Sử dụng liên hệ (người) trong Outlook trên web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Đăng nhập vào Outlook trên web bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

Trong Outlook trên web, bạn sử dụng trang mọi người để xem, tạo, sửa, tìm và xóa các liên hệ. Bạn có thể sử dụng liên hệ của bạn để tham khảo của riêng bạn, và bạn có thể tự động thêm chúng dưới dạng người nhận khi bạn soạn một thông điệp email.

Trong bài viết này

Đi đến trang mọi người

Bạn sẽ thấy gì trên trang mọi người

Ghim dạng xem yêu thích của bạn

Chọn một người để xem thêm về chúng

Tìm hiểu về thư mục liên hệ

Tạo liên hệ từ đầu

Tạo liên hệ từ thông điệp email

Tạo danh sách liên hệ

Sửa liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Làm việc với thư mục liên hệ

Xem liên hệ và danh sách liên hệ của bạn

Xóa một liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Tìm kiếm liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Nối kết và hủy nối kết liên hệ

Đi đến trang mọi người

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Để được trợ giúp, hãy xem Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở phía trên cùng của màn hình, chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 > Outlook.

  Công cụ khởi động ứng dụng Office 365 với ứng dụng Outlook được tô sáng

  Bạn không tìm được ứng dụng mình cần? Từ công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Tất cả ứng dụng để xem danh sách các ứng dụng Office 365 theo bảng chữ cái sẵn dùng cho bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể.

 3. Bấm Mọi người.

Bạn sẽ thấy gì trên trang mọi người

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy bạn sẽ thấy gì trên trang mọi người .

Ảnh chụp màn hình của trang mọi người.

Đây là mô tả về những điều bạn sẽ thấy:

 1. Hộp Tìm kiếm người , mà bạn sử dụng để tìm kiếm một liên hệ hoặc danh sách liên hệ

 2. Thanh công cụ, cung cấp menu và lệnh để tạo và sửa đổi liên hệ cũng như danh sách liên hệ của bạn tùy theo ngữ cảnh

 3. Mọi người nổi bật, Hiển thị những người bạn thường xuyên liên hệ, bạn đang cuộc họp với, bạn đã đánh dấu là yêu thích, hoặc bạn có thể muốn theo dõi với

 4. Liên hệ của bạn, chứa tất cả các thư mục liên hệ của bạn

 5. Ngăn giữa, hiển thị các liên hệ và danh sách liên hệ chứa trong mục được chọn trong ngăn bên trái

 6. Thẻ liên hệ, hiển thị chi tiết về liên hệ hoặc danh sách liên hệ được chọn trong ngăn giữa

Ghim dạng xem yêu thích của bạn

Chọn cách trang mọi người sẽ hiển thị bằng cách ghim một trong các dạng xem này từ danh sách dưới nổi bật mọi người:

 • Những người bạn thường xuyên liên hệ: Hãy xem thông tin liên lạc gần đây và Cập Nhật cho những người mà bạn tương tác với nhất.

 • Mọi người trên lịch của bạn ngay hôm nay: Hãy xem ai bạn sẽ cuộc họp với và những gì bạn sẽ làm việc hôm nay.

 • Yêu thích: người bạn đã chọn khi ưa chuộng xuất hiện ở đây, cho phép bạn truy nhập nhanh vào email mới nhất của họ.

 • Bạn có thể muốn theo dõi với mọi người: tìm gắn cờ mục và thư mà bạn đã rời @mentioned, cùng với các thư chưa đọc từ những người bạn liên hệ thường xuyên nhất.

 • Tất cả liên hệ: đây là dạng xem mọi người cổ điển, Hiển thị tất cả các liên hệ của bạn trong một chỗ.

Để ghim một dạng xem làm điểm bắt đầu, hãy chọn ghim dạng xem này.

Ảnh chụp màn hình của nút ghim dạng xem này.

Để thay đổi điểm bắt đầu, hãy chọn bỏ ghim dạng xem này từ thanh menu trên cùng của dạng xem được ghim hoặc chọn ghim dạng xem này từ thanh menu trên cùng của một trong các dạng xem khác dưới mọi người nổi bật.

Lưu ý: Tùy thuộc vào phiên bản Outlook của bạn, không phải tất cả các dạng xem này có thể sẵn dùng.

Chọn một người để xem thêm về chúng

Khi bạn chọn một liên hệ của bạn, một ngăn sẽ mở ra ở bên phải. Dưới đây, bạn sẽ thấy thông tin thêm về liên hệ của bạn, chẳng hạn như email, điện thoại và office vị trí của chúng. Bạn cũng sẽ nhìn thấy mà họ đang được kết nối với trong tổ chức và những gì nhóm họ là thành viên.

