Sử dụng Microsoft việc cần làm với trình lập kế hoạch

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong khi chúng tôi không hỗ trợ một tích hợp trực tiếp với trình lập kế hoạch chỉ chưa, nó trong chương trình works. Trong lúc này, bạn có thể dùng Microsoft dòng để thêm nhiệm vụ từ trình lập kế hoạch Microsoft To-Do.

Để thêm nhiệm vụ được phân công của bạn từ trình lập kế hoạch Microsoft To-Do, trước tiên bạn cần đăng nhập vào Microsoft Flow sử dụng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng với trình lập kế hoạch và Microsoft To-Do. Sau đó chỉ cần chọn trình lập kế hoạch từ danh sách Dịch vụ. và chọn khi một nhiệm vụ được gán cho tôi như kích hoạt.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn này khi một nhiệm vụ được gán cho tôi được chọn

Sau đó chọn + mới bước Thêm một hành động.

Ảnh chụp màn hình hiển thị thêm một hành động được chọn

Nhập Microsoft To-Do trong hộp hành động tìm kiếm và chọn Microsoft việc cần làm-thêm việc cần làm trong kết quả tìm kiếm.

Ảnh chụp màn hình hiển thị Microsoft To-Do được chọn

Sau đó bạn có thể chọn chi tiết tác vụ nào sẽ được tự động được điền. Nếu bạn chọn Thêm nội dung động bạn có thể chọn dùng cùng một nhiệm vụ chi tiết từ trình lập kế hoạch, như tên chủ đề hoặc nhiệm vụ và ngày đến hạn. 

Ảnh chụp màn hình hiển thị các tùy chọn để thêm nội dung động

Sau đó bấm lưu dòng và bạn đang tiếp tục!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×