Sử dụng mạng chuyển phát nội dung của Office 365 với SharePoint Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể lưu trữ tĩnh tài nguyên trong Office 365 chuyển phát nội dung mạng (CDN) cung cấp các trang hiệu suất tốt hơn cho SharePoint Online của bạn. Tài nguyên tĩnh là các tệp mà không thay đổi thường xuyên, chẳng hạn như hình ảnh, video và âm thanh, biểu định kiểu, phông chữ và các tệp JavaScript. CDN hoạt động như một proxy địa lý phân phối lưu bộ đệm ẩn, bằng cách tạo bộ đệm ẩn tài nguyên tĩnh gần hơn với các trình duyệt yêu cầu họ.

Nếu bạn đã quen với cách làm việc đó s CDN, bạn chỉ cần hoàn thành một số bước để thiết lập Chủ đề này mô tả cách. Hãy đọc tiếp để biết thông tin về Office 365 CDN và làm thế nào để bắt đầu lưu trữ tài nguyên tĩnh của bạn.

Hướng trở về lên kế hoạch mạng và tinh chỉnh hiệu năng cho Office 365.   

Office 365 CDN cơ bản

Office 365 CDN được đưa vào như là một phần của thuê bao SharePoint Online của bạn. Bạn không cần phải thanh toán thêm cho nó. Office 365 cung cấp hỗ trợ cho cả hai riêng tư và truy nhập cộng và cho phép bạn đến máy chủ lưu trữ tĩnh tài nguyên trong nhiều vị trí hoặc nguồn gốc. Office 365 CDN không phải là giống như Azure CDN. Nếu bạn cần biết thêm thông tin về lý do tại sao dùng một CDN hoặc thông tin về chung CDN khái niệm, hãy xem mạng chuyển phát nội dung.

Làm thế nào CDN là người truy nhập cho người dùng cuối

Quyền riêng tư truy nhập vào các tài nguyên tĩnh trong Office 365 CDN cấp mã thông báo được tạo bởi SharePoint Online. Người dùng đã có quyền truy nhập vào thư mục hoặc thư viện chỉ định nguồn gốc sẽ tự động được cấp quyền mã thông báo. SharePoint Online không hỗ trợ mục cấp quyền cho CDN.

Ví dụ, cho một tệp nằm ở https://contoso.sharepoint.com/sites/site1/library1/folder1/image1.jpg, cung cấp các thao tác sau:

 • 1 người dùng có quyền truy nhập để folder1 và image1.jpg

 • Người dùng 2 không có quyền truy nhập vào folder1

 • Người dùng 3 không có quyền truy nhập vào folder1 nhưng được cấp phép rõ ràng để truy nhập image1.jpg thông qua SharePoint Online

 • Người dùng 4 có quyền truy nhập folder1 nhưng có một cách rõ ràng bị từ chối truy nhập vào image1.jpg

Sau đó sau đều đúng:

 • Người dùng 1 và 4 người dùng sẽ có thể truy nhập image1.jpg thông qua các CDN.

 • Người dùng 2 và 3 người dùng sẽ không thể truy nhập image1.jpg thông qua các CDN.

  Tuy nhiên, người dùng 3 có thể vẫn truy nhập tài nguyên image1.jpg trực tiếp thông qua SharePoint Online trong khi người dùng 4 không thể truy nhập tài nguyên thông qua SharePoint Online.

Tổng quan về làm việc với Office 365 CDN

Để thiết lập Office 365 CDN, bạn hãy làm theo các bước cơ bản:

Khi bạn hoàn tất thiết lập, quản lý Office 365 CDN theo thời gian bằng cách:

 • Thêm, Cập Nhật và loại bỏ tài nguyên

 • Thêm và loại bỏ nguồn gốc

 • Cấu hình chính sách CDN

 • Nếu cần thiết, vô hiệu hóa Office 365 CDN

Xác định nơi bạn muốn lưu trữ tài sản của bạn

CDN tìm kiếm tài nguyên của bạn từ một vị trí được gọi là một nguồn gốc. Đối với Office 365, một xuất xứ là một thư viện SharePoint hoặc thư mục mà có thể truy nhập bằng một URL. Bạn có khả năng linh hoạt tuyệt vời khi bạn xác định nguồn gốc cho tổ chức của bạn. Ví dụ, bạn có thể xác định nhiều nguồn gốc, hoặc, một origin duy nhất mà bạn muốn đặt tất cả các tài nguyên CDN của bạn. Bạn có thể chọn có nguồn gốc công cộng hoặc riêng tư đối với tổ chức của bạn. Hầu hết các tổ chức sẽ chọn để thực hiện việc kết hợp hai.

