Sử dụng Microsoft To-Do với Planner

Mặc dù chúng tôi vẫn chưa hỗ trợ tích hợp trực tiếp với Trình lập kế hoạch nhưng chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị cho việc này. Trong lúc đó, bạn có thể sử dụng Microsoft Flow để thêm tác vụ từ Trình lập kế hoạch vào Microsoft To-Do.

Để thêm các tác vụ được giao cho bạn từ Trình lập kế hoạch vào Microsoft To-Do, trước tiên bạn cần đăng nhập vào Microsoft Flow bằng chính tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng với cả Trình lập kế hoạch và Microsoft To-Do. Sau đó, chỉ cần chọn Trình lập kế hoạch từ danh sách dịch vụ và chọn Khi tôi được giao tác vụ làm trình kích hoạt. 

Ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn Khi tôi được giao tác vụ được chọn

Sau đó chọn +Bước mới và Thêm hành động.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn Thêm hành động được chọn

Nhập Microsoft To-Do trong trường tìm kiếm hành động và chọn Microsoft To-Do - Thêm việc cần làm từ kết quả tìm kiếm. 

Ảnh chụp màn hình hiển thị Microsoft To-Do được chọn

Sau đó, bạn có thể chọn chi tiết tác vụ cần điền tự động. Nếu chọn Thêm nội dung động thì bạn có thể chọn sử dụng chính các chi tiết tác vụ từ Trình lập kế hoạch, chẳng hạn như chủ đề hoặc tên tác vụ và ngày đến hạn. 

Ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn thêm nội dung động

Sau đó, bấm vào Lưu dòng và bạn có thể bắt đầu!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×