Sử dụng người để tìm thông tin về mọi người trong nhóm

Sử dụng người để tìm thông tin về mọi người trong nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ai là bot trong nhóm có thiết kế để giúp bạn tìm thấy thông tin về bất kỳ ai trong tổ chức của bạn. Ai có ích nếu bạn đang trong hội thoại với những người khác và cần một danh sách của mọi người báo cáo cho người đó, hoặc khi bạn nhận được email từ một lạ và muốn tìm hiểu ai họ và họ đang làm gì.

Trong bài viết này

Tìm thông tin về mọi người

Các câu hỏi có thể trả lời

Ghim một truy vấn

Tìm thông tin về người với ai

Để dùng ai, hãy bấm trò chuyện mới Nút trò chuyện mới ở phía trên cùng của ứng dụng rồi nhập người trong trường . Hoặc bạn có thể đi đến hộp lệnh ở phía trên cùng của nhóm, kiểu / ai, sau đó nhập câu hỏi của bạn.

Lưu ý: Ai có thể chỉ trò chuyện huấn, không trong kênh hoặc trò chuyện nhóm.

Ai có thể cung cấp thông tin ai người một báo cáo để, Ai báo cáo cho họ, họ biết những gì và họ đã làm. Để nhận cụ thể hơn, chúng tôi đã tạo một danh sách đầy đủ tất cả cáccâu hỏi ai có thể trả lời.

Từ ai sẽ kéo nhiều thông tin của nó từ Exchange Online (của bạn danh bạ công ty), biết thêm thông tin có trong thư mục đó, các thông minh hơn ai sẽ.

Các câu hỏi có thể trả lời

Đây là danh sách các câu hỏi mọi người có thể trả lời. Ngay bây giờ, những người không trả lời gạch chéo lệnh.

Câu hỏi

Thao tác

Ai là

Tìm người nào đó.

Ai là người biết về

Tìm các chuyên gia về chủ đề.

Ai hoạt động với

Tìm người cộng tác của người khác.

Ai báo cáo để

Tìm báo cáo trực tiếp của người khác.

Ai là người quản lý của

Tìm trình quản lý của người khác.

Ai có trình quản lý tương tự như

Tìm nhóm ngang hàng của người khác.

Những người tôi đã gửi qua email về

Tìm người bạn gửi email về một chủ đề.

Ai đã trong cuộc họp về

Tìm người bạn đáp ứng với về một chủ đề.

Ghim một truy vấn bằng cách dùng ai

Nếu bạn thấy mình yêu cầu người cùng một câu hỏi hơn và hơn, hãy cân nhắc ghim truy vấn đó. Khi người trả lời câu hỏi, hãy bấm mã Pin truy vấn này để tạo một tab ở phía trên cùng của bot. Chỉ cần mở tab bất cứ lúc nào và bạn sẽ thấy kết quả.

Để đổi tên tab, bấm chuột phải vào nó và chọn đổi tên.

Để xóa bỏ tab, bấm chuột phải vào nó và chọn loại bỏ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×