Nếu bạn xác định hàng trăm nguồn gốc, nó sẽ thường phải tác động âm trên thời gian cần để xử lý yêu cầu. Chúng tôi khuyên bạn nên rằng nếu bạn có nhiều hơn 100 nguồn gốc bạn có thể muốn suy kiến trúc của bạn.

Chọn xem mỗi origin sẽ được cộng hoặc riêng tư

Khi bạn xác định một nguồn gốc, bạn chỉ định xem nó sẽ được thực hiện công cộng hoặc riêng tư. Bất kể tùy chọn nào bạn chọn, Microsoft sẽ tất cả nâng nặng cho bạn khi nó đi kèm với quản trị CDN chính nó. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi ý về sau, sau khi bạn đã thiết lập CDN và xác định nguồn gốc của bạn.

Tùy chọn cả riêng và cung cấp các cải tiến hiệu suất, nhưng mỗi có thuộc tính duy nhất và ưu điểm.

Thuộc tính và các ưu điểm của lưu trữ tài sản trong một origin công cộng   

 • Tài nguyên trong origin công cộng có thể truy nhập bằng tất cả mọi người một cách ẩn danh.

  Quan trọng: Nếu bạn xác định một origin công cộng của bạn CDN, bạn sẽ không bao giờ đặt tài nguyên được xem là nhạy cảm để tổ chức của bạn trong một công cộng gốc hoặc thư viện SharePoint Online.

 • Nếu bạn loại bỏ một tài sản từ một nguồn gốc công cộng, tài nguyên có thể tiếp tục có sẵn 30 ngày từ bộ đệm ẩn; Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm mất hiệu lực nối kết đến tài nguyên trong CDN trong 15 phút.

 • Khi bạn lưu trữ biểu định kiểu (tệp CSS) trong một origin công cộng, bạn có thể dùng các đường dẫn tương đối và URI trong mã. Điều này có nghĩa là bạn có thể tham chiếu vị trí của hình nền và các đối tượng khác so với vị trí của tài nguyên gọi nó.

 • Trong khi bạn có thể khó mã một nguồn gốc cộng URL, làm vậy không khuyến khích. Lý do này là nếu quyền truy nhập vào CDN trở nên không sẵn dùng, URL sẽ không tự động giải quyết để tổ chức của bạn trong SharePoint Online và có thể dẫn đến lỗi khác và nối kết bị hỏng.

 • Các kiểu tệp mặc định được đưa cộng nguồn gốc là .css, .eot, .gif, .ico, .jpeg, .jpg, JS, .map, .png, .svg, .ttf và .woff. Bạn có thể xác định các loại tệp bổ sung.

 • Nếu bạn muốn, bạn có thể cấu hình một chính sách để loại trừ tài nguyên mà đã được xác định bởi phân loại site mà bạn xác định. Ví dụ, bạn có thể chọn để loại trừ tất cả các tài nguyên được đánh dấu là "mật" hoặc "bị hạn chế" ngay cả khi họ là một kiểu tệp được phép và nằm trong một origin công cộng.

Thuộc tính và các ưu điểm của lưu trữ tài sản trong một origin riêng tư   

 • Người dùng chỉ có thể truy nhập các tài nguyên từ một nguồn gốc riêng tư nếu chúng được ủy quyền để làm điều này. Ngăn không cho truy nhập ẩn danh để các tài nguyên.

 • Nếu bạn loại bỏ một tài sản từ nguồn gốc riêng tư, tài nguyên có thể tiếp tục thành sẵn dùng cho lên đến một giờ từ bộ đệm ẩn; Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm mất hiệu lực nối kết đến tài nguyên trong CDN trong 15 phút.

