đó trong danh sách thư.

 4. Chọn, rồi kéo thư vào ngăn Nhiệm vụ.

Các cài đặt cho Nhiệm vụ mới nằm trên trang riêng của chúng. Từ trang Nhiệm vụ, chọn Nút hình bánh răng Windows 10 Cài đặt ở đầu trang để xem mọi tùy chọn cho Nhiệm vụ mới.

Bạn có thể chuyển lại về Nhiệm vụ cổ điển bằng cách chọn nút bật tắt Nhiệm vụ mới ở đầu trang Nhiệm vụ.

Nếu bạn đã chuyển sang Nhiệm vụ cổ điển, bạn có thể chuyển lại bằng cách chọn nút bật tắt Dùng thử bản beta ở đầu trang Nhiệm vụ.

Hướng dẫn về Nhiệm vụ cổ điển trong Outlook.com

Nhiệm vụ cổ điển bao gồm các nhiệm vụ mà trước đây bạn đã tạo và lưu vào thư mục Nhiệm vụ bất kỳ, cùng với các thư bạn đã gắn cờ.

Xem hình ảnh sau đây và các mục được đánh số tương ứng với từng khu vực để hiểu tổng quan về ngăn Nhiệm vụ.

Quản lý nhiệm vụ của bạn.

 1. Tạo, xoá, di chuyển hoặc phân loại nhiệm vụ. Đánh dấu nhiệm vụ là hoàn thành khi bạn làm xong nhiệm vụ.

 2. Nhiệm vụ của tôi - Hiển thị các thư mục mà bạn có thể sử dụng để xem và quản lý nhiệm vụ của mình. Chọn xem bạn có muốn xem các mục mà bạn đã gắn cờ là quan trọng hay không. Bạn có thể tạo thư mục nhiệm vụ mới và đổi tên hoặc di chuyển nhiệm vụ hiện có. Để thêm thư mục, hãy bấm chuột phải vào Nhiệm vụ của tôi và chọn Tạo thư mục mới. Để đổi tên hoặc xoá thư mục, hãy bấm chuột phải vào thư mục và chọn Đổi tên hoặc Xóa.

 3. Danh sách nhiệm vụ - Lọc và hiển thị nhiệm vụ dựa trên trạng thái bạn đã gán cho các nhiệm vụ. Sử dụng menu Bộ lọc để sắp xếp nhiệm vụ dựa trên các tiêu chí khác nhau.

  Chọn cách lọc, sắp xếp và xếp thứ tự nhiệm vụ trong danh sách Nhiệm vụ Outlook.com

  Sử dụng thanh lệnh ở phía trên danh sách nhiệm vụ để xóa, phân loại hoặc đánh dấu là đã hoàn thành một nhiệm vụ đã chọn. Đối với thư email, tùy chọn Trả lời luôn sẵn dùng.

  Thanh lệnh cho nhiệm vụ

 4. Chi tiết nhiệm vụ - Xem chi tiết về nhiệm vụ đã chọn trong danh sách nhiệm vụ. Để chỉnh sửa chi tiết nhiệm vụ, chẳng hạn như trạng thái, mức ưu tiên và phần trăm hoàn thành, chọn Chỉnh sửa .

 1. Đăng nhập vào Outlook.com.

 2. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 3. Chọn Mới.

  Nhiệm vụ mới

 4. Nhập chủ đề, ngày đến hạn, và ghi chú về nhiệm vụ nếu bạn muốn.

 5. Chọn Hiện thêm chi tiết để nhập các thông tin chẳng hạn như Ngày bắt đầu, Ngày hoàn thành, và Trạng thái để theo dõi tiến độ của nhiệm vụ như % hoàn thành hoặc giờ đã làm việc.

 6. Chọn Đính kèm để đính kèm tệp vào nhiệm vụ.

 7. Chọn Nút để thêm nút vào một nhiệm vụ. Nút là các biểu tượng bạn có thể áp dụng cho các mục Nhiệm vụ dưới dạng gợi ý trực quan nhằm giúp bạn nhanh chóng xác định loại nhiệm vụ cụ thể.

 8. Chọn Lưu.

  Biểu mẫu chi tiết nhiệm vụ dành cho Outlook.com

 1. Đăng nhập vào Outlook.com.

 2. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 3. Chọn nhiệm vụ mà bạn muốn sửa rồi chọn Sửa Chỉnh sửa trong ngăn Nhiệm vụ.

 4. Thực hiện chỉnh sửa cho nhiệm vụ và chọn Lưu.

 1. Đăng nhập vào Outlook.com.

 2. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 3. Chọn nhiệm vụ bạn muốn phân loại từ danh sách nhiệm vụ, chọn Thể loại, rồi chọn thể loại. Ví dụ: chọn Thể loại màu vàng.

  Thể loại nhiệm vụ

 1. Đăng nhập vào Outlook.com.

 2. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 3. Chọn menu Bộ lọc và chọn cách bạn muốn sắp xếp các nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ. Ví dụ: ở hình ảnh sau đây, các nhiệm vụ được sắp xếp theo trạng thái (Hiện hoạt), ngày đến hạn, với nhiệm vụ cũ nhất ở trên cùng. Bạn có thể sắp xếp theo Hiện hoạt, Quá hạn hoặc Đã hoàn thành.

  Chọn cách lọc, sắp xếp và xếp thứ tự nhiệm vụ trong danh sách Nhiệm vụ Outlook.com

Lưu ý: Outlook.com không hỗ trợ sắp xếp các nhiệm vụ theo thể loại.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×