Sử dụng mẫu để tạo các loại site SharePoint khác nhau

Sử dụng mẫu để tạo các loại site SharePoint khác nhau

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phiên bản của SharePoint bạn đang dùng ra loại trang mức cao nhất hoặc bạn có thể tạo trang con. Chọn mẫu trang sẵn dùng cho bạn theo mặc định tùy thuộc vào các tính năng thiết lập bởi người quản trị của bạn và với gói Office 365 hoặc SharePoint Server bạn có. Bạn cũng có thể tạo và sử dụng các mẫu site tùy chỉnh.

Lưu ý: Nếu bạn có một trang hay trang con bạn không cần nữa, hãy xem xóa trang SharePoint hoặc subsite.

SharePoint Online và SharePoint Server 2019 site mức cao nhất

Theo mặc định, SharePoint Online và SharePoint Server 2019 cung cấp site nhóm để cộng tác với các thành viên của nhóm của bạn hoặc những người đang làm việc cùng nhau trên một dự án và giao tiếp site để chia sẻ tin tức, báo cáo, trạng thái, v.v. với những người khác. Khi bạn khởi động SharePoint rồi bấm + tạo trang, bạn sẽ có một lựa chọn giữa một trong các mẫu hai.

Lựa chọn của hai mức cao nhất mẫu, site nhóm hoặc liên lạc.

Lưu ý: Người quản trị của bạn có thể bật hoặc tắt tính năng tạo trang, hoặc thay thế tạo trang nhóm tùy chỉnh hoặc cổ điển.

Để tìm hiểu thêm về SharePoint Online và SharePoint Server 2019 site nhóm, hãy xem tạo một site nhóm trong SharePoint hoặc site nhóm SharePoint là gì? Để giao tiếp site, hãy xem tạo một liên lạc site trong SharePoint hoặc liên lạc site SharePoint là gì?

site con SharePoint Online và SharePoint Server 2019

Khi bạn đã tạo một mức cao nhất site nhóm hoặc site liên lạc, bạn có thể tạo trang con. Site con cho phép bạn dùng nhiều hơn mẫu, chẳng hạn như nhóm cổ điển, phát hành, blog, hoặc site Trung tâm tài liệu. Mô tả dưới đây sẽ giúp bạn chọn mẫu bạn cần.

Lưu ý: site mức cao nhất SharePoint Online , chẳng hạn như site nhóm hoặc giao tiếp sẽ không sẵn có dưới dạng mẫu site con, chỉ là site mức cao nhất. SharePoint Server 2019 cung cấp site nhóm mới dưới dạng trang con.

Trong SharePoint Online, bạn có thể tạo trang con với cổ điển mẫu chỉ. Tab phát hành chỉ sẵn dùng khi bạn bật SharePoint cơ sở hạ tầng phát hành, và chỉ là một site con từ một site nhóm mức cao nhất, nhóm kết nối. Cơ sở hạ tầng phát hành và phát hành trang con sẽ không sẵn dùng trên trang mức cao nhất liên lạc.

Khi bạn tạo trang phụ từ một site nhóm kết nối nhóm, site con có thể thừa kế quyền từ site mẹ và thành viên vào nhóm sẽ có quyền truy nhập. Một số tính năng trang mức cao nhất SharePoint Online sẽ không sẵn dùng trên trang con cổ điển, chẳng hạn như di chuyểnsao chép.

SharePoint Máy chủ site và site con

SharePoint Server 2013 và 2016, bạn có thể tạo site mức cao nhất hoặc trang con bằng cách dùng các bên dưới mẫu cổ điển. Sau đây mô tả Hiển thị trạng thái sẵn sàng của mẫu dựa trên các phiên bản và lập kế hoạch của SharePoint máy chủ mà bạn đang dùng.

SharePoint Máy chủ Foundation 2013 chỉ hỗ trợ trang cộng tác nhóm và blog. Nó không hỗ trợ bất kỳ mẫu nào khác.

Mẫu site cộng tác cho SharePoint Online (site con) và SharePoint máy chủ

Mẫu site cộng tác tạo site nơi bạn có thể liên lạc thông tin về các nhóm và dự án, tạo blog hoặc trang cộng đồng. Tất cả được hỗ trợ trên SharePoint 2013 và 2016 và trang con trong SharePoint Online. Đối với SharePoint Foundation 2013, chỉ site nhóm và blog được hỗ trợ.