 • Các kiểu tệp mặc định được đưa riêng tư nguồn gốc là .gif, .ico, .jpeg, .jpg, JS và .png. Bạn có thể xác định các loại tệp bổ sung.

 • Giống như nguồn gốc công cộng, bạn có thể cấu hình một chính sách để loại trừ tài nguyên mà đã được xác định bởi phân loại site mà bạn xác định ngay cả khi bạn dùng ký tự đại diện để bao gồm tất cả tài sản trong một thư mục hoặc thư viện Site.

Nguồn gốc CDN mặc định Office 365

Trừ khi bạn xác định nếu không, Office 365 thiết lập một số nguồn gốc mặc định cho bạn khi bạn kích hoạt Office 365 CDN. Nếu bạn ban đầu loại trừ chúng, bạn có thể thêm các nguồn gốc sau khi bạn hoàn thành thiết lập.

Nguồn gốc riêng tư mặc định:

 • */userphoto.aspx

 • * / siteassets

Nguồn gốc cộng mặc định:

 • * / masterpage

 • * / kiểu thư viện

Thiết lập và cấu hình Office 365 CDN bằng cách dùng SharePoint Online Management Shell

Quy trình trong chủ đề này yêu cầu bạn dùng SharePoint Online Management Shell để kết nối với SharePoint Online. Để được hướng dẫn, hãy xem kết nối với SharePoint Online PowerShell.

Hoàn thành các bước để thiết lập và cấu hình Office 365 CDN để lưu trữ tài nguyên tĩnh của bạn trong SharePoint Online.

Để cho phép tổ chức của bạn để sử dụng Office 365 CDN

Sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOTenantCdnEnabled để cho phép tổ chức của bạn để sử dụng Office 365 CDN. Bạn có thể cho phép tổ chức của bạn để sử dụng nguồn gốc công cộng, riêng tư nguồn gốc, hoặc cả hai với CDN. Bạn cũng có thể cấu hình Office 365 CDN để bỏ qua thiết lập nguồn gốc mặc định khi bạn bật nó. Bạn luôn có thể thêm các nguồn gốc sau này như được mô tả trong chủ đề này.

Trong Windows Powershell dành cho SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Ví dụ, để cho phép tổ chức của bạn để sử dụng công cộng và riêng tư nguồn gốc với CDN, hãy nhập lệnh sau đây:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

Để cho phép tổ chức của bạn để sử dụng công cộng và riêng tư nguồn gốc với CDN nhưng bỏ qua thiết lập nguồn gốc mặc định, hãy nhập lệnh sau đây:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

Để cho phép tổ chức của bạn để sử dụng nguồn gốc công cộng với CDN, nhập lệnh sau đây:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

Để cho phép tổ chức của bạn để sử dụng riêng tư nguồn gốc với CDN, nhập lệnh sau đây:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

Để biết thêm thông tin về lệnh ghép ngắn này, hãy xem Set-SPOTenantCdnEnabled.

(Tùy chọn) Để thay đổi danh sách các loại tệp để bao gồm trong Office 365 CDN

Mẹo: Khi bạn xác định các loại tệp bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOTenantCdnPolicy , bạn ghi đè lên danh sách hiện được xác định. Nếu bạn muốn thêm vào danh sách các loại tệp bổ sung, sử dụng lệnh ghép ngắn đầu tiên để tìm hiểu loại tệp đã được phép và bao gồm chúng trong danh sách cùng với những người mới của bạn.

Sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOTenantCdnPolicy để xác định loại tĩnh tệp có thể được lưu trữ bằng công cộng và riêng tư nguồn gốc trong CDN. Theo mặc định, các kiểu tài nguyên chung được phép, để ví dụ .css, .gif, .jpg, và JS.

Trong Windows PowerShell dành cho SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

Để xem những loại tệp hiện đang được phép bằng CDN, hãy dùng lệnh ghép ngắn Get-SPOTenantCdnPolicies :

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Để biết thêm thông tin về các lệnh ghép ngắn, hãy xem Set-SPOTenantCdnPolicyGet-SPOTenantCdnPolicies.

