Sử dụng Microsoft Bookings trong Trung tâm nghiệp vụ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Bookings là ứng dụng trực tuyến và di động cho doanh nghiệp nhỏ người cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên cơ sở cuộc hẹn. Để biết thêm thông tin kiểm xuất phát hành lịch công việc của bạn trực tuyến với Microsoft đặt chỗ. Bạn có thể dùng Microsoft Bookings làm một ứng dụng Office 365 độc lập, hoặc bạn có thể sử dụng Microsoft Bookings như là một phần của Trung tâm nghiệp vụ. Mặc dù trong hai cũng tương tự như, có một vài quan trọng sự khác biệt giữa hai:

 • Đặt chỗ độc lập ứng dụng cho phép người dùng để tạo nhiều lịch, từng với riêng của danh sách địa chỉ và liên hệ công việc. Một công việc với nhiều vị trí có thể tạo một lịch cho mỗi vị trí.

 • Ngược lại, ứng dụng trung tâm nghiệp vụ nhằm giúp doanh nghiệp quản lý một vị trí duy nhất. Tất cả các hàm trong Trung tâm nghiệp vụ sử dụng một địa chỉ đơn kinh doanh và danh sách liên hệ. Hãy xem phần Business hồ sơ trong Trung tâm nghiệp vụ Microsoft trong chủ đề quản lý ứng dụng kinh doanh của bạn trong Trung tâm nghiệp vụ .

Để sử dụng Microsoft Bookings trong Trung tâm nghiệp vụ, chỉ đơn đặt lịch có thể dùng. Điều này đảm bảo doanh nghiệp Trung tâm ứng dụng việc cùng nhau, căn chỉnh với một địa chỉ duy nhất và danh sách liên hệ.

Điều đó nghĩa là để nối kết lịch đặt chỗ đến Trung tâm nghiệp vụ

Có thể chỉ có một đặt lịch được nối kết đến Trung tâm nghiệp vụ, và mọi người dùng trong công ty của bạn sẽ thấy lịch cùng đó khi họ ghé thăm Trung tâm nghiệp vụ. Khi đặt lịch được nối kết đến Trung tâm nghiệp vụ, một số điều sẽ thay đổi:

 • Danh sách liên hệ trên lịch đặt chỗ sẽ được đồng bộ hóa với danh sách liên hệ trong Trung tâm nghiệp vụ.

 • Thông tin công việc trên lịch đặt chỗ, chẳng hạn như địa chỉ doanh nghiệp, giờ, và logo sẽ ghi đè lên thông tin trong Trung tâm nghiệp vụ business hồ sơ.

Bạn chỉ nên nối kết lịch nếu doanh nghiệp của bạn chỉ sử dụng lịch đặt chỗ cho tất cả mọi người. Nếu bạn cần để quản lý nhiều đặt lịch, không thông báo bằng cách dùng Trung tâm nghiệp vụ để truy nhập đặt chỗ.

Làm thế nào để đặt lịch hiện có nối kết đến Trung tâm nghiệp vụ

Nếu bất kỳ ai trong công ty của bạn đã tạo một lịch đặt chỗ trong quá khứ, bạn sẽ thấy một thông báo khi bạn đi đến Trung tâm nghiệp vụ và bấm vào chỗ. Nếu bạn là một quản trị toàn cục, bạn sẽ có hai tùy chọn:

 1. Nối kết lịch đặt chỗ đến Trung tâm nghiệp vụ

  Bạn có thể chọn một lịch hiện có để nối kết đến, hoặc bạn có thể tạo lịch mới sẽ tự động được nối kết. Bạn sẽ chỉ có thể nối kết lịch hiện có nếu bạn là một người quản trị nhân viên của lịch đó. Bạn có thể cần phải yêu cầu chủ sở hữu của lịch để cấp cho bạn quyền truy nhập của người quản trị vào đó.

 2. Đặt chỗ mở trong một tab mới

  Chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn nối kết một lịch ngay bây giờ. Tùy chọn này sẽ đưa bạn ra khỏi Trung tâm nghiệp vụ, cho phép bạn dùng đặt chỗ như bạn đã thực hiện trước.

Nếu bạn không phải là người quản trị toàn cục, bạn sẽ cần phải yêu cầu người quản trị toàn cục trong organziation của bạn để thực hiện các nối kết. Nếu không, bạn có thể mở đặt chỗ trong một tab mới, cho phép bạn dùng đặt chỗ như bạn đã thực hiện trước.

Làm thế nào để bỏ nối kết đặt lịch từ Trung tâm nghiệp vụ

Nếu bạn nối kết lịch sai với Trung tâm nghiệp vụ, bạn có thể dễ dàng ngắt nối kết đó và chọn khác. Bạn phải có cả người quản trị toàn cầu, cũng như một nhân viên của người quản trị của lịch đặt chỗ được nối kết.

 1. Đi đến Trung tâm nghiệp vụ và bấm vào chỗ.

 2. Khi lịch tải, bấm vào nút "…" ở góc trên bên phải của lịch.

 3. Chọn hủy nối kết lịch này.

Bạn có thể cần phải làm mới trang, nhưng lần sau khi bạn đi đến tab đặt của Trung tâm nghiệp vụ, bạn sẽ có tùy chọn để nối kết lịch khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×