SharePoint Server 2019 cung cấp các site nhóm hiện đại như site con, nhưng với không có kết nối đến một nhóm Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem site nhóm SharePoint là gì?.

Nhóm hiện đại site con

Sử dụng site nhóm cổ điển để nhanh chóng tạo, sắp xếp, và chia sẻ thông tin cho nhóm hoặc dự án của bạn. Trang bao gồm: thư viện và danh sách cho:

 • Tài liệu được chia sẻ

 • Thông báo

 • Lịch

 • Nối kết

 • Tác vụ

 • Bảng Thảo luận.

Mẫu site nhóm

Site nhóm có thể dùng làm một môi trường duy nhất để tạo, sắp xếp, và chia sẻ nội dung. Ví dụ, dùng danh sách thông báo để quảng bá thông tin quan trọng, công cụ mới, hoặc tài nguyên cho các thành viên nhóm. Sử dụng lịch chia sẻ thông tin lập lịch biểu, chẳng hạn như sự kiện nhóm, hạn chót hoặc kỳ nghỉ. Bạn cũng có thể thử danh sách nối kết để giúp nhóm của bạn kết nối với các trang đối tác hoặc tìm các thông tin quan trọng cho công việc của họ.

Lưu ý: Đối với site con SharePoint Online , bằng cách dùng mẫu trang nhóm tạo một site nhóm cổ điển.

Sử dụng Site blog để nhanh chóng thông báo các thông báo của công ty, hoặc đăng các ý tưởng, ý kiến, hoặc chuyên môn trong nhóm hoặc tổ chức của bạn. Site chứa Bài đăng, Chú thích, và Nối kết. Công cụ blog giúp bạn phê duyệt hoặc bác bỏ các bài đăng nháp, cũng như sửa hoặc xóa bỏ các bài đăng cũ. Thậm chí bạn có thể nhận được lời nhắc báo khi blog được cập nhật.

Mẫu Site Blog

Để giúp người dùng tìm thấy nội dung mà họ quan tâm, bạn có thể gán các bài đăng mà bạn tạo cho một hoặc nhiều thể loại. Các site blog cho phép bạn chú thích trên bài đăng, đây là một cách tuyệt vời để giữ độc giả của bạn luôn tham gia.

Mẫu site dự án cung cấp một cách thức dễ dàng để quản lý các dự án. Site có các tính năng cộng tác tương tự như Site nhóm, và bao gồm một phần web Tóm tắt Dự án được kết nối với danh sách Nhiệm vụ mặc định. Các mục được thêm vào danh sách Nhiệm vụ không được tự động hiển thị trong Tóm tắt Dự án.

Mẫu Site Dự án

Các ưu điểm khác đối với việc sử dụng site Dự án:

 • Đường thời gian trực quan của các nhiệm vụ dự án.

 • Lịch biểu nhiệm vụ dự án.

 • Thư viện lưu trữ tài liệu dự án liên quan.

 • Sổ tay ghi lại và tổng hợp nhanh chóng các thông tin về dự án.

 • Lịch các sự kiện nhóm được chia sẻ.

 • Khả năng kết nối Project Professional, Project Server 2016hoặc Project Online.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một trang web dự án.

Lưu ý: Không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019.

Sử dụng site Cộng đồng như một nơi để các thành viên có thể thảo luận các chủ đề chung mà họ quan tâm.

Mẫu Site Cộng đồng

Site Cộng đồng cung cấp các lợi ích về email, nhắn tin tức thời, hoặc các phương pháp truyền thông, bao gồm:

 • Tính khả dụng của toàn bộ nội dung site đối với tất cả thành viên của cộng đồng.

 • Lưu giữ toàn bộ lịch sử thảo luận tuân thủ theo hướng dẫn quản trị doanh nghiệp.

 • Tính năng tìm kiếm được dựng sẵn để các thành viên có thể tìm kiếm tất cả các bài đăng của cộng đồng.

 • Phân loại nội dung để tăng khả năng phát hiện và đơn giản hóa hoạt động bảo trì.

 • Bảo trì site bằng danh sách SharePoint , cho phép bạn tận dụng quản trị, quản lý bản ghi và các tính năng tích hợp dòng công việc của SharePoint.

Lưu ý: Không hỗ trợ cách tạo trang phụ bằng cách dùng mẫu trang giao tiếp bên dưới trang cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo cổng thông tin cộng đồng.