Ở phần dưới cùng của ngăn, bạn sẽ thấy tương tác của bạn với liên hệ. Dạng xem thông điệp email bạn đã trao đổi, tệp chia sẻ với bạn, và bất kỳ thông thường cuộc họp hoặc sự kiện trong quá khứ hoặc tương lai.

Ảnh chụp màn hình thẻ liên hệ trên trang mọi người.

Tìm hiểu về thư mục liên hệ

Khi bạn tạo một liên hệ hoặc danh sách liên hệ từ đầu, nó sẽ được lưu trữ trong thư mục liên hệ được chọn trong ngăn bên trái. Bạn có thể tạo các thư mục liên hệ để giữ các liên hệ hoặc danh sách liên hệ với nhau và tìm thấy chúng dễ dàng hơn.

Liên hệ của bạn, vốn nằm trong ngăn bên trái của trang mọi người , chứa tất cả các thư mục liên hệ của bạn. Khi liên hệ của bạn được thu gọn, bạn có thể chọn để bung rộng nó và xem tất cả các thư mục liên hệ của bạn.

Khi được bung rộng liên hệ của bạn , vào thư mục liên hệ xuất hiện ngay bên dưới nó, như minh họa trong ảnh chụp màn hình. Tự động bạn đã nhận thư mục liên hệ . Nó chứa tất cả các liên hệ cục bộ của bạn, trừ khi bạn tạo thư mục khác và thêm liên hệ vào chúng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Làm việc với thư mục liên hệ ở phần sau của bài viết này.

Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột qua nút liên hệ trên trang mọi người.

Tạo liên hệ từ đầu

 1. Bên dưới liên hệ của bạn trong ngăn bên trái, hãy chọn thư mục mà bạn muốn tạo liên hệ trong. Nếu liên hệ của bạn được chọn chứ không phải là một thư mục cụ thể, liên hệ mới được tạo trong thư mục liên hệ .

  Lưu ý: Trước khi bạn tạo một mới liên hệ, hãy đảm bảo rằng bạn chọn thư mục trong ngăn bên trái mà bạn muốn tạo trong. Sau khi bạn tạo một liên hệ, bạn sẽ không được di chuyển nó tới một thư mục khác. Để lưu trữ liên hệ trong một thư mục khác sau khi bạn tạo, xóa bỏ liên hệ và sau đó tạo lại nó trong thư mục khác.

 2. Trên thanh công cụ, chọn Mới.

  Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột qua nút mới trên trang mọi người.

 3. Trong biểu mẫu Thêm liên hệ mở ra, hãy điền vào các chi tiết mà bạn muốn.

  Bạn có thể chọn biểu tượng Biểu tượng thêm thông tin. để xem các tùy chọn cho kiểu thông tin. Ví dụ, chọn Biểu tượng thêm thông tin. bên cạnh điện thoại để thêm số điện thoại.

 4. Chọn Lưu lưu khi bạn thực hiện xong.

Tạo liên hệ từ thông điệp email

Để nhanh chóng thêm bất kỳ người gửi hoặc người nhận nào trong thông điệp email vào thư mục Liên hệ của bạn, hãy làm như sau:

 1. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Nút Công cụ khởi động Ứng dụng. > thư.

 2. Trong thông điệp email trong ngăn đọc, hãy chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào liên hệ của mình.

 3. Trên thẻ liên hệ xuất hiện cho người đó, hãy chọn xem thêm hành động Xem thêm tùy chọn > Thêm vào liên hệ.

  Ảnh chụp màn hình con trỏ di qua Thêm vào liên hệ trong menu Xem thêm hành động.

 4. Trong biểu mẫu Thêm liên hệ mở ra, hãy thêm thông tin khác về liên hệ như bạn muốn.

 5. Chọn Lưu lưu để thêm thẻ vào thư mục liên hệ của bạn.

  Quan trọng: Khi bạn tạo một liên hệ theo cách này, bạn sẽ không được lưu vào liên hệ trong một thư mục khác hoặc di chuyển đến thư mục khác.

