Sử dụng Microsoft Planner trên site SharePoint của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình lập kế hoạch Microsoft là một dịch vụ Office 365 cho phép bạn tạo bảng thảo luận và thêm nhiệm vụ nhóm của bạnvà gán. Trên bảng trình lập kế hoạch của bạn, bạn có thể sắp xếp nhiệm vụ của bạn vào cột (hoặc nhóm). Nhóm có thể chỉ rõ các giai đoạn của phát triển, ngày của tuần, bước nhảy, và nhiều hơn nữa. Bạn có thể di chuyển nhiệm vụ xung quanh bảng thảo luận của mình chỉ bằng cách kéo và thả chúng, vì vậy, nếu bạn hoàn tất một nhiệm vụ hoặc chỉ muốn ưu tiên và trộn điều hành, bạn có thể thực hiện điều đó dễ dàng. Trình lập kế hoạch bảng sẽ hữu ích cho giao tiếp, vì chúng cho biết nơi bạn và phần còn lại của nhóm của bạn có liên quan đến hoàn thành tác vụ. Ngoài ra, bạn có thể chuyển sang dạng xem biểu đồ để hiển thị tiến độ nhóm của bạn. Bạn có thể tạo một gói với tất cả các tính năng này ngay trên site SharePoint của bạn.

Lưu ý: 

  • Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết trợ giúp.

  • Phần web trình lập kế hoạch sẵn dùng chỉ trên site nhóm nhóm kết nối.

Tạo một gói trên trang web của bạn

  1. Đi tới trang nơi bạn muốn thêm một gói.

  2. Hãy bấm mớilập kế hoạch ở phía trên cùng của trang.

  3. Nếu bạn muốn tạo một gói mới, nhập tên gói đăng ký mới bên dưới gói đăng ký tên trong ngăn trên bên phải., sau đó bấm tạo.

    Nếu bạn muốn hiển thị một gói đăng ký hiện có, bấm dùng gói hiện tại và sau đó chọn gói bạn muốn sử dụng trong hộp bên dưới chọn một gói đăng ký hiện có.

  4. Để hiển thị nối kết đến gói đăng ký trên thanh dẫn hướng bên trái, hãy đảm bảo Hiển thị trong trang dẫn hướng được chọn.

Để tận dụng các tính năng Microsoft Planner tất cả, bạn có thể dùng ứng dụng trình lập kế hoạch đầy đủ. Để thực hiện điều này, hãy mở trình lập kế hoạch từ công cụ khởi động ứng dụng Office 365, hoặc đến tasks.office.com và đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Hãy xem Microsoft trình lập kế hoạch giúpđể biết thêm thông tin.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×