Sử dụng Microsoft To-Do với Planner

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mặc dù chúng tôi vẫn chưa hỗ trợ tích hợp trực tiếp với Trình lập kế hoạch nhưng chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị cho việc này. Trong lúc đó, bạn có thể sử dụng Microsoft Flow để thêm tác vụ từ Trình lập kế hoạch vào Microsoft To-Do.

Để thêm nhiệm vụ được phân công của bạn từ Trình lập kế hoạchMicrosoft To-Do, trước tiên bạn cần đăng nhập vào Microsoft Flow sử dụng cùng một công ty hoặc trường học tài khoản mà bạn dùng với Trình lập kế hoạch và Microsoft To-Do. Sau đó chỉ cần chọn Trình lập kế hoạch từ danh sách Dịch vụ. và chọn khi một nhiệm vụ được gán cho tôi như kích hoạt.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn Khi tôi được giao tác vụ được chọn

Sau đó chọn +Bước mới và Thêm hành động.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn Thêm hành động được chọn

Nhập Microsoft To-Do trong trường tìm kiếm hành động và chọn Microsoft To-Do - Thêm việc cần làm từ kết quả tìm kiếm. 

Ảnh chụp màn hình hiển thị Microsoft To-Do được chọn

Sau đó, bạn có thể chọn chi tiết tác vụ cần điền tự động. Nếu chọn Thêm nội dung động thì bạn có thể chọn sử dụng chính các chi tiết tác vụ từ Trình lập kế hoạch, chẳng hạn như chủ đề hoặc tên tác vụ và ngày đến hạn. 

Ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn thêm nội dung động

Sau đó, bấm vào Lưu dòng và bạn có thể bắt đầu!

Vui lòng biết rằng đây chỉ có thể sử dụng Microsoft To-Do với Microsoft Flow với một tài khoản công ty hoặc trường học. Tại thời điểm, tài khoản Microsoft cá nhân không được hỗ trợ, mặc dù mong hỗ trợ nhiều loại tài khoản trong tương lai.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×