(Tùy chọn) Để thay đổi danh sách trang phân loại bạn muốn loại trừ khỏi Office 365 CDN

Mẹo: Khi bạn loại trừ phân loại site bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOTenantCdnPolicy , bạn ghi đè lên danh sách hiện được xác định. Nếu bạn muốn loại bỏ trang bổ sung phân loại, hãy dùng lệnh ghép ngắn đầu tiên để tìm hiểu phân loại nào đã được loại trừ và sau đó thêm chúng cùng với những người mới của bạn.

Sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOTenantCdnPolicy để loại trừ phân loại site mà bạn không muốn sẵn dùng qua CDN. Theo mặc định, phân loại trang không được loại trừ.

Trong Windows PowerShell dành cho SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

Để xem phân loại trang nào được hiện đang bị hạn chế, hãy dùng lệnh ghép ngắn Get-SPOTenantCdnPolicies :

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Để biết thêm thông tin về các lệnh ghép ngắn, hãy xem Set-SPOTenantCdnPolicyGet-SPOTenantCdnPolicies.

Để thêm một nguồn gốc cho tài nguyên của bạn

Sử dụng lệnh ghép ngắn Add-SPOTenantCdnOrigin để xác định một nguồn gốc. Bạn có thể xác định nhiều nguồn gốc. Nguồn gốc là URL trỏ đến một thư viện SharePoint hoặc thư mục chứa tài nguyên mà bạn muốn do CDNlưu trữ.

Quan trọng: Nếu bạn xác định một origin công cộng của bạn CDN, bạn sẽ không bao giờ đặt tài nguyên được xem là nhạy cảm để tổ chức của bạn trong origin công cộng hoặc thư viện SharePoint Online.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

Tại đường dẫn là đường dẫn đến thư mục chứa các tài nguyên. Bạn có thể dùng ký tự đại diện ngoài đường dẫn tương đối. Ví dụ, để bao gồm tất cả các tài nguyên trong thư mục masterpages cho tất cả các trang của bạn như một origin công cộng trong CDN, hãy nhập lệnh sau đây:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

Để biết thêm thông tin về cú pháp của nó và lệnh này, hãy xem Thêm-SPOTenantCdnOrigin.

Sau khi bạn đã chạy lệnh, Hệ thống đồng bộ hóa cấu hình qua Trung tâm dữ liệu. Điều này sẽ đưa 15 phút.

Ví dụ: Cấu hình một origin công cộng cho các trang chính của bạn và cho thư viện kiểu của bạn cho SharePoint Online

Thông thường, các nguồn gốc được thiết lập cho bạn theo mặc định khi bạn bật nguồn gốc công cộng cho Office 365 CDN. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cho phép chúng theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau đây.

 • Sử dụng lệnh ghép ngắn Add-SPOTenantCdnOrigin để xác định kiểu thư viện dưới dạng một nguồn gốc công cộng trong Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Sử dụng lệnh ghép ngắn Add-SPOTenantCdnOrigin để xác định các trang cái dưới dạng một nguồn gốc công cộng trong Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • Để biết thêm thông tin về cú pháp của nó và lệnh này, hãy xem Thêm-SPOTenantCdnOrigin.

  Sau khi bạn đã chạy lệnh, Hệ thống đồng bộ hóa cấu hình qua Trung tâm dữ liệu. Điều này sẽ đưa 15 phút.

Ví dụ: Cấu hình một origin riêng tư đối với tài nguyên site, trang và hình ảnh phát hành của bạn cho SharePoint Online

 • Sử dụng lệnh ghép ngắn Add-SPOTenantCdnOrigin để xác định các thư mục tài nguyên site dưới dạng một nguồn gốc riêng trong Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Sử dụng lệnh ghép ngắn Add-SPOTenantCdnOrigin để xác định các thư mục trang site dưới dạng một nguồn gốc riêng trong Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Sử dụng lệnh ghép ngắn Add-SPOTenantCdnOrigin để xác định thư mục hình ảnh phát hành dưới dạng một nguồn gốc riêng trong Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  Để biết thêm thông tin về cú pháp của nó và lệnh này, hãy xem Thêm-SPOTenantCdnOrigin.

