Sử dụng @mention trong chú thích để gắn thẻ cho người nhận phản hồi

Khi bạn chú thích trên một tài liệu, bản trình bày hoặc bảng tính và sử dụng dấu @ với tên của một người nào đó, người mà bạn đề cập nhận được thư với liên kết đến chú thích của bạn. Bấm vào nối kết sẽ đưa chúng vào tài liệu và vào cuộc hội thoại.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, rồi đi đến một tài liệu được lưu trong một Thư viện SharePoint hoặc OneDrive for Business.

  Lưu ý: Đối với tính năng này để làm việc, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Outlook trên PC của bạn.

 2. Thêm chú thích từ menu ngữ cảnh hoặc từ xem lại > chú thích mới.

  Chọn chú thích mới trên menu ngữ cảnh
 3. Nhập @ và một vài chữ cái đầu tiên của họ hoặc họ của người đó, rồi chọn tên bạn muốn (nếu họ không có quyền mở tài liệu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp điều đó).

Mẹo: Để dễ hiểu hơn, hãy xóa tất cả mọi thứ, ngoại trừ tên của người đầu tiên trong @mention. Để bao gồm nhiều người hơn, hãy nhập @ một lần nữa và đề cập đến người khác.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, rồi đi đến một tài liệu được lưu trong một Thư viện SharePoint hoặc OneDrive for Business.

  Lưu ý: Đối với tính năng này để làm việc, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Outlook for Mac.

 2. Thêm chú thích từ menu ngữ cảnh hoặc từ xem lại > chú thích mới.

  Chọn chú thích mới trên menu ngữ cảnh
 3. Nhập @ và một vài chữ cái đầu tiên của họ hoặc họ của người đó, rồi chọn tên bạn muốn (nếu họ không có quyền mở tài liệu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp điều đó).

Mẹo: Để dễ hiểu hơn, hãy xóa tất cả mọi thứ, ngoại trừ tên của người đầu tiên trong @mention. Để bao gồm nhiều người hơn, hãy nhập @ một lần nữa và đề cập đến người khác.

 1. Đăng nhập vào Office.com bằng tài khoản Office hoặc trường học công ty 365 của bạn, rồi đi đến tài liệu được lưu trong Thư viện SharePoint hoặc OneDrive for Business.

 2. Thêm chú thích từ menu ngữ cảnh hoặc từ xem lại > chú thích mới.

  Chọn chú thích mới trên menu ngữ cảnh
 3. Nhập @ và một vài chữ cái đầu tiên của họ hoặc họ của người đó, rồi chọn tên bạn muốn (nếu họ không có quyền mở tài liệu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp điều đó).

Liên hệ được đề cập trong chú thích

Mẹo: Để dễ hiểu hơn, hãy xóa tất cả mọi thứ, ngoại trừ tên của người đầu tiên trong @mention. Để bao gồm nhiều người hơn, hãy nhập @ một lần nữa và đề cập đến người khác.

Lưu ý: Đối tượng thuê với quyền truy nhập có điều kiện sẽ không thể tạo @mentions. Vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để biết thêm thông tin.

 1. Trên thiết bị của bạn, hãy đi đến một tài liệu được lưu trong một Thư viện SharePoint hoặc OneDrive for Business.

 2. Chọn các từ trong tài liệu, rồi gõ nhẹ vào chú thích mới.

  Gõ nhẹ vào chú thích mới sau khi chọn văn bản trong Word
 3. Nhập @ và một vài chữ cái đầu tiên của họ hoặc họ của người đó, rồi chọn tên bạn muốn (nếu họ không có quyền mở tài liệu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp điều đó).

Mẹo: Để dễ hiểu hơn, hãy xóa tất cả mọi thứ, ngoại trừ tên của người đầu tiên trong @mention. Để bao gồm nhiều người hơn, hãy nhập @ một lần nữa và đề cập đến người khác.

Lưu ý: Đối tượng thuê với quyền truy nhập có điều kiện sẽ không thể tạo @mentions. Vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để biết thêm thông tin.

 1. Trên thiết bị của bạn, hãy đi đến một tài liệu được lưu trong một Thư viện SharePoint hoặc OneDrive for Business.

 2. Chọn các từ trong tài liệu, rồi gõ nhẹ vào chú thích mới.

  Chọn chú thích mới trên menu ngữ cảnh
 3. Nhập @ và một vài chữ cái đầu tiên của họ hoặc họ của người đó, rồi chọn tên bạn muốn (nếu họ không có quyền mở tài liệu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp điều đó).

Mẹo: Để dễ hiểu hơn, hãy xóa tất cả mọi thứ, ngoại trừ tên của người đầu tiên trong @mention. Để bao gồm nhiều người hơn, hãy nhập @ một lần nữa và đề cập đến người khác.

Tìm kiếm và trả lời @mentions

Khi ai đó đề cập đến bạn trong chú thích, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Thư bao gồm nối kết đưa bạn đến chú thích trong tài liệu hoặc bản trình bày.

Nếu bạn đã được đề cập nhiều hơn một lần, chúng tôi sẽ thực hiện các nối kết vào một email duy nhất.

Lưu ý: Tính năng này không sẵn dùng cho các khách hàng của chúng tôi bằng cách sử dụng Office 365 vận hành bởi 21Vianet.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×