Tạo danh sách liên hệ

Danh sách liên hệ là một tập hợp các liên hệ. Nó có đôi khi còn gọi là danh sách phân phối. Bạn có thể chỉ định một danh sách liên hệ là người nhận khi bạn soạn một thông điệp email. Khi bạn gửi thư, nó đi cho tất cả các liên hệ trong danh sách cùng một lúc. Ví dụ, bạn có thể tạo danh sách liên hệ có tên là "Câu lạc bộ sổ của tôi" và thêm tất cả các thành viên của câu lạc bộ cuốn sách của bạn đến đó. Sau đó đến địa chỉ một thông báo cho mọi người trong câu lạc bộ, bạn sẽ chỉ cần nhập "Câu lạc bộ sổ của tôi" trên các để: dòng email.

Để tạo danh sách liên hệ

 1. Bên dưới liên hệ của bạn trong ngăn bên trái, chọn thư mục mà bạn muốn dùng để tạo danh sách liên hệ trong. Nếu liên hệ của bạn được chọn chứ không phải là một thư mục cụ thể, danh sách liên hệ mới sẽ được tạo trong thư mục liên hệ .

  Lưu ý: Trước khi bạn tạo một danh sách liên hệ mới, hãy đảm bảo bạn chọn thư mục trong ngăn bên trái mà bạn muốn tạo trong. Sau khi bạn tạo một danh sách liên hệ, bạn sẽ không được di chuyển nó tới một thư mục khác. Để lưu trữ danh sách liên hệ trong một thư mục khác sau khi bạn tạo, xóa bỏ danh sách liên hệ và sau đó tạo lại nó trong thư mục khác.

 2. Trên thanh công cụ, hãy chọn mũi tên xuống bên cạnh Mới, rồi chọn Danh sách liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình của menu ngữ cảnh cho nút 'Mới', với 'Danh sách liên hệ' được chọn.

 3. Trong biểu mẫu trống mở ra, hãy nhập Tên danh sách liên hệ, Thành viên của danh sách liên hệ, và Ghi chú tuỳ chọn.

 4. Chọn Lưu lưu khi bạn thực hiện xong.

Sửa liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Bạn có thể sửa liên hệ hoặc danh sách mà bạn tạo hoặc nhập vào Outlook trên webliên hệ. Bạn không thể sửa liên hệ mà bạn nhận được bằng cách kết nối đến một tài khoản mạng xã hội chẳng hạn như LinkedIn. Để biết thông tin về nhập liên hệ từ một chương trình email hoặc tài khoản, hãy xem nhập liên hệ vào Outlook.

Lưu ý: Để lưu trữ danh sách liên hệ trong một thư mục khác sau khi bạn tạo, xóa bỏ danh sách liên hệ và sau đó tạo lại nó trong thư mục khác.

 1. Trong ngăn giữa, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh liên hệ hoặc danh sách liên hệ mà mà bạn muốn sửa, rồi chọn Sửa trên thanh công cụ.

  Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột qua nút sửa trên trang mọi người.

 2. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 3. Chọn Lưu lưu khi bạn thực hiện xong.

Làm việc với thư mục liên hệ

 • Để tạo một thư mục liên hệ, bấm chuột phải hoặc nhấn và giữ liên hệ của bạn trong ngăn bên trái, sau đó chọn thư mục mới.

 • Để đổi tên hoặc xoá bất kỳ thư mục liên hệ nào mà bạn đã tạo, hãy bấm chuột phải vào thư mục rồi chọn Đổi tên hoặc Xóa.

 • Để di chuyển bất kỳ thư mục liên hệ nào mà bạn đã tạo sang một vị trí tên là Các liên hệ khác để thư mục vẫn hiển thị nhưng không chiếm chỗ, hãy bấm chuột phải vào thư mục rồi chọn Chuyển đến "Các liên hệ khác". Bạn sẽ thấy thư mục xuất hiện bên dưới Các liên hệ khác.

  Để di chuyển một thư mục từ các liên hệ khác trở lại chính sách thư mục dưới liên hệ của bạn, bấm chuột phải vào thư mục và sau đó chọn di chuyển đến "Liên hệ của bạn".

Xem các liên hệ và danh sách liên hệ của bạn

Trên trang mọi người , khi bạn chọn một mục trong ngăn bên trái, ngăn giữa sẽ hiển thị liên hệ chứa trong mục đó, như sau:

 • Khi bạn chọn mọi người nổi bật, ngăn giữa sẽ hiển thị những người bạn thường xuyên liên hệ, mọi người trên lịch của bạn ngay hôm nay, của bạn yêu thích người, và bạn có thể muốn theo dõi với mọi người. Nếu bạn ghim vào dạng xem, nó sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của ngăn giữa.

 • Khi bạn chọn Liên hệ của bạn, ngăn giữa sẽ hiển thị tất cả các liên hệ và danh sách liên hệ của bạn.

