Sử dụng Microsoft To-Do với Microsoft Flow

Nhờ các hành động của Microsoft Flow với Microsoft To-Do, bạn có thể dễ dàng tạo tác vụ mới từ Outlook, Gmail, Lịch Google, Teams, HipChat, Planner hoặc bất cứ dịch vụ nào khác được Flow hỗ trợ.

Để tạo quy trình bằng Microsoft To-Do, hãy đăng nhập vào Microsoft Flow bằng chính tài khoản Microsoft bạn dùng với Microsoft To-Do. Sau đó, chỉ cần chọn trình kết nối hoặc dịch vụ nơi có việc cần làm mà bạn muốn gửi.

Sau đó, bạn sẽ có thể chọn trình kích hoạt mong muốn để bắt đầu dòng, chẳng hạn như Khi nhận được email mới. Giờ hãy chọn + Bước mới rồi Thêm hành động. Từ các hành động có sẵn, chọn Microsoft To-Do - Thêm việc cần làm. Bạn cũng có thể cần nhập trường Chủ đề để thêm tiêu đề cho việc cần làm. Sau đó, chọn Lưu quy trình và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×