Sử dụng mẫu cơ sở dữ liệu Access quản lý liên hệ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng Access 2007 liên hệ quản lý cơ sở dữ liệu mẫu để theo dõi các tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin khác. Phiên bản này mới phổ biến mẫu truy nhập cũng cho phép bạn phân loại mỗi liên hệ, gửi thông điệp email, và tạo bản đồ của địa chỉ.

Cơ sở dữ liệu Quản lý Liên hệ

Sử dụng cơ sở dữ liệu

Trong bài viết này, chúng tôi bao gồm các bước cơ bản về việc sử dụng mẫu cơ sở dữ liệu quản lý liên hệ.

Chuẩn bị cơ sở dữ liệu để sử dụng

 • Khi bạn trước tiên mở cơ sở dữ liệu, Access sẽ hiển thị trang bắt đầu. Để ngăn không cho Trang này hiển thị lần sau khi bạn mở cơ sở dữ liệu, hãy xóa hộp kiểm Hiện bắt đầu khi mở cơ sở dữ liệu này .

  Đóng trang bắt đầu để bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu.

 • Để đảm bảo rằng tất cả nội dung cơ sở dữ liệu được bật, sử dụng thủ tục sau đây:

  1. Trong Thanh Thông báo, bấm vào Tùy chọn.

  2. Trong hộp thoại Tùy chọn Bảo mật Microsoft Office, bấm vào Bật nội dung này, rồi bấm vào OK.

   Để biết thêm thông tin về cách cho phép nội dung cơ sở dữ liệu, hãy xem bài viết quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu.

Thêm liên hệ từ Microsoft Office Outlook 2007

Nếu bạn dùng Office Outlook 2007, bạn có thể thêm liên hệ từ chương trình đó mà không cần phải nhập lại thông tin.

 1. Trên biểu mẫu Danh sách liên hệ , hãy bấm Thêm từ Outlook.

 2. Trong hộp thoại Chọn tên để thêm , hãy chọn tên mà bạn muốn thêm vào cơ sở dữ liệu.

 3. Bấm Thêm rồi bấm OK.

Tìm kiếm một liên hệ

Hộp Tìm kiếm nhanh cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy liên hệ trên biểu mẫu Danh sách liên hệ .

 • Trên biểu mẫu Danh sách liên hệ , trong hộp Tìm kiếm nhanh , nhập văn bản bạn muốn tìm kiếm và sau đó nhấn ENTER hoặc bấm đi.

  Access sẽ lọc danh sách để hiển thị chỉ những bản ghi có chứa văn bản mà bạn tìm kiếm. Để trở về danh sách đầy đủ, hãy bấm Hiện tất cả bản ghi.

Hiện hoặc ẩn cột

Trên biểu mẫu Danh sách liên hệ , một số trường (cột) được ẩn theo mặc định. Để thay đổi trường nào được hiển thị:

 1. Bấm hiện/ẩn trường.

 2. Trong hộp thoại Bỏ ẩn cột , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi cột bạn muốn hiển thị. Xóa hộp kiểm ẩn cột.

Hiển thị báo cáo

Cơ sở dữ liệu quản lý liên hệ bao gồm hai báo cáo: thư mụcdanh bạ điện thoại. Để hiển thị báo cáo:

 • Trong ngăn dẫn hướng, dưới báo cáo, bấm đúp vào báo cáo bạn muốn hiển thị.

Bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh của riêng bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết tạo báo cáo đơn giản.

Hiển thị chi tiết liên hệ

Biểu mẫu Chi tiết liên hệ cho phép bạn xem và nhập thông tin về mỗi liên hệ. Để hiển thị biểu mẫu chi tiết liên hệ:

 • Trên biểu mẫu Danh sách liên hệ , hãy bấm mở bên cạnh liên hệ mà bạn muốn xem.

Thêm hình ảnh

Trên biểu mẫu Chi tiết liên hệ , bạn có thể thêm ảnh cho liên hệ.

 1. Dưới khung ảnh, hãy bấm + / – hình ảnh.

 2. Trong hộp thoạiPhần đính kèm, hãy bấm Thêm.

 3. Trong hộp thoại Chọn tệp , duyệt đến thư mục chứa tệp.

 4. Chọn tệp bạn muốn thêm, sau đó bấm mở.

 5. Trong hộp thoại Phần đính kèm, hãy bấm OK.

Lưu ý: Bạn có thể đính kèm nhiều tệp vào mỗi liên hệ, bao gồm các tệp khác loại chẳng hạn như tài liệu hoặc bảng tính.

Hiển thị bản đồ địa chỉ của một liên hệ

Trên biểu mẫu Chi tiết liên hệ , nếu bạn đã nhập một địa chỉ đường phố cho liên hệ, bạn có thể hiển thị bản đồ vị trí đó:

 • Bấm Bấm vào bản đồ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×