  Sau khi bạn đã chạy lệnh, Hệ thống đồng bộ hóa cấu hình qua Trung tâm dữ liệu. Điều này sẽ đưa 15 phút.

Ví dụ: Cấu hình một origin riêng tư cho một tuyển tập trang cho SharePoint Online

Sử dụng lệnh ghép ngắn Add-SPOTenantCdnOrigin để xác định các tuyển tập trang dưới dạng một nguồn gốc riêng trong Office 365 CDN. Ví dụ,

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

Để biết thêm thông tin về cú pháp của nó và lệnh này, hãy xem Thêm-SPOTenantCdnOrigin.

Sau khi bạn đã chạy lệnh, Hệ thống đồng bộ hóa cấu hình qua Trung tâm dữ liệu. Điều này sẽ đưa 15 phút.

Quản lý Office 365 CDN

Sau khi bạn đã thiết lập CDN, bạn có thể thực hiện thay đổi để cấu hình của bạn khi bạn cập nhật nội dung hoặc khi nhu cầu của bạn thay đổi, như được mô tả trong phần này.

Để thêm, Cập Nhật hoặc loại bỏ tài nguyên từ Office 365 CDN

Sau khi bạn đã hoàn thành các bước thiết lập, bạn có thể thêm tài nguyên mới, và Cập Nhật hoặc loại bỏ tài nguyên hiện có bất cứ khi nào bạn muốn. Chỉ cần thực hiện thay đổi của bạn với các tài nguyên trong thư mục hoặc thư viện SharePoint mà bạn xác định là một nguồn gốc. Nếu bạn thêm một tài nguyên mới, nó sẵn dùng thông qua CDN ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn cập nhật tài nguyên, sẽ mất đến 15 phút cho bản sao mới để phát tán trên các và trở nên sẵn dùng trong CDN.

Nếu bạn cần truy xuất vị trí của nguồn gốc, bạn có thể dùng lệnh ghép ngắn Get-SPOTenantCdnOrigins . Để biết thông tin về cách sử dụng lệnh ghép ngắn này, hãy xem Get-SPOTenantCdnOrigins.

Để loại bỏ một nguồn gốc từ Office 365 CDN

Nếu bạn cần, bạn có thể loại bỏ quyền truy nhập vào một thư mục hoặc thư viện SharePoint mà bạn xác định là một nguồn gốc. Để thực hiện điều này, hãy dùng lệnh ghép ngắn Remove-SPOTenantCdnOrigin . Để biết thông tin về cách dùng lệnh ghép ngắn này, hãy xem Loại bỏ-SPOTenantCdnOrigin.

Để sửa đổi một nguồn gốc trong Office 365 CDN

Bạn không thể sửa đổi một nguồn gốc mà bạn đã tạo. Thay vào đó, loại bỏ nguồn gốc và sau đó thêm mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem loại bỏ một nguồn gốc từ Office 365 CDNThêm một nguồn gốc cho tài nguyên của bạn.

Để vô hiệu hóa Office 365 CDN

Sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOTenantCdnEnabled để vô hiệu hóa CDN cho tổ chức của bạn. Nếu bạn có cả nguồn gốc riêng và kích hoạt cho CDN, bạn cần để chạy lệnh ghép ngắn hai lần như minh họa trong ví dụ sau đây.

Để vô hiệu hóa sử dụng các nguồn gốc công cộng trong CDN, trong Windows Powershell dành cho SharePoint Online, hãy nhập lệnh sau đây:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

Để vô hiệu hóa sử dụng nguồn gốc riêng tư trong CDN, nhập lệnh sau đây:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

Để biết thêm thông tin về lệnh ghép ngắn này, hãy xem Set-SPOTenantCdnEnabled.

Khắc phục sự cố cấu hình CDN Office 365 của bạn

Điểm cuối ngay lập tức sẽ không sẵn dùng, làm nó có thời gian cho đăng ký để truyền thông qua CDN. Cấu hình sẽ mất 15 phút.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×