Sử dụng Microsoft To-Do với Skype

Dễ dàng chụp tác vụ trực tiếp từ các cuộc trò chuyện Skype với phần bổ trợ Microsoft To-Do của chúng tôi. Chỉ cần nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào một tin nhắn để tạo tác vụ. Bạn cũng có thể xem và quản lý tác vụ trong Skype bằng cách đi tới Microsoft To-Do dưới Phần bổ trợ.

Lưu ý rằng các tác vụ được tạo trong Skype sẽ được lưu vào Microsoft To-Do bằng chính tài khoản Microsoft bạn dùng để đăng nhập vào Skype. Phần bổ trợ Microsoft To-Do sẽ trở nên sẵn dùng với người dùng Skype theo giai đoạn. Nếu bạn vẫn chưa thấy tính năng này trong Skype, xin hãy kiên nhẫn trong khi chúng tôi nỗ lực mang tính năng này đến với bạn.

Làm thế nào để lưu tác vụ từ cuộc trò chuyện Skype?

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tin nhắn, rồi chọn Tạo việc cần làm.

 2. Chỉnh sửa việc cần làm của bạn, chọn một danh sách việc cần làm cụ thể, rồi chọn Thêm.

 3. Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng việc cần làm đã được lưu vào danh sách việc cần làm của bạn.

Làm thế nào để tôi có thể quản lý danh sách việc cần làm của mình?

 1. Từ một cuộc trò chuyện, chọn nút dấu cộng màu lam Phần bổ trợ.

 2. Chọn Microsoft To-Do.

 3. Chọn một trong các danh sách việc cần làm hiện có của bạn nếu bạn đã có hoặc tạo một danh sách việc cần làm mới.

 4. Từ một danh sách việc cần làm cụ thể, bạn có thể:

  • Thêm việc cần làm mới.

  • Chỉnh sửa việc cần làm hiện có.

  • Xóa việc cần làm.

  • Đánh dấu việc cần làm là hoàn thành.

 5. Khi ở trong danh sách việc cần làm bạn đã tạo, bạn cũng có thể xóa chính danh sách đó bằng cách bấm vào menu ba chấm Xem thêm, rồi chọn Xóa danh sách.

Làm thế nào để đặt lời nhắc cho tác vụ?

Tùy chọn đặt lời nhắc hiện chưa sẵn dùng trong Skype nhưng bạn có thể truy nhập mọi tính năng của Microsoft To-Do từ trong ứng dụng Microsoft To-Do.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×