 • Khi bạn chọn một thư mục liên hệ cụ thể, ngăn giữa chỉ hiển thị các liên hệ và danh sách liên hệ trong thư mục đó.

Sử dụng menu bộ lọc để thu hẹp và sắp xếp cách hiển thị liên hệ

Khi bạn chọn liên hệ của bạn hoặc một thư mục liên hệ cụ thể, một menu thả xuống ở phía trên cùng của ngăn giữa cho phép bạn thu hẹp và sắp xếp các liên hệ và danh sách được hiển thị có liên hệ. Tên của menu mô tả thứ tự sắp xếp hiện đang được sử dụng. Menu tên mặc định là theo tên, vì đó là thứ tự sắp xếp mặc định.

Khi bạn chọn menu để mở ra, bạn sẽ thấy rằng menu chứa ba phần sau đây:

 • Thứ tự sắp xếp phần, nơi bạn có thể sắp xếp theo tên hoặc họ.

 • Thứ tự hiển thị phần, nơi bạn có thể sắp xếp theo cuối đầu tiên hoặc cuối cùng đầu tiên để kiểm soát cách mỗi tên xuất hiện.

 • Phần Hiển thị , nơi bạn có thể chọn mọi người nếu bạn muốn chỉ xem các liên hệ là người, danh sách để xem chỉ liên hệ là danh sách liên hệ hoặc tất cả để xem cả hai.

Ảnh chụp màn hình của menu thả xuống bộ lọc trên trang mọi người.

Xóa một liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Bạn có thể xoá liên hệ hoặc danh sách liên hệ mà bạn đã tạo hoặc nhập vào Outlook trên web. Bạn không thể xoá các liên hệ mà bạn nhận được bằng cách kết nối với tài khoản mạng xã hội, chẳng hạn như LinkedIn.

 1. Chọn liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

 2. Chọn Xóa.

  Ảnh chụp màn hình của nút xóa trên trang mọi người.

Tìm kiếm liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Trong hộp Tìm kiếm người ở phía trên cùng của ngăn bên trái, hãy nhập thuật ngữ tìm kiếm.

Ảnh chụp màn hình của hộp tìm kiếm người trên trang mọi người.

 • Để tìm kiếm một liên hệ, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên trong hộp Tìm kiếm người , và sau đó chọn biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm hỗ trợ hoặc nhấn Enter.

 • Để tìm kiếm danh sách liên hệ, hãy nhập một phần hoặc toàn bộ tên của danh sách liên hệ trong hộp Tìm kiếm người , và sau đó chọn biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm hỗ trợ hoặc nhấn Enter.

Nối kết và hủy nối kết liên hệ

Bạn có thể nối kết các liên hệ với nhau để chỉ báo rằng chúng có liên quan với nhau theo cách nào đó. Ngoài ra, Outlook trên web tự động phát hiện các liên hệ có tên giống hệt hoặc rất giống nhau và nối kết lại để chúng xuất hiện như một liên hệ.

Nối kết liên hệ

 • Chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi liên hệ trong ngăn giữa, sau đó trên thanh công cụ, chọn nối kết.

  Ảnh chụp màn hình của nút nối kết trên trang mọi người.

Ngắt nối kết liên hệ

 1. Trong ngăn giữa, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh liên hệ được nối kết.

 2. Trên thanh công cụ, hãy chọn menu thả xuống Nối kết.

  Ảnh chụp màn hình của nút nối kết trên trang mọi người.

 3. Trên menu thả xuống, hãy chọn Biểu tượng hủy nối kết. bên cạnh liên hệ mà bạn muốn bỏ nối kết với những người khác.

Tự động nối kết

Để xem liên hệ nào đã được Outlook trên web nối kết tự động với một liên hệ cụ thể và xem đề xuất về các liên hệ tương tự khác để nối kết với liên hệ đó, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn hộp kiểm ở bên trái tên liên hệ. Nếu Outlook trên web đã tự động nối kết bất kỳ liên hệ nào có tên giống hệt hoặc tương tự nhau, thì menu thả xuống Nối kết sẽ xuất hiện ở bên phải thanh công cụ.

  Ảnh chụp màn hình của nút nối kết trên trang mọi người.

 2. Trên thanh công cụ, hãy chọn menu thả xuống Nối kết.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để được trợ giúp về Outlook.com:

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Để được trợ giúp về Outlook trên web dành cho doanh nghiệp:

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng Office 365 do 21Vianet điều hành tại Trung Quốc, hãy xem mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Quản trị.

Xem Thêm

Nhập danh bạ vào Outlook

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×