Sử dụng Microsoft để làm trong chủ đề tối

Bạn có thể sử dụng chủ đề bóng tối với Microsoft để làm trên iOS13. Để chọn chủ đề tối đối với Microsoft để làm trên iOS:

  1. Mở cài đặt thiết bị của bạn

  2. Chọn Hiển thị & độ sáng

  3. Bên dưới diện mạo chọn tối.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×