Mẫu site doanh nghiệp cho SharePoint Online (site con) và SharePoint máy chủ

Mẫu site doanh nghiệp cho trang web cho dung lượng lưu trữ tài liệu hoặc bản ghi và theo dõi, nghiệp vụ thông minh cho phân tích dữ liệu, hoặc chức năng tìm kiếm toàn bộ trang. Tất cả được hỗ trợ trong SharePoint 2013 và 2016 và trang con trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019 trừ khi ghi chú khác. . Không có được hỗ trợ SharePoint 2013 Foundation.

Sử dụng mẫu site Trung tâm Tài liệu để quản lý số lượng tài liệu lớn. Bạn có thể sử dụng site Trung tâm Tài liệu như một môi trường biên soạn hoặc nơi lưu trữ nội dung.

Mẫu Site Trung tâm Tài liệu

Trong môi trường biên soạn, người dùng thường xuyên kiểm tra các tệp trong và ngoài và tạo ra các cấu trúc thư mục cho các tệp đó. Bạn có thể sử dụng tính năng lập phiên bản để giữ mười hoặc nhiều phiên bản trước đó của mỗi tài liệu. Bạn cũng có thể sử dụng dòng công việc để kiểm soát vòng đời của tài liệu.

Không có tính năng biên soạn tài liệu trong nơi lưu trữ tài liệu. Người dùng chỉ xem hoặc tải tài liệu lên. Trong site Trung tâm Tài liệu bạn có thể tạo một kiểu lưu trữ gọi là lưu trữ cơ sở kiến thức. Thông thường, các cơ sở kiến thức chứa các phiên bản riêng lẻ của tài liệu, và một site có khả năng chứa đến 10 triệu tệp.

Để biết thêm thông tin, hãy xem dùng một site Trung tâm tài liệu.

Sử dụng site Trung tâm Bản ghi để sắp xếp, lưu trữ và quản lý các bản ghi chẳng hạn như tài liệu pháp luật hoặc tài chính. Trung tâm Bản ghi hỗ trợ quy trình quản lý toàn bộ bản ghi, từ tuyển tập bản ghi qua quản lý bản ghi đến bố trí bản ghi.

Mẫu Trung tâm Bản ghi

Lập phiên bản, kiểm định, quản lý siêu dữ liệu, Khám phá Điện tử và định tuyến bản ghi có thể tùy chỉnh là các tính năng dựng sẵn có thể giúp bạn quản lý các bản ghi hiệu quả hơn.

Lưu ý: Tạo một trang phụ bằng cách dùng mẫu trang giao tiếp bên dưới trang Trung tâm bản ghi không được hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo Trung tâm bản ghi.

Lưu ý: Không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019.

Sử dụng một site BI để lưu trữ, quản lý, chia sẻ và xem business báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển. Site BI Center có các đặc tính thiết lập nó ngoài khác loại trang bao gồm dựng sẵn danh sách và thư viện được thiết kế dành riêng cho BI nội dung, hãy truy nhập nội dung PerformancePoint Services (cho trên cơ sở khách hàng), mẫu tệp và nối kết đến các thông tin hữu ích về các công cụ BI.

Mẫu Site Nghiệp vụ Thông minh

Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, chia sẻ, và tiêu thụ nội dung BI trong site Trung tâm BI.

Sử dụng site Trung tâm Tìm kiếm để cung cấp cho người dùng cách tìm kiếm site và xem kết quả tìm kiếm. Site Trung tâm Tìm kiếm là một site mức cao nhất của tuyển tập site mà một quản trị viên cụm máy chủ tạo bằng mẫu Trung tâm Tìm kiếm Doanh nghiệp.

Mẫu Site Tìm kiếm Doanh nghiệp

Khi bạn tạo một site Trung tâm Tìm kiếm, một trang chủ tìm kiếm mặc định và trang kết quả tìm kiếm cũng được tạo. Ngoài ra, các trang được biết đến như trang tìm kiếm dọc được tạo có thể được tùy chỉnh cho việc tìm kiếm nội dung cụ thể, chẳng hạn như con người, hội thoại, và video. Những trang này hiển thị kết quả tìm kiếm được lọc và định dạng cho một kiểu hoặc loại nội dung.

Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý trung tâm tìm kiếm trong SharePoint Online.

Kho Tiến trình Visio

SharePoint Server 2019 chỉ.

Kho quy trình Visio là một trang để xem, chia sẻ, và lưu sơ đồ quy trình Visio. Tệp bao gồm thư viện tài liệu versioned và mẫu cho lưu đồ cơ bản, lưu đồ chéo chức năng và BPMN sơ đồ.

Site con kho quy trình Visio

Mẫu trang phát hành cho SharePoint Online (site con) và SharePoint máy chủ

Mẫu trang phát hành cung cấp dịch vụ phát hành trang web có hoặc không có dòng công việc phê duyệt, và một Wiki doanh nghiệp để có kiến thức công ty thành viên có thể đóng góp vào.

Để tạo trang con phát hành, người quản trị của bạn trước tiên cần để cho phép cơ sở hạ tầng phát hành SharePoint. Sau khi bật, tab phát hành sẽ có sẵn.

Tất cả được hỗ trợ trong SharePoint 2013 và 2016 và site con từ SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019 site nhóm. Không có được hỗ trợ SharePoint 2013 Foundation hoặc dưới dạng trang con trên trang thông tin liên lạc SharePoint Online hoặc SharePointServer 2019 .

Sử dụng site để tạo enterprise mạng nội bộ, cổng thông tin liên lạc, phát hành và trong SharePoint Server, trang web công cộng. Trong SharePoint Server, họ cũng có thể dùng để bung rộng trang web của bạn và nhanh chóng phát hành trang web. Người đóng góp có thể làm việc trên phiên bản bản thảo của trang và phát hành chúng làm cho chúng Hiển thị cho người đọc.

Mẫu Site Phát hành

Các site phát hành có tính năng độc đáo giúp đơn giản hóa quá trình biên soạn, phê duyệt, và phát hành. Các tính năng này được bật tự động khi bạn tạo một site phát hành và bao gồm:

 • Bố trí trang

 • Kiểu cột

 • Phần web

 • Danh sách

 • Thư viện ảnh và tài liệu cho việc lưu trữ tài sản phát hành web.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tính năng bật trong một site phát hành SharePoint Online.

Sử dụng site Phát hành với dòng công việc để phát hành các trang web theo lịch biểu bằng cách sử dụng dòng công việc phê duyệt. Site có các thư viện hình ảnh và tài liệu để lưu giữ tài sản phát hành web. Theo mặc định, chỉ có thể tạo những site theo mẫu này ở bên dưới site này.

Mẫu Site Phát hành với Dòng công việc

Dòng công việc phê duyệt phát hành tự động hóa việc định hướng nội dung để xem lại và phê duyệt. Việc phát hành các trang web mới và cập nhật được kiểm soát chặt chẽ. Không có nội dung mới nào có thể được phát hành cho đến khi được duyệt bởi từng người duyệt trong dòng công việc.

Để biết thêm thông tin, hãy xem làm việc với một dòng công việc phê duyệt phát hành.

Một wiki Doanh nghiệp là một site phát hành để chia sẻ và cập nhật số lượng lớn thông tin trong một doanh nghiệp. Nếu tổ chức của bạn cần một kho lưu trữ kiến thức lớn, tập trung được thiết kế cho việc lưu trữ lẫn chia sẻ thông tin trong phạm vi toàn doanh nghiệp, bạn hãy xem xét sử dụng một wiki Doanh nghiệp.

Mẫu Site Wiki Doanh nghiệp

Một wiki Doanh nghiệp thường là một kho lưu trữ kiến thức của một tổ chức, nếu không sẽ không được lưu trữ để dùng trong tương lai. Bạn có thể dùng wiki Doanh nghiệp để tăng cấp việc tìm hiểu không chính thức và chia sẻ các mẹo với những người dùng khác, điều này có thể làm giảm nhu cầu đào tạo chính thức hoặc hỗ trợ liên tục của bộ phận CNTT.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo và sửa wiki.

Tạo site từ một SharePoint Online tuyển tập trang (chỉ có người quản trị)

người quản trị đối tượng thuê SharePoint Online có thể dùng Trung tâm quản trị để tạo tuyển tập site mới. Khi tạo một tuyển tập trang mới, bạn có thể chọn một mẫu cổ điển để dùng cho một trang mức cao nhất mới. Tuy nhiên bạn không thể tạo một site nhóm kết nối nhóm hoặc site liên lạc. Lựa chọn được tương tự như mẫu sẵn có cho site con SharePoint Online . Khi trang bắt đầu, bạn cần phải cấu hình người dùng, quyền, định dạng, nội dung, và nhiều tính năng khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một tuyển